HomeNieuwsNieuws uitgelichtBericht
voetnoot
1825 Dagen: aftellen naar de toekomst
Bart Janssen
23-01-2013
´Time is ticking away,´ zo luidt het motto van het initiatief 1825 Dagen. Het klinkt bijna omineus, maar dat strookt geenszins met de gedachte achter het initiatief, die vooral uitgaat van plezier en van vrijuit filosoferen over de toekomst van de bibliotheek, zo zegt Astrid Kraal, samen met onder anderen Jeroen van Beijnen een van de initiatiefnemers van 1825 Dagen
Astrid Kraal: ‘Het idee voor 1825 Dagen ontstond na de Innovatie Doe Dag, een unconference die voorafging aan de Bibliotheektweedaagse. Op deze bijeenkomst waren zo’n veertig mensen uit alle geledingen van de branche aanwezig om in verschillende sessies nieuwe innovatieve ideeën voor toekomstig bibliotheekwerk te bedenken. Er borrelden heel veel ideeën op, maar het werd toch weinig concreet. Daarna viel me tijdens de Bibliotheektweedaagse op dat er weliswaar veel interessante lezingen waren, maar dat er eigenlijk voor de deelnemers weinig mogelijkheid was om zelf inbreng te leveren. Marlies de Vet en ik bedachten vervolgens dat het aardig zou zijn om al de ideeën die in de hoofden van de deelnemers zitten te verzamelen en verspreidden daartoe tijdens de Bibliotheektweedaagse, bij wijze van ‘zwerfboek’, een schrift waarin de aanwezigen hun visie op de toekomst van het bibliotheekwerk op papier konden zetten. Dit boekwerk is echter tijdens de Bibliotheektweedaagse zoekgeraakt, waarna Jeroen van Beijnen enkele dagen later met het voorstel kwam het idee door te zetten in de vorm van een website en een later te verschijnen publicatie als e-book. De website en het project hebben we 1825 Dagen genoemd, omdat het uitgangspunt is dat de participanten vanuit het perspectief van vijf jaar vanaf nu in een column beschrijven hoe voor hen het bibliotheekwerk eruit zou moeten of kunnen zien. (Overigens realiseerden we ons later dat die 1825 dagen niet helemaal kloppen, omdat we de schrikkeldagen vergeten zijn.)'

Guerrilla-actie
'Het is dus echt begonnen als een spontane “guerrilla”-actie, en we willen het graag zoveel mogelijk “guerrilla” houden. Dat betekent dat plezier en vrijheid voorop staan en dat iedereen een bijdrage kan leveren, uit alle geledingen van het bibliotheekwerk, van werkvloer tot directie, maar ook van buiten de branche. Er zijn nauwelijks beperkingen, behalve misschien voor wat betreft de lengte van de bijdragen: zowel theoretische verhandelingen als heel praktische suggesties zijn welkom, wegdromen mag, stilistische perfectie is geen vereiste. Waardevol aan 1825 Dagen is volgens mij dat het iedereen een podium biedt, zogezegd uiting geeft aan "de stem van het volk", waar het over het algemeen vooral de directeuren en de landelijke organisaties zijn wier stem klinkt. Maar dan niet de vox populi in de negatieve zin van het woord. We kiezen juist voor een positieve insteek: beschrijf je 'best case scenario' voor de bibliotheek vijf jaar van nu. 
We zijn er dus nooit mee begonnen met een vooropgezette bedoeling of agenda, maar ik hoop wel dat mensen, van frontoffice-medewerker tot directeur, erdoor geïnspireerd raken en erdoor op ideeën gebracht worden. We hebben er ook bewust voor gekozen bij geen van de bijdragen een titel of de functie van de betreffende auteur te vermelden. We willen daarbij ook ongebonden blijven, niet gelieerd aan enige officiële instantie of organisatie. Iedereen die bij het initiatief betrokken is doet dit in de eigen tijd, zodat we aan niemand verantwoording hoeven af te leggen. Voor mij is dit ook een bewijs van de ongelooflijke betrokkenheid die ik in de sector vaak bij bibliotheekmedewerkers zie. We hebben van de officiële instanties (nog) geen formele reactie gekregen op ons initiatief, en dat hoeft in principe ook niet, maar wel weet ik dat het met belangstelling wordt gevolgd. Door BNL wordt er zeker positief naar gekeken, zo heb ik gehoord.'

Rijke diversiteit
'In het begin benaderden we zelf mensen (onder andere via Twitter) van wie we dachten dat ze een interessante visie hebben, maar daarna meldden zich ook steeds meer mensen zelf spontaan aan. Zo staan er nu op de website verschillende bijdragen van mensen van wie ik nog nooit heb gehoord. Inmiddels zijn er zo’n 25 à 30 bijdragen te vinden op de website en we verwachten er nog enkele. Ik heb het nog niet voldoende geanalyseerd om te kunnen zeggen of er bepaalde lijnen in te ontdekken zijn, maar duidelijk is dat het zeer divers is. Die rijkdom van de variëteit aan bijdragen vind ik een grote kracht van dit initiatief. Voor sommige mensen is het schrijven van zo’n column nogal een opgave terwijl ze wel een interessante visie hebben. Wat mij betreft mogen zij dan bijvoorbeeld ook een bijdrage leveren die bestaat uit 10 steekwoorden. Ook in de vorm moet dus veel mogelijk zijn.

Onlangs hebben we voor het eerst een korte bespreking gehad over hoe we nu verder gaan. Binnenkort willen we de site opengooien, waardoor er een wiki-achtige omgeving ontstaat waarbinnen iedereen aanpassingen of toevoegingen kan doen. Sowieso blijft de site open voor nieuwe bijdragen zolang de teller (die we nog op de site willen plaatsen) aftelt van dag 1825 naar dag 1. Verder leven er onder andere ideeën om er meer een forumachtig platform van te maken, waar mensen gezamenlijk ideeën uit kunnen werken of kunnen discussiëren et cetera. Ikzelf zou het een aardig idee vinden als alle bijdragen gebundeld zouden worden in een boekje dat bibliotheekdirecteuren als eindejaarsgeschenk kunnen geven aan relaties en medewerkers.’

Nieuwe bijdragen voor 1825 Dagen zijn nog steeds welkom, zo laat Astrid Kraal (@astridbiblio) weten.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie

Peiling

De potentiële kracht van het landelijke merk Bibliotheek wordt niet voldoende benut
Eens
Oneens
In een interview in Bibliotheekblad nr 7 2019 stelt Cyril Crutz, directeur-bestuurder van BiblioPlus, dat de potentiële power...
Lees meer en geef uw mening