HomeNieuwsNieuws uitgelichtBericht
voetnoot
'Opdracht aan The Alignment House kwam van Inkoopcommissie'; groep directeuren komt met manifest
Wim Keizer
14-01-2014
'Of de Inkoopcommissie wel of niet formeel namens de VOB is opgetreden weet ik niet, maar wel dat Coen van Hoogdalem, als secretaris van de commissie, ons opdracht heeft gegeven om de VOB-strategie aan te scherpen. Tegen mij heeft Ap de Vries gezegd dat wij daarmee wel een opdracht hadden gekregen, maar dat duidelijk moet zijn dat de VOB geen opdrachtgever is van vervolgactiviteiten, zoals het seminar dat wij 14 februari gaan organiseren.' 
Dat zegt Maarten Crump van The Alignment House in reactie op de uitspraken van Ap de Vries in een artikel over de VOB en The Alignment House. [Zie ook aan het eind van dit artikel de slotreactie van De Vries - wk].

Witte vlekken
Crump vertelt dat zijn bureau betrokken is geraakt bij Bibliotheek.nl (BNL) en de Inkoopcommissie en dat daar geconstateerd is dat er witte vlekken in de VOB-strategie zitten. Ook werd geconstateerd dat het goed is, alvorens daar wat mee te doen, eerst de visie van een aantal bibliotheekdirecteuren te vragen. Daar is een door Bibliotheek.nl betaalde opdracht van de Inkoopcommissie aan Beacon (later The Alignment House genoemd) voor gegeven, als voorbereiding op een sessie.
Die sessie is, zo vertelt Crump, in september gehouden in Oudewater met Lotte Sluyser en Coen van Hoogdalem van de Inkoopcommissie (Hans van Velzen was verhinderd), Diederik van Leeuwen en Norbert Koopen van BNL en acht bibliotheekdirecteuren: Hanneke Veen (Assen), Ton van Vlimmeren (Utrecht), Iet Hoogenboezem (Lek en IJssel), Astrid Vrolijk (Zwolle), Mari Nelissen (Oss e.o.), Jos Debeij (Deventer), Hans Lastdrager (Hoorn) en Frans Bergfeld (Purmerend e.o).

Geen ingezonden stuk, wel interview
Crump bevestigt dat de VOB formeel geen opdrachtgever is voor vervolgactiviteiten, maar voegt er aan toe dat acht directeuren, met medeweten van Van Hoogdalem die de noodzaak onderschreef, graag verder wilden gaan met de uitkomsten van de sessie. Overigens liet Frans Bergfeld (ook voorzitter van de VOB-marketingcommissie) desgevraagd weten niet bij die groep te horen. Hij zegt: 'Ik ben inderdaad bij deze sessie geweest. En het klopt ook dat ik heb gezegd mij niet aan te sluiten bij de groep die verder wilde gaan met het daar gepresenteerde verhaal. Ik heb gezegd dat ik mij makkelijk zou kunnen verschuilen achter tijdgebrek, dat is reëel genoeg. Maar belangrijker nog was dat ik het verhaal niet goed genoeg vond (en vind). Dat heb ik daar ook gemeld. Maarten was trouwens wel een goede vent, ik had de indruk dat hij ook wat moeite had met de richting van het verhaal.'

De groep wilde als eerste activiteit een ingezonden stuk laten plaatsen in NRC Handelsblad, maar dat werd geweigerd omdat de redactie het op dat moment niet opportuun vond. Wel is Winand Steggerda, ook werkzaam voor The Alignment House, en van april 2012 tot maart 2013 online marketingmanager bij BNL, later geïnterviewd. Crump vertelt dat een aantal directeuren het verhaal voor publicatie gelezen heeft en het een geslaagde bijdrage aan de discussie vond. Wel zegt Crump dat het interview, zoals vaker het geval is met korte vraaggesprekken, niet alle nuances weergeeft en ook niet alle kennis beschrijft die The Alignment House inmiddels verzameld heeft. Wat hem betreft had het verhaal vooral een positieve toon mogen hebben, in plaats van wat er allemaal minder wordt. Kern: een bibliotheek is zoveel meer dan boeken, maar dat 'boekige imago' kleeft wel aan de bieb. Crump ziet in relatie tot nieuwe taken van gemeenten (zie ook Drie decentralisaties, pdf) mogelijkheden voor de bibliotheek. Wil je de maatschappelijke waarde van de bibliotheek vergroten, dan is het volgens hem de hoogste tijd je af te vragen welke antwoorden je als bibliotheek hebt op de lokale maatschappelijke vraagstukken.

Na het gesprek met de genoemde directeuren heeft The Alignment House veel andere directeuren, wethouders, ambtenaren en andere personen gesproken met ideeën over de rol van de bibliotheken. Crump heeft z’n visie getoetst bij in totaal zo’n 80 mensen. Die herkennen zich daar volgens hem in.

Opdracht Bibliotheek Assen
Wat concrete opdrachten uit de bibliotheekwereld betreft, heeft The Alignment House de Bibliotheek Assen inzicht gegeven in haar klantenbestand, waardoor de bibliotheek een schat aan gegevens heeft die ook voor de gemeenten van belang zijn. Crump benadrukt dat voor de bibliotheek inbedding in de lokale gemeenschap heel wezenlijk is en dat het nu nog veel te veel alleen maar gaat over boeken, uitleningen, e-books en de digitale bibliotheek. Volgens hem zijn bibliotheken nog veel te weinig aangesloten op wat er door de decentralisaties allemaal voor nieuwe taken op gemeenten afkomen en welke positieve rol zij daarin kunnen hebben. De gemeenten snakken naar antwoorden. Maar een aantal daarvan kunnen bibliotheken alleen maar geven door voldoende schaalgrootte en een gezamenlijke strategie.

Seminar 14 februari
Tijdens het seminar, op 14 februari ‘s middags, zullen bibliotheekdirecteuren, wethouders en andere personen, naast The Alignment House zelf, met concrete voorbeelden komen over hoe opgeschoven kan worden naar 'het maatschappelijk hart'. Het programma wordt nog bekend gemaakt, o.a. op website onzebieb.nu.

Manifest en strategie
Lotte Sluyser (Bibliotheek Haarlem e.o.) zegt desgevraagd dat de activiteiten van de genoemde directeuren, waaraan ook Jeroen Seeverens van Cubiss meedoet, niets te maken hebben met de Inkoopcommissie. 'Het gaat over hoe bibliotheken zich landelijk zouden kunnen positioneren in het maatschappelijk hart, aansluitend bij de nieuwe kansen en uitdagingen in gemeentes met de decentralisaties en aansluitend bij het oorspronkelijke Unescomanifest. Daarbij moeten we onszelf lokaal en landelijk zichtbaar maken in deze rol, via de politiek, lobby en pers en moeten we nieuwe producten ontwikkelen', zegt Sluyser.
Zij vertelt dat een projectgroep met Ton van Vlimmeren, Hanneke Veen, Hans Lastdrager, Jos Debeij, Mari Nelissen en zijzelf ermee bezig is. De anderen [behalve dus Frans Bergfeld – wk] zijn 'aangehaakt', totaal 9 mensen.
Sluyser: 'Mogelijk werken we hierin samen met The Alignment House. We zijn bezig met een manifest. Dit zou onderdeel kunnen gaan worden van de VOB-strategie, maar ondertussen gaan wij door. Ook wordt mogelijk een conferentie georganiseerd. En we zijn bezig met een lijst met kernwaarden in het maatschappelijk hart en een lijst producten.'

Fysiek en digitaal
Geconfronteerd met de woorden van Crump over de relatie met de VOB, reageert Ap de Vries: 'Ik kan me slechts ten dele in de reactie van de heer Crump herkennen. Stichting Bibliotheek.nl en de Inkoopcommissie hebben Beacon gevraagd de positionering van de bibliotheken op de samenhang van de fysieke en digitale dienstverlening scherper te formuleren dan dat in de strategische brancheagenda staat geformuleerd. Dit nadat BNL aangaf daar vanwege marketingdoelen behoefte aan te hebben. Dat is wat anders dan dat zij Beacon gevraagd hebben de branchestrategie aan te scherpen.
Het komt mij voor dat The Alignment House – op zoek naar opdrachten – zich op deze manier in de branche openbare bibliotheken aan het begeven is. Deze aanpak is zijn keuze.'
 
Tekst: Wim Keizer

Zie ook het op 10 januari verschenen artikel 'Geen relatie tussen VOB en The Alignment House'.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie

Peiling

De potentiële kracht van het landelijke merk Bibliotheek wordt niet voldoende benut
Eens
Oneens
In een interview in Bibliotheekblad nr 7 2019 stelt Cyril Crutz, directeur-bestuurder van BiblioPlus, dat de potentiële power...
Lees meer en geef uw mening