HomeNieuwsNieuws uitgelichtBericht
voetnoot
OB-platform KNVI: inspiratie door collegiale ontmoeting
Eddy Kielema
27-01-2014
De Koninklijke Vereniging van Informatieprofessionals (KNVI, voorheen de NVB) wil zich met haar OB-platform meer concentreren op professionals binnen de openbare bibliotheeksector. Gemma Wiegant, directeur van de Bibliotheek Nieuwegein en bestuurslid van de KNVI, vindt die aandacht hard nodig, omdat de bibliotheekmedewerker degene is die de vereiste veranderingen in het bibliotheekwerk moet realiseren en zich daarvoor nieuwe competenties eigen moet maken. Het OB-platform moet daarbij zorgen voor debat en inspiratie. 
Wiegant stelt dat van alle kanten aan openbare bibliotheken wordt getrokken. ‘Door de vele nota’s, concepten en bezuinigingen lijkt het alsof er vergeten wordt waar het echt om moet gaan, namelijk vakinhoud en nieuwe publieke waarde. Die worden gerealiseerd door medewerkers en professionals in de bibliotheek. Uit het onlangs verschenen rapport van Stichting Bibliotheekwerk De arbeidsmarkt van openbare bibliotheken in kaart gebracht (pdf) wordt duidelijk dat alle maatschappelijke veranderingen in bibliotheekland grote invloed hebben op het bibliotheekpersoneel. Dat krijgt te maken met bezuinigingen en doordenderende digitalisering. De traditionele competenties voldoen niet meer. De toekomstige bibliotheekmedewerker moet kritischer kijken naar de kwaliteit van informatie en relaties aangaan met mensen, bedrijven en instellingen. In toenemende mate zullen dit relaties zijn die moeten worden opgebouwd. Ook aan het idee van cultureel ondernemerschap moet daardoor vorm en inhoud worden gegeven.’

Nieuw maatwerk
Instellingen als het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) en de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) richten zich volgens Wiegant niet of nauwelijks op de informatieprofessional in de praktijk. ‘De omslag van het bibliotheekwerk gaat juist gerealiseerd worden door al die bibliotheekmedewerkers. Terwijl de instroom van jonge bibliotheekcollega’s uitblijft en de doorgroeimogelijkheden beperkt zijn, biedt de KNVI als beroepsvereniging een platform voor contact en inspiratie. De digitale revolutie spoelt over ons heen. De wereld schreeuwt om professionals die inhoudelijk met informatie bezig zijn. Ze moeten kunnen verzamelen, filteren en context geven. Ze moeten verhalen weten te vertellen die klanten boeien en uitdagen tot discussies en het vormen van een mening. Professionals moeten nieuwe relaties in de gemeenschap kunnen aangaan en kansen en uitdagingen zien in de veranderende wereld. Kortom, het maatwerk dat van oorsprong de taak van de bibliothecaris is. Binnen de KNVI voeren we met vakgenoten de discussie over het bundelen van krachten, het benadrukken van overeenkomsten en het erkennen van elkaars specialisme. Een informatieprofessional in de openbare bibliotheek beschikt over unieke kennis en ervaring als het om publieke informatie gaat.’

Uitdagend collegiaal platform
De KNVI heeft in het najaar van 2013 besloten tot wijziging van haar structuur. Wiegant: ‘Slagvaardig, verbindend en met grotere meerwaarde voor alle leden. Wij streven naar het bundelen van professionele krachten en willen zo bijdragen aan vakinhoudelijke innovatie en inspiratie, zodat je als professional nieuwe mogelijkheden kunt benutten. In het OB-platform is het idee ontstaan om de KNVI met al haar meerwaarde meer onder de aandacht te brengen van bibliotheekmedewerkers. De KNVI is veel meer dan de informatieprofessional. Het is een uitdagend collegiaal platform, een vereniging in beweging met veel waarde voor individuele functionarissen, een vereniging die we graag willen versterken met nieuwe collega’s.’
Wiegant is niet bezorgd over 'concurrentie' van online platforms. ‘De kracht van het OB-platform zit hem juist in het feit dat we gekozen hebben om digitale uitwisseling vooral te combineren met persoonlijk contact. Een mening vormen of uitwisseling van ervaringen kan online, maar echte inspiratie doe je op in een persoonlijk gesprek, bij een activiteit of debat. De energie van een bevlogen collega, een andere context en sociale omgeving vinden we hierbij belangrijk, collegiale ontmoeting dus.’

Tekst: Eddy Kielema 

Onlangs werd overigens bekend dat de KNVI het online platform Open Bibliotheken (voorheen Bibliotheek 2.0) 'adopteert'. De KNVI steunde het platform al door een deel van de kosten van het pakket van Ning te dekken, maar breidt die steun nu uit, in ieder geval voor het komende jaar, in de vorm van een bescheiden vergoeding voor redactiewerk en onderhoud aan de website, zo valt te lezen op Open Bibliotheken. Dit zal onder andere tot gevolg hebben dat Open Bibliotheken vanaf februari een nieuwe impuls krijgt en de reikwijdte wordt verbreed, zodat naast de bibliotheekwereld ook de erfgoedsector (musea, archieven en andere kennisinstituten) vaker wordt belicht. Over een nieuwe naam voor het platform wordt nog nagedacht.

Van het rapport De arbeidsmarkt van openbare bibliotheken in kaart gebracht bestaat naast de volledige versie, getiteld Een branche in transitie. Arbeidsmarktanalyse Openbare Bibliotheken 2013 (pdf), ook een verkorte publieksversie (pdf). Zie ook de website van Stichting BibliotheekWerk.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie

Peiling

De potentiële kracht van het landelijke merk Bibliotheek wordt niet voldoende benut
Eens
Oneens
In een interview in Bibliotheekblad nr 7 2019 stelt Cyril Crutz, directeur-bestuurder van BiblioPlus, dat de potentiële power...
Lees meer en geef uw mening