HomeNieuwsNieuws uitgelichtBericht
voetnoot
Werkgroep Metadata van start voor ontwikkeling uniforme NBC
Eddy Kielema
27-05-2013
Het bestuur van de Plusbibliotheken heeft onlangs de werkgroep 'Metadata' ingesteld. Deze is het resultaat van een studie naar een uniforme wijze van titelbeschrijven in het Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogiseersysteem (GGC). Door de ontwikkeling van de Nationale Bibliotheek Catalogus (NBC) is het belang hiervan groot. Voorzitter Lieke de Veer (Biblionet Groningen) licht de werkzaamheden van de werkgroep toe.
Waarom en wanneer is de werkgroep in het leven geroepen?
'Het initiatief komt uit het bestuur van de Plusbibliotheken en heeft alles te maken met de Nationale Bibliotheek Catalogus (NBC). Het idee van één catalogus voor alle bibliotheken is mooi, maar voor het zo ver is, moeten op detailniveau veel beslissingen genomen worden. In een catalogus wil je geen wildgroei maar juist een uniforme werkwijze, waar iedereen mee uit de voeten kan. Dat vraagt om een gezamenlijke aanpak. Omdat de Plusbibliotheken, naast NBD Biblion, de grootste leverancier van titelbeschrijvingen zijn, is het logisch om de daar aanwezige kennis in te zetten voor de landelijke aanpak en samenwerking. De Plusbibliotheken catalogiseren al in het GGC, de basis voor de NBC, en straks zullen alle bibliotheken dat doen, voor zover zij materialen hebben buiten het NBD Biblion aanbod.

Het oprichten van de werkgroep Metadata begin dit jaar is een van de aanbevelingen uit het rapport Rapport Uniformering van de wijze van titelbeschrijven in het GGC (PDF), over het onderzoek dat vorig jaar in opdracht van de Plusbibliotheken door Ingressus is uitgevoerd. De centrale vraag betrof het maken van inhoudelijke afspraken over de wijze waarop de Plusbibliotheken hun data in het GGC invoeren, met als doel borging van kwaliteit van de dataopslag en borging van kennis over catalogiseren in de sector.'

Wat zijn de belangrijkste conclusies uit dat rapport?
'Het catalogiseren ten behoeve van de NBC is anders dan lokaal catalogiseren. Aanvullingen en praktische aanpassingen die lokaal gedaan zijn, zijn niet zichtbaar in het GGC. Om efficiencyvoordeel te behalen met de NBC, is uniformiteit van belang. Aangezien NBD Biblion het merendeel van de titels levert, is het van belang om te kijken welke gewenste aanpassingen, die nu lokaal gedaan worden, daar gedaan kunnen worden. Dat kan alleen als er helderheid is over wat de gewenste aanpassingen zijn. Daar ligt een taak voor de werkgroep Metadata.'

Wie maken deel uit van de werkgroep?
'De meeste deelnemers zijn ook betrokken geweest bij het onderzoek van Ingressus. Naast deelname vanuit Plus zijn nu ook de Samenwerkende PSO’s Nederland (SPN) vertegenwoordigd en is de KB gevraagd te participeren.'  (Voor een volledig overzicht van de leden van de werkgroep, zie hier.)

Wat is de relatie van de werkgroep tot andere partijen, zoals BNL (Bibliotheek.nl), OCLC (Online Computer Library Center) en NBD Biblion?
'De werkgroep gaat namens de openbare bibliotheken in gesprek met genoemde partijen over metadatakwesties voortkomend uit de NBC. Voor die partijen is het prettig dat er één platform is dat namens de sector spreekt. Dat de een dit wil en de ander dat behoort dan tot het verleden. Dat moet ook als we nog maar één catalogus hebben. Het is tegelijkertijd ook een enorme verantwoordelijkheid voor de werkgroep. Met de kennis van nu adviseren over hoe het er in de toekomst uit gaat zien. Terwijl de NBC nog in ontwikkeling is en blijft.
Bij de genoemde partijen zijn we inmiddels in beeld. Binnen de sector is de bekendheid nog niet heel groot. Maar dit interview draagt er ongetwijfeld aan bij dat daar verandering in komt. Het creëren van draagvlak en communiceren met de beroepspraktijk staat zeker op onze actielijst.'

Wat is het eerste dat de werkgroep gaat aanpakken?
'De meest urgente kwesties komen voort uit de synchronisatieprojecten die in het land uitgevoerd worden. Exemplaargegevens uit de lokale catalogi worden aan de juiste titel in het GGC gekoppeld. Dat levert verrassingen op. In de praktijk is om pragmatische redenen soms afgeweken van de officiële regels en dat krijg je nu terug. Denk aan jaarboeken, groteletterboeken en bladmuziek. Hoe hiermee om te gaan? De GGC richtlijnen aanpassen is in sommige gevallen een optie en zal voor de jaarboeken aangekaart worden. Maar dat kan niet snel. Daar zijn procedures voor, die tijd kosten en meestal ook omwerkprojecten tot gevolg hebben. Dus als we het al eens zijn over het gewenste resultaat, is het gewenste resultaat nog niet direct gerealiseerd. Voordat we de vruchten kunnen plukken van de NBC, zal er achter de schermen nog heel wat gediscussieerd, onderhandeld en gesleuteld moeten worden. Maar de trein rijdt en het eindstation lijkt prachtig.
Er zijn mensen die denken dat de bibliotheekcatalogus op sterven na dood is. Maar voor velen leeft de nationale catalogus meer dan ooit.'

Voor de volledige tekst van het rapport Uniformering van de wijze van titelbeschrijven in het GGC, zie hier (PDF)

Tekst: Eddy Kielema


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (1)

Ben C
27-5-2013 22:25
Waarom ligt het copyright op het rapport bij Ingressus? Die partij wordt niet genoemd in de tekst van het nieuwsbericht.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie

Peiling

De potentiële kracht van het landelijke merk Bibliotheek wordt niet voldoende benut
Eens
Oneens
In een interview in Bibliotheekblad nr 7 2019 stelt Cyril Crutz, directeur-bestuurder van BiblioPlus, dat de potentiële power...
Lees meer en geef uw mening