HomeNieuwsNieuws uitgelichtBericht
voetnoot
VOB-leden akkoord met voorstellen omslaggeld 2014 en e-bookplus-pakket
Wim Keizer
13-06-2013
De leden van de VOB hebben 13 juni tijdens hun algemene ledenvergadering in Den Bosch ingestemd met bijna alle bestuursvoorstellen, met uitzondering van het voorstel aangaande een nieuwe aanpak van de certificering per 2014.
Dit betekent onder andere dat het bedrag van voor de aankoop van e-content te innen gelden (de zogenaamde 'omslaggelden') in 2014 omhoog gaat naar € 0,35 per inwoner. Dit jaar is het € 0,30 per inwoner, maar omdat er nog voldoende geld in kas zat, is er feitelijk € 0,25 geïnd.

Verder stemde de vergadering in met het voorstel om bibliotheekleden een zogenaamd 'e-bookplus-pakket' aan te bieden. Dit houdt in dat personen die dat wensen voor € 20 per jaar 18 keer per jaar een e-book mogen lenen uit de categorie ouder dan een jaar en jonger dan drie jaar (de zogenaamde 'shoulder').
Dat bedrag komt bovenop het abonnementsgeld voor de uitleenfunctie van fysieke materialen. De voorzitter van de Inkoopcommissie, Hans van Velzen, gaf aan te verwachten dat er binnenkort daadwerkelijk titels beschikbaar komen. Vooralsnog gaat het om een aanbod voor streaming (dus online voor smartphone, tablet of pc). De Inkoopcommissie heeft, na de instemming van de leden, van het bestuur mandaat gekregen om de inkoop van e-book-licenties uit te voeren en daar afspraken met Bibliotheek.nl over te maken

Het e-bookplus-pakket is nog beperkt, maar wordt wel als belangrijk startpunt gezien. De commissie Marketing van de VOB had positief geadviseerd over het voorstel, omdat snel starten nu belangrijker wordt gevonden dan het streven naar een optimaal aanbod.

Stelselwet
Wat de Stelselwet openbare bibliotheekvoorzieningen betreft, meldde VOB-voorzitter Kars Veling uit contacten met OCW de indruk te hebben gekregen dat de vele reacties op de website Internetconsultatie, de lobby van de VOB en het advies van de Raad voor Cultuur een voor de VOB-leden positieve invloed zullen hebben op het voorstel.
Hans van Velzen (OBA) stelde wel de vraag wanneer wij het nu eigenlijk een goede wet vinden. Als een scheiding tussen fysieke bibliotheken en de digitale bibliotheek minder strikt wordt of niet meer aan de orde is, blijven voor Van Velzen drie belangrijke punten staan: de contributievrijdom voor de jeugd, de eis dat elke gemeente een bibliotheek in stand houdt en het recht e-books te mogen uitlenen. Voor dat laatste staat nu een proefprocedure op stapel, maar dan blijven er toch nog twee belangrijke punten.
Veling gaf aan dat de lobby verder gaat, ook als het voorstel later in het jaar bij de Tweede Kamer ligt.

Tekst: Wim Keizer


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie

Peiling

De potentiële kracht van het landelijke merk Bibliotheek wordt niet voldoende benut
Eens
Oneens
In een interview in Bibliotheekblad nr 7 2019 stelt Cyril Crutz, directeur-bestuurder van BiblioPlus, dat de potentiële power...
Lees meer en geef uw mening