HomeNieuwsNieuws uitgelichtBericht
voetnoot
‘Crowdfunding vergt lange adem’
Femke van den Berg
07-12-2012
Bibliotheek De Lage Beemden experimenteert met crowdfunding en wordt daarbij ondersteund vanuit het project Biebs4Biebs 3. Zelf moet de bibliotheek er veel tijd en energie in investeren. ‘We hebben nog een lange weg te gaan, maar ik heb vertrouwen in een goede afloop’, aldus directeur Susan Fransen. 
Fransen en haar Raad van Toezicht dachten al langer na over manieren om alternatieve geldbronnen aan te boren. ‘Crowdfunding is wellicht een mogelijkheid; dat gaan we nu onderzoeken’, zegt de enthousiaste directeur. Bij crowdfunding doet een organisatie een beroep op mensen om op een laagdrempelige manier te investeren in - of doneren aan - een project. Samen met de bibliotheken van Heusden-Drunen, Bibliotheek Midden-Brabant en Bibliotheek VANnU verkent Bibliotheek De Lage Beemden de mogelijkheden om te komen tot de ontwikkeling van een crowdfundingplatform voor het Brabantse bibliotheeknetwerk. De bibliotheken krijgen hiervoor subsidie in het kader van het project Biebs4Biebs 3 en wisselen onderling intensief ervaringen uit. Iedere deelnemende bibliotheek probeert geld te werven voor een concreet project.

Oproep
In het geval van Bibliotheek De Lage Beemden is het concrete streven: een moderne Bibliotheek op school in de gemeente Gemert-Bakel. Op termijn zou Fransen graag zien dat alle 28 basisscholen in haar werkgebied zo’n Bibliotheek op school kregen. ‘Twee basisscholen hebben al eerder een schoolbibliotheek-nieuwe-stijl gerealiseerd onder de vlag van Kunst van Lezen’, vertelt Fransen. ‘De resultaten zijn erg goed. Een schooldirecteur vertelde me pas nog dat zijn leerlingen nu vier keer meer lezen en een hoger AVI-niveau hebben. Zo’n bibliotheek op school werpt dus aantoonbaar vruchten af. Maar het inrichten ervan is een kostbare zaak: je bent zo 20.000 euro kwijt aan boeken, kasten en digitaal materiaal. Die investeringen kunnen wij niet doen binnen ons budget.’
Op 2 oktober 2012 plaatste Fransen daarom een oproep op bibliotheekopschool.startfonds.nl, waarin ze burgers vraagt om een financiële bijdrage. Er zijn donaties mogelijk van 10 euro tot 20.000 euro, waar verschillende 'tegenprestaties' tegenover staan (zie: dit eerdere bericht).
De oproep alleen bleek echter niet voldoende, merkte ze al snel. ’Je moet toch actief de boer op om mensen enthousiast te maken voor je plannen. En dat kost best veel tijd.’

Leesbevordering
Zo benadert Fransen actief en gericht verschillende stakeholders in de gemeente. Ze belegde bijvoorbeeld een bijeenkomst met gemeenteraadsleden, de wethouder, schooldirecteuren en vertegenwoordigers van het lokale bedrijfsleven. ‘Die laatsten waren jammer genoeg in de minderheid’, constateert ze.
Tijdens de bijeenkomst sprak emeritus hoogleraar Cyrille Fijnaut (criminoloog) over het belang van lezen en leesbevordering. ‘Hij maakte duidelijk dat het de samenleving als geheel ten goede komt als mensen goed zijn opgeleid. Goed kunnen lezen is daarvoor een eerste vereiste.’ De tweede spreker Bert Mulder (voormalig lid van de VOB-innovatiecommissie, gastcurator van de LibrarySchool en lector Informatie, Technologie en Samenleving aan de Haagse Hogeschool) slaagde er volgens Fransen goed in de luisteraars te prikkelen om zelf een steentje bij te dragen aan leesbevordering. ‘Na afloop van de bijeenkomst werd ik benaderd door de enthousiaste voormalige voorzitter van Bedrijven Kontakt Gemert-Bakel. Hij raadde me aan om eens te gaan praten met zijn opvolger en met de directeur van de plaatselijke Rabobank.’

Brengen en halen
Fransen volgde het advies op. ‘Door beide heren ben ik uitstekend ontvangen’, vertelt ze. ‘Zij voelen zich verantwoordelijk voor een goede leefomgeving en daar hoort in hun ogen ook een moderne bibliotheekvoorziening bij. Samen met hen én de vier directeuren van de scholenkoepels bereid ik nu een tweede bijeenkomst voor, waarin we het lokale bedrijfsleven warm willen maken voor onze plannen.’
Tijdens die bijeenkomst, op 8 januari 2013, wil Fransen benadrukken hoe de bibliotheek kan bijdragen aan het realiseren van innovatieve doelen van bedrijven. ‘We weten dat verschillende bedrijven in Gemert ook werknemers in dienst hebben die laaggeletterd zijn, alfabetiseringscursussen volgen of digibeet zijn. Daarom zullen we iets vertellen over Klik & Tik en over het werk van onze mediacoaches. Ook overwegen we gratis kennismakingsabonnementen aan te bieden.’ Fransen heeft zich voorgenomen om degenen die tijdens de bijeenkomst interesse tonen, kort daarop te benaderen om te overleggen over een aanbod op maat. ‘We willen bedrijven eerst iets brengen. De volgende stap is dat we hopelijk ook iets bij het bedrijfsleven kunnen halen’, licht ze toe.
Fransen gaat via bijeenkomsten op scholen ook ouders warm maken voor haar plan. Daarnaast wil ze de dorpsraden in kleine kernen bij het initiatief betrekken. ‘Die hebben ook middelen om de leefbaarheid te vergroten.’

Ambassadeurs
Het geld dat via crowdfunding door de bibliotheek wordt opgehaald, is nadrukkelijk bedoeld voor iets extra’s en niet voor de reguliere dienstverlening. ‘Zo zetten we dat met onze ambassadeurs ook neer richting gemeenten. Want het is natuurlijk niet de bedoeling dat een gemeente dit aangrijpt om nog meer te kunnen bezuinigen. Voor eind 2013 moet duidelijk zijn of het lukt om via crowdfunding het geld bijeen te krijgen dat nodig is om in de Bibliotheek op school te investeren’, zegt Fransen, die zelf in 2013 het stokje overdraagt aan haar opvolger, omdat zij met pensioen gaat. ‘Garanties heb je nooit, maar met alle bevlogen ambassadeurs uit het onderwijs en het bedrijfsleven, die het project een warm hart toedragen, heb ik alle vertrouwen in een goede afloop.’
 
Tekst: Femke van den Berg


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie

Peiling

De potentiële kracht van het landelijke merk Bibliotheek wordt niet voldoende benut
Eens
Oneens
In een interview in Bibliotheekblad nr 7 2019 stelt Cyril Crutz, directeur-bestuurder van BiblioPlus, dat de potentiële power...
Lees meer en geef uw mening