HomeNieuwsNieuws uitgelichtBericht
voetnoot
SIOB-projectplan ´Innovatieagenda´ wil samenhang, prioriteiten en regie
Wim Keizer
17-07-2013
´De innovatieagenda heeft als doel het stimuleren en versterken van de innovatiekracht van de branche, om versnippering en eventuele verdubbeling van initiatieven tegen te gaan en prioritering aan te geven.´
Dit staat in een door Adeline van den Berg van het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) op de website Biebtobieb gepubliceerd projectplan ´Innovatieagenda 2013-2014´ (pdf).

Het SIOB wil de veranderkracht van de sector mobiliseren door samenhang aan te brengen in innovatie. Deze betreft vooral bestaande en/of kansrijke initiatieven, waarbij het SIOB ook prioriteiten wil stellen.

Definitie innovatie
Aangezien het begrip ´innovatie´ op verschillende manieren wordt geïnterpreteerd, hanteert het projectplan als definitie: ´de introductie van een nieuw(e) (eigenschap van) product/dienst, proces, praktijk of idee, inclusief de succesvolle implementatie en acceptatie daarvan door de beoogde gebruikers.´

Speerpunten
Het plan wil uitgaan van ´de conceptuele speerpunten´ die het SIOB in zijn meerjarenbeleids- en activiteitenplan benoemd heeft, n,l. ´de geïntegreerde bibliotheek´ en de ´contextualisering van content´. Zoals vaker aangekondigd, zegt ook dit plan dat beide begrippen in de loop van 2013 en 2014 verkend worden en uitgewerkt worden in een visie. De uitkomsten hiervan dienen als uitgangspunt en kader voor de activiteiten op het gebied van innovatie.

Nodig voor resultaat
Om resultaat te behalen, wil het SIOB:
  • Innovaties volgen, overzicht en bekendheid van initiatieven creëren en verschillende initiatieven bij elkaar brengen;
  • Opschaling van kansrijke initiatieven (co)financieren;
  • Input halen uit de sector en daarbuiten, voor landelijk innovatiebeleid;
  • Concepten uit de visie van het SIOB (contextualisering en de geïntegreerde bibliotheek) bepleiten als kaders voor innovatie.
Activiteiten
De uit te voeren activiteiten in 2013 en 2014 worden onderverdeeld in drie deelprojecten:
A. Overzicht creëren en bieden: inventariseren van initiatieven, projecten, ideeën en behoeftes, door middel van een verkenning en van bijeenkomsten;
B. Samenhang en verbinding: vormen en steunen van innovatienetwerken, met behulp van diverse bijeenkomsten en een ´innovatiecoalitie´.
C. Pilots en projecten: (co)financieren van kansrijke initiatieven, in de vorm van een pilot of opschaling van bestaande projecten.

Centrale regie wordt essentieel gevonden voor succesvolle innovatie. Als noodzakelijke stap om die te kunnen bereiken benoemt het plan het verkrijgen van overzicht van wat er al is.
Het plan vindt het belang van zoeken van samenwerking en verbinding ´in de verbrokkelde sector van openbare bibliotheken´ zeer groot. Vandaar het idee van innovatienetwerken. Gedacht wordt aan innovatiedoedagen, expertmeetings en aansluiting bij conferenties, zoals die van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals (KNVI).
Ook wil het plan een innovatiecoalitie oprichten. Deelnemers zullen zijn ´toonaangevende personen in de sector, die belangrijke stakeholders of niveaus van de sector vertegenwoordigen.´
Wat pilots of opschaling van bestaande projecten betreft, gaat het plan uit van twee in 2013 en drie in 2014.

Projecten 2012
Het plan wijst er op dat er in 2012 drie projecten van start zijn gegaan met focus op innovatie, samenwerking en verbinding:
1. Biebtobieb.nl, het kennis-en innovatieplatform voor de sector (gezamenlijk project van SIOB en Samenwerkende PSO’s Nederland, SPN);
2. Het innovatielab van Bibliotheek.nl (BNL). In 2012 zijn drie onderzoeken en drie pilots uitgevoerd, zoals een onderzoek naar vrij (publiek domein) beschikbare digitale bladmuziek voor toevoeging aan de NBC en een pilot ´Nederland Schrijft´.
3. Innodating.nl. Deze site werd op de bibliotheektweedaagse in 2011 gelanceerd om brievenbus van SIOB en BNL te worden voor innovatieve ideeën. In 2012 zijn er vier ideeën ontvangen.

Het plan wijst erop dat er digitale en niet-digitale innovaties zijn, hoewel er bij innovatie vrijwel altijd een digitale component is. Bij digitaal gedreven innovaties zal BNL altijd een grote rol moeten spelen, om te waarborgen dat het resultaat binnen de landelijke digitale infrastructuur past.

SIOB is autoriteit
In een communicatiehoofdstuk zegt het plan dat de rol van het SIOB als regisseur en zijn positie als aanjager van innovatie met communicatiemiddelen wordt ´geladen´.
De boodschap zal zijn: ´Het SIOB is de autoriteit als het gaat om overzicht en voorbeelden van innovatie. Het overzicht en de voorbeelden die het SIOB aandraagt zijn nuttig en bruikbaar voor de uitdagingen waar bibliotheken voor staan.´

Risico’s
Als risico’s van het project benoemt het plan een onduidelijke rolverdeling met BNL en onduidelijkheid in de branche wie van de landelijke partijen welke rol speelt. Om die reden moeten er heldere afspraken komen waar duidelijk over wordt gecommuniceerd.
Ook een risico is de afhankelijkheid van de vorming door het SIOB van een visie op de maatschappelijke rol van de bibliotheek. ´Indien deze uitblijft is er onvoldoende gezamenlijk perspectief.´

Tekst: Wim Keizer


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie

Peiling

De potentiële kracht van het landelijke merk Bibliotheek wordt niet voldoende benut
Eens
Oneens
In een interview in Bibliotheekblad nr 7 2019 stelt Cyril Crutz, directeur-bestuurder van BiblioPlus, dat de potentiële power...
Lees meer en geef uw mening