HomeNieuwsNieuws uitgelichtBericht
voetnoot
Prinses Laurentien benadrukt economisch belang van lezen
Eimer Wieldraaijer
13-12-2012
'Laat ik beginnen met het slechte nieuws.' Zo stak prinses Laurentien van wal in de volle Nieuwe Kerk van Middelburg tijdens de tweede dag van de Bibliotheektweedaagse. 'Anderhalf miljoen Nederlanders hebben moeite met lezen en schrijven. Tweederde van hen is geboren en getogen in Nederland. Maar liefst 42% van de jongeren leest thuis nooit. Van de vijftienjarigen is 14% laaggeletterd. Een kwart van de kinderen verlaat de basisschool met een taalachterstand van twee jaar. '  
'Dat zijn schrikbarende getallen, die overigens niet alleen voor Nederland gelden, maar ook te zien zijn in andere Europese landen,' zo vervolgde de prinses. 'Daarom is er in EU-verband onderzoek gedaan naar de oorzaken en remedies, hetgeen is neergelegd in een aanbevelenswaardig rapport dat oproept tot directe actie. Het is zaak dat het belang van goed kunnen lezen en schrijven een breed gedragen sociaal en economisch speerpunt wordt. Niet alleen bij scholen en bibliotheken, maar bij alle betrokken instanties en instellingen. De zichtbaarheid van boeken en lezen is ontzettend belangrijk.'

Jaar van het Voorlezen
'Dan nu het goede nieuws. Van de kinderen van nul tot achttien is 66% lid van de bibliotheek. Interesse in lezen en leesprestaties hangen nauw samen. Vaker lezen bevordert de taalvaardigheid. Het leesvolume bepaalt de woordenschat. Vrijetijdslezen heeft invloed op begrijpend lezen. We kunnen niet vroeg genoeg beginnen met voorlezen. Voorlezen is plezierig, maar het is tegelijkertijd een economische investering. Als we dat element in deze tijd nadrukkelijk presenteren, maken we een enorme stap voorwaarts. Ik wil me daar graag voor inzetten, zeker aan de vooravond van 2013, het Jaar van het Voorlezen.'

Economisch belang voor het voetlicht brengen
De prinses vervolgde: 'Lezen en schrijven gaat om zelfvertrouwen, om hoe je in de samenleving staat. Ieder mens heeft minstens één talent. Dat talent kunnen we aanboren via lezen en schrijven. Investeren in zelfvertrouwen van mensen is goed voor de samenleving als geheel. Mijn oproep luidt dan ook: laten we volgend jaar vanuit de openbare bibliotheken het economische belang van lezen en schrijven krachtig voor het voetlicht brengen. Dat geeft bibliotheken tevens een betere aansluiting op waar de debatten in deze tijd over gaan. De bibliotheek staat voor kennis, ervaring en ideeën. Ik ben geen econome, maar weet dat economie gaat over vraag en aanbod. Laten we vraag creëren naar het aanbod van de bibliotheek. Ik zie het als onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om iedereen te betrekken bij de samenleving, om iedereen stappen te laten zetten in zijn of haar taalvaardigheid. Dat betekent dat we daadwerkelijk moeten leren luisteren naar mensen. Wat nodig is, is interesse in ieders leven. De bibliotheek moet de wereld zien door de ogen van iemand die moeite heeft met lezen en schrijven. Wat zien we dan? Hoe motiveren we zo iemand? Beter gezegd: we moeten naar die mensen toe, hen opzoeken en samen met hen aan de slag gaan. Daarnaast dienen we ook de ouders zoveel mogelijk aan te spreken op hun verantwoordelijkheid thuis. De wereld van het slechte en het goede nieuws zijn niet gescheiden, maar te combineren. Uw passie en deskundigheid als bibliothecaris kan bij dat proces een cruciale rol spelen. Ik ben er trots op erevoorzitter te mogen zijn van de VOB. Als bibliotheken in het hart van de samenleving staan - en dat staan ze - kan en mag de bibliotheek nooit veraf zijn. Aan u de schone taak de oproep tot actie die in EU-verband heeft geklonken, in Nederland om te zetten in de praktijk van alledag.'

Leescoalitie
De aansporing van de prinses werd in zoverre direct gehonoreerd dat aansluitend aan haar gepassioneerde toespraak de oprichting van de zogeheten Leescoalitie werd bekendgemaakt. In dit samenwerkingsverband van CPNB, Stichting Lezen, Stichting Lezen & Schrijven en SIOB, worden de krachten op het gebied van leesbevordering gebundeld. De Leescoalitie gaat volgend jaar een reeks van activiteiten ontplooien, waaronder de start van een landelijke campagne. Eppo van Nispen tot Sevenaer, directeur van de CPNB: 'Met elkaar kunnen we een vuist maken. We moeten allemaal uit ons eigen huisje komen en de handen ineenslaan om zoveel mogelijk mensen aan het lezen te krijgen en te houden. Ik doe de zaal een voorstel: laten we gezamenlijk afspreken dat wij allen volgend jaar minimaal één keer per maand gaan voorlezen. De veiligheidsdienst van het Koninklijk Huis zal monitoren of u zich aan die afspraak houdt.' Prinses Laurentien: 'U maakt mij een gelukkig mens.'
 
Tekst: Eimer Wieldraaijer

Voor de volledige tekst van de toespraak van Prinses Laurentien zie de website van het Koninklijk Huis.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie

Peiling

De potentiële kracht van het landelijke merk Bibliotheek wordt niet voldoende benut
Eens
Oneens
In een interview in Bibliotheekblad nr 7 2019 stelt Cyril Crutz, directeur-bestuurder van BiblioPlus, dat de potentiële power...
Lees meer en geef uw mening