HomeNieuwsNieuws uitgelichtBericht
voetnoot
Rapport over contextualisering van content: doe het niet alleen
Wim Keizer
17-04-2013
Contextualisering is een belangrijk onderdeel van de opdracht die bibliotheken hebben: maximaal betrouwbare, kwalitatief hoogstaande en samenhangende informatie leveren aan iedere burger in Nederland. Tegelijkertijd bestaat het besef dat de bibliotheek niet uniek is in het leveren van context. Er is veel concurrentie. Dat schrijven Ton Brandenbarg, oud-directeur Zeeuwse Bibliotheek - lid Raad van Toezicht Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) en extern adviseur van het SIOB - en Norma Verheijen - programmamanager Opleidingen en Collectie Nederland (NL) bij het SIOB - in een in maart verschenen notitie Verkenning Context & Contextualisering (pdf). Deze notitie is besproken tijdens een door het SIOB op 27 maart georganiseerd minisymposium Collectie NL. in context.
Krachten bundelen
Brandenbarg en Verheijen hebben voor hun notitie verkennende gesprekken gevoerd met 'stakeholders' binnen de bibliotheeksector en met partijen daarbuiten. Hun opmerkingen uit de aanhef staan bij de conclusies na de eerste ronde (de stakeholders). Naar aanleiding van de constatering dat er veel concurrentie is, zeggen ze: ‘Dat betekent dat bibliotheken de krachten moeten bundelen en hun unieke infrastructuur moeten benutten om hun klanten op maat te kunnen bedienen. Bibliotheken bezitten de expertise en die moeten zij inzetten. Bibliotheken moeten hun imago van betrouwbaar, degelijk en onafhankelijk maximaal benutten. Daarnaast is het van belang de grenzen te verkennen. Wat kan de bibliotheek wel of wat niet doen? De onafhankelijkheid dient gewaarborgd te zijn.’
Wat het SIOB betreft, melden zij dat het verstandig is een koers te kiezen die boven de nationale omgeving uitstijgt. ‘Context gaat verder dan infrastructuur en contentvragen binnen de regio Nederland. Het gaat hier om een wereldwijde transitie in de wereld van informatie, bewerking en beschikbaarstelling. Met of naast Google. Dus is het van belang de internationale ontwikkelingen te volgen. Wie doet dat nu? Een samenwerking op dit vlak met Bibliotheek.nl ligt voor de hand. Verder is het SIOB de partij om nationaal en internationaal best practices te inventariseren. Wij hoeven hier niet alles zelf uit te vinden.’

Geld uit gemeentefonds?
Aanleiding voor de verkenning is dat het SIOB de begrippen ‘geïntegreerde bibliotheek’ en ‘contextualisering’ belangrijk vindt voor zijn hernieuwde visie. Zoals eerder werd gemeld, dacht het SIOB er vorig jaar aan om gelden uit het Provinciefonds te onttrekken om daarmee contextualisingsactiviteiten mogelijk te maken. Volgens de verkenning vinden de gesprekspartners dat echter geen realistische optie. [Ook OCW gaat niet uit van uitname van gelden uit het Provinciefonds – wk]. Wel hebben stakeholders geopperd een deel van de aan het Gemeentefonds voor e-content te onttrekken gelden te gebruiken voor ‘de verrijking van het materiaal’. ‘Misschien moeilijk te accepteren voor VNG/OCW, maar in principe vormen de begrippen content en context een natuurlijke eenheid en dus zijn die niet echt te scheiden, is de algemene opinie’, aldus het rapport.

Verschil tussen organisaties vervalt

Naar aanleiding van de gesprekken met partijen buiten de bibliotheeksector stellen Brandenbarg en Verheijen vast dat het door de bezuinigingen op dit moment lastig is structureel te investeren in contextualisering. Maar dat het wel lukt om op veel plekken in samenwerking met andere organisaties op incidentele basis financiering te krijgen voor het doen van pilots. Verschillende partijen van buiten de bibliotheekwereld zijn bereid tot samenwerking, als wordt uitgegaan van ieders expertise en er een klimaat van gelijkwaardigheid wordt gecreëerd. ‘Ook archieven en musea zijn actief op het vlak van contextualiseren. De verschillende organisaties benadrukken dat de behoeften van de klant centraal moeten staan. Door de technische ontwikkelingen wordt het steeds eenvoudiger om verschillende collecties met elkaar te verbinden en vervalt dus voor de klant het verschil tussen collecties en organisaties. Een voorstel is om in netwerkverband met verschillende partijen, waaronder bibliotheken, samen te werken aan een goede informatievoorziening’, zo eindigen de opstellers hun rapport.

Ervaringen KB
Tijdens het minisymposium presenteerde onder meer de Koninklijke Bibliotheek (KB) haar visie op contextualisering. Om de KB-dossiers voor een breed publiek effectief te laten zijn, moeten ze aansluiten op de actualiteit. Populair zijn steady sellers als het Koningshuis, Annie M.G. Schmidt, Donald Duck, de afschaffing van de slavernij en jaarlijkse gebeurtenissen als Prinsjesdag, Kerst en Pasen. Verder actuele ontwikkelingen als een nieuwe Paus. En zaken als het verschijnen van Atlas de Wit. Wat niet werkt, is dingen doen waar je goed in bent, maar die mensen niet van je verwachten (zoals een sportcollectie).
De KB beveelt aan: blijf dicht bij jezelf in wat je doet (expertise, content). Blijf ook dicht bij de klant. En doe onderzoek (‘onderzoek alles en behoud het goede’). Redactionele content kan volgens de KB gezien worden als een veilige experimenteeromgeving.

Programma 2013-2014
Het SIOB heeft inzake contextualisering in zijn programma 2013-2014 staan: onderzoek doen, werken aan een netwerk binnen en buiten de sector (met het benoemen van rollen en streven naar concrete samenwerkingsprojecten), communicatie (o.a. publicaties, expertmeetings) en technische (Bibliotheek.nl) en redactionele (o.a. een project Jeugd in Context) werkzaamheden.

De tekst van het rapport van Brandenbarg en Verheijen staat, evenals de op 27 maart gehouden presentaties, op de SIOB-site, onder de knop ‘Projecten’ en vervolgens Collectiebeleid Nederland in context (rijtje links op de pagina).

Tekst: Wim Keizer


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (2)

Nan van Schendel
19-4-2013 09:20
Goed advies van KB: blijf dicht bij jezelf en je klant en doe onderzoek. De klanten zitten bij de bibliotheek en onderzoek hoort bij SIOB. Maak het niet groter maar doe het vooral heel goed.
Wim Keizer
24-4-2013 13:53
In bovenstaand artikel van 17 april meldde ik dat Ton Brandenbarg o.a. lid van de Raad van Toezicht van het SIOB is.
Op 19 april, dus na het verschijnen van het artikel, meldde het SIOB op zijn site dat Ton Brandenbarg zich heeft teruggetrokken uit de RvT van het SIOB: http://www.siob.nl/nieuws/vertrek-ton-brandenbarg-rvt-siob/item1288 .

Desgevraagd verklaarde hij: “De reden is persoonlijk en zonder hard feelings jegens SIOB. Ik ben de laatste tijd actief als adviseur, zoals je gemerkt hebt. Een lidmaatschap van de RvT van het SIOB is dan niet goed te combineren, vind ik."

Het SIOB berichtte 24 april ook dat Brandenbarg als procesbegeleider betrokken is bij de integratie van de SIOB-taken in de KB: http://www.siob.nl/nieuws/integratie-taken-sectorinstituut-openbare-bibliotheken-in-de-koninklijke-bibliotheek/item1291 .

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie

Peiling

De potentiële kracht van het landelijke merk Bibliotheek wordt niet voldoende benut
Eens
Oneens
In een interview in Bibliotheekblad nr 7 2019 stelt Cyril Crutz, directeur-bestuurder van BiblioPlus, dat de potentiële power...
Lees meer en geef uw mening