HomeNieuwsNieuws uitgelichtBericht
voetnoot
Digitaal leerplein voor het basisonderwijs in Zoetermeer
Femke van den Berg
29-01-2013
Op 17 februari om 11.00 uur werd in de Bibliotheek Zoetermeer het digitale leerplein Let’s Learn in de Bieb geopend door onderwijswethouder Mariëtte van Leeuwen. Op dit leerplein kunnen scholen proeven van de nieuwste ICT-toepassingen voor het onderwijs.
Digitaal leerplein voor het basisonderwijs in Zoetermeer
Basisscholen uit Zoetermeer en omgeving zijn uitgenodigd de komende maanden een dagdeel plaats te nemen op het leerplein. ‘We willen leraren en leerlingen uit de bovenbouw laten ervaren hoe zij innovatieve apparatuur, educatieve software en een elektronische leeromgeving kunnen inzetten om leerlingen modern onderwijs op maat te geven’, zegt Gerard Hendriks, manager publieksdiensten en projectleider Let’s Learn in de Bieb. ‘Met dit concept laten wij scholen beleven hoe leerprocessen efficiënter, effectiever en aantrekkelijker kunnen worden met ICT-toepassingen. Scholen werken meestal al wel met ICT - denk maar aan digiborden - maar benutten de mogelijkheden niet altijd optimaal. Als bibliotheek willen wij, samen met onze educatieve partners OWG en Onderwijsadvies/SIZO, laten zien wat er nog meer kan.’

Digitaal klaslokaal
Het idee voor Let’s Learn in de Bieb ontstond in 2010 tijdens een rondetafelbijeenkomst van het SIOB over het rapport De rol van de bibliotheek bij het stimuleren van mediawijsheid (PDF). Daaraan namen deel vertegenwoordigers van Stichting Bibliotheek.nl, SLO, het Ontwikkelcentrum de Onderwijs Werk Groep (OWG, een organisatie die educatief computergebruik bevordert) en diverse bibliotheekdirecteuren, onder wie Joke Mos van de Bibliotheek Zoetermeer. ‘Wim van Megen van OWG lanceerde tijdens die sessie het idee om in bibliotheken digitale klaslokalen in te richten’, vertelt Hendriks. ‘Door zo’n leeromgeving in de bibliotheek neer te zetten - en niet in een school - breng je veel meer mensen in contact met mogelijkheden om digitaal te leren en kun je heel veel scholen inspireren om ICT beter te integreren in het onderwijs. Bibliotheken zouden zo’n leeromgeving bovendien kunnen gebruiken om hun eigen mediawijsheidaanbod goed neer te zetten, suggereerde Van Megen.’ Het idee werd enthousiast ontvangen, maar concreet werd het tijdens die bewuste bijeenkomst niet.

Sponsors
Dat veranderde toen Joke Mos kort daarop aan de slag ging met het nieuwe beleidsplan voor de Bibliotheek Zoetermeer (Zoetermeer leest en leert, PDF) en zich realiseerde dat Van Megens voorstel wonderwel aansloot bij de nieuwe koers. ‘Zoetermeer wil flink inzetten op digitalisering, samenwerken met scholen en ondernemen. Een digitaal leerplein past daar prima bij’, zegt Hendriks. ‘Er was alleen één probleem: geld. De bibliotheek moest bezuinigingen. Van Megen stelde toen voor om leveranciers van moderne leermiddelen te benaderen met de vraag of zij het project wilden sponsoren, financieel of met materiaal. De bibliotheek zou de personele uren voor deskundigheidsbevordering, logistiek en communicatie voor haar rekening nemen.’
Zo gezegd, zo gedaan. Diverse sponsors, waaronder een grote projectinrichter in het onderwijs en bedrijven die software of interactieve leermiddelen ontwikkelen, zegden hun medewerking toe. ‘Deelname is voor hen een interessante manier om hun producten onder de aandacht te brengen van een breed publiek’, zegt Hendriks. De bibliotheek wil de relaties met de sponsors de komende jaren verder uitbouwen om de innovatieve leeromgeving up-to-date te houden.’

Bibliotheek Zoetermeer 1 Bibliotheek Zoetermeer 2

Vier eilanden
De sponsors droegen samen met tienduizenden euro’s in natura bij aan het leerplein. Met dat bedrag werden vier flexibele ‘eilanden’ gerealiseerd. Ze zijn herkenbaar aan eigen kleuren, maar kunnen dankzij de verrijdbare kasten ook worden samengevoegd. Op het eiland Tablet Cocon (met groene zitzakken) ontdekken leerlingen de digitale wereld op een tablet. Op het eiland Amfi (oranje) communiceren zij met het digibord via stemkastjes of mobiele telefoons, kunnen ze interactief bezig zijn met Onderwijs TV of via een webconference communiceren met andere scholen in binnen- en buitenland. Op Laptop Bench (rood) werken leerlingen op laptops, gezeten aan computertafels. Het vierde eiland is M2Desk en heeft een multimediacomputer, geïntegreerd in het tafelblad.
‘Het leerplein is heel vernieuwend’, vindt Hendriks. ‘We hadden zoiets nog niet in de Nederlandse bibliotheken. Misschien gaat dat veranderen: meerdere bibliotheken, onder meer in Assen en Maastricht, hebben belangstelling getoond of zijn al in gesprek met OWG.’

Presentaties
Op het leerplein werkt de bibliotheek samen met haar educatieve partners. ‘Als bibliotheek zijn we immers geen onderwijsinstelling. Wel geven we lessen mediawijsheid op scholen’, zegt Hendriks. ‘Op het leerplein houden professionals van OWG en SIZO een dagdeel per week presentaties voor leerlingen en leerkrachten van groep 7/8. Daarna gaan de leerlingen zelf aan de slag met de apparatuur. Ook mogen zij gebruikmaken van de digitale leeromgeving Let’s Learn, die is ontwikkeld door OWG en leerkrachten uit het basisonderwijs. Voorts verzorgen OWG en SIZO voor leerkrachten iedere woensdag zogenoemde webinars over ‘leerkrachtig ICT-gebruik’. Leerkrachten kunnen de sessies live bijwonen of op afstand bekijken via hun pc, laptop of tablet.’

Nieuwe doelgroepen
In de toekomst mogen andere geïnteresseerden wellicht ook meekijken. ‘Als deze pilot met het basisonderwijs slaagt, wordt het project doorontwikkeld voor bijvoorbeeld het voortgezet onderwijs, senioren, laaggeletterden’, vertelt Hendriks. ‘Ook willen we de leeromgeving gaan gebruiken voor bijvoorbeeld Klik&Tik voor volwassenen. In de toekomst willen we onze hardware graag aan alle klanten beschikbaar stellen.’ Zo ver is het nog niet. ’Eerst gaan we de apparatuur beter beveiligen’, aldus Hendriks.
Na het vertrek van een basisschool ruimt de bibliotheek alle hardware op. De leeromgeving kan door de overige bezoekers vervolgens alleen worden benut als studieruimte, waar wifi beschikbaar is voor de eigen smartphone of tablet.

Tekst: Femke van den Berg
 Foto's: Foto Meisel (Esther Meisel)


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie

Peiling

De potentiële kracht van het landelijke merk Bibliotheek wordt niet voldoende benut
Eens
Oneens
In een interview in Bibliotheekblad nr 7 2019 stelt Cyril Crutz, directeur-bestuurder van BiblioPlus, dat de potentiële power...
Lees meer en geef uw mening