HomeNieuwsNieuws uitgelichtBericht
voetnoot
Naar aanleiding vergoedingsregeling schoolbibliotheeksystemen overleg: wat is landelijke digitale infrastructuur?
Wim Keizer
22-08-2013
Wat hoort er nu wel of niet precies tot de landelijke digitale infrastructuur? Ambtenaren van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) hebben 6 augustus overleg gevoerd met vertegenwoordigers van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB), de Samenwerkende PSO’s Nederland (SPN), het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) en Bibliotheek.nl (BNL).
De door de SPN aangezwengelde discussie over de vergoedingsregeling heeft dit vervolg gekregen, nadat niet alleen de VOB, maar ook de VNG de bezwaren van de SPN bleek te delen. Dat gebeurde in een VNG-brief van 20 juni 2013 aan directeur Maria Heijne van het SIOB, met een kopie aan de andere partijen.

Afspraken
Jamil Jawad, bij de VNG beleidsmedewerker Bibliotheek- en archievenbeleid, zegt:
'Het was een goed overleg en het volgende is daarbij afgesproken:
  1. Het overleg wordt voortgezet, met als doel te komen tot een gedeeld beeld van de reikwijdte van de landelijke digitale infrastructuur, mede in het licht van de wetgeving.
  2. De vergoedingsregeling zal worden gemonitord op effecten voor bibliotheken en gemeenten.'
Verder meldt Jawad dat het SIOB gaat onderzoeken wat er wenselijk en mogelijk is ten aanzien van minder koppelingen lokaal/landelijk, zoals het SIOB zich in december ook al voornam in zijn 'Plan van Aanpak Opdrachttaak Digitale Innovatie 2013-2014' (is tevens de subsidieaanvraag van de innovatiegelden bij OCW).

Principiële vraag
Jawad gaf verder als toelichting: 'Naar aanleiding van de vergoedingsregeling voor aanschaf van een schoolbibliotheeksysteem zijn er vragen gerezen over de modaliteiten van de regeling. Bij de VOB en de PSO's in SPN-verband, maar ook bij de VNG. Meer principieel leeft de vraag over de verhouding van schoolbibliotheeksystemen tot de digitale infrastructuur. In het verlengde daarvan gaat het over de verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheden. Wij hebben daarom het SIOB gevraagd een overleg te organiseren met alle relevante partijen, met als doel om tot overeenstemming te komen over de definitie van de digitale infrastructuur en de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen de bestuurslagen.'

Oude discussie
Overigens speelde de discussie wat er wel of niet tot de verantwoordelijkheid van OCW behoort in 2009 al volop bij de bijeenkomsten van 'de kritische vrienden' met de toenmalige Projectgroep Bibliotheekinnovatie. Zie onder amdere het verslag van een dergelijke bijeenkomst op 30 oktober 2009 in de Nieuwsbrief Nieuw Bibliotheekwerk van november 2009, hier te vinden (pdf).

Tekst: Wim Keizer


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie

Peiling

De potentiële kracht van het landelijke merk Bibliotheek wordt niet voldoende benut
Eens
Oneens
In een interview in Bibliotheekblad nr 7 2019 stelt Cyril Crutz, directeur-bestuurder van BiblioPlus, dat de potentiële power...
Lees meer en geef uw mening