HomeNieuwsNieuws uitgelichtBericht
voetnoot
Gemeenteraad Oostzaan voor 'De Bieb' en (net) tegen Karmac
Wim Keizer
20-03-2014
Met de kleinst mogelijke meerderheid (zeven tegen zes) heeft de gemeenteraad van het Noord-Hollandse Oostzaan op 10 maart besloten een subsidierelatie te blijven onderhouden met De Bieb voor de Zaanstreek en niet te kiezen voor een offerte van Karmac. De relatie geldt voor twee jaar (2015 en 2016).
De Bieb voor de Zaanstreek verzorgt het bibliotheekwerk in de gemeenten Zaanstad (149.500 inw.), Wormerland (15.750) en Oostzaan (9100).

Voor Karmac kozen de VVD (4 zetels), het CDA (1) en de lokale “Fractie-Bisseling” (1).
Voor De Bieb stemden GroenLinks (3), Gemeentebelangen (2), de PvdA (1) en D66 (1).

Met name de VVD maakte zich sterk voor Karmac, met als belangrijkste reden dat de offerte van Karmac lager uitviel (in 2015 € 112.000, exclusief huisvesting) dan de subsidieaanvraag van De Bieb (€ 139.700 plus € 5300 voor investeringen, samen € 145.000). Over vier jaar gerekend zou Karmac € 122.000 goedkoper uitpakken.
Al eerder had de raad besloten te bezuinigen en ingaand 2015 nog € 145.000 ter beschikking te stellen in plaats van de huidige € 164.200 (excl. huisvesting).

Voorstel B&W met scenario’s
B&W hadden de raad voorgesteld, zonder een eigen voorkeur uit te spreken, een keuze te maken uit twee aanbieders: De Bieb of Karmac. Het voorstel luidde: ´In het memo `Toekomst bibliotheek Oostzaan – 3 scenario’s`, die in november in de raad is behandeld, heeft het college drie scenario’s voor invulling van het bibliotheekwerk aan de raad voorgelegd:

Scenario 1:
Behouden wat we hebben; een bibliotheek in de KunstGreep met een culturele en maatschappelijke functie, met daarbij de keus uit:
- De Bieb voor de Zaanstreek (de huidige aanbieder);
- Bibliotheek Waterland [niet te verwarren met de Karmac-bibliotheek in de gemeente Waterland; de Bibliotheek Waterland, met de hoofdvestiging in Purmerend, werkt in de regio Waterland, ingaand 1 januari 2014 echter met uitzondering van de gemeente Waterland – red.].

Scenario 2:
Een commerciële aanbieder van de bibliotheek in de KunstGreep, met als hoofddoel het uitlenen van boeken. Dit scenario wordt ingevuld door Karmac Bibliotheek Service en levert een bezuiniging op.

Scenario 3:
De Biebbus, geen fysieke vestiging meer in de KunstGreep. Dit scenario levert een bezuiniging op.

Door de keus van de raad om een fysieke vestiging in de KunstGreep te behouden, valt scenario 3 af. Bovendien valt van scenario 1 optie B af, omdat Bibliotheek Waterland zich voorlopig heeft teruggetrokken.
De raad heeft de keus uit:
1. De Bieb voor de Zaanstreek;
2. Karmac Bibliotheek Service.´

Adviesgericht
Beide aanbieders kregen de gelegenheid zich te presenteren. De Bieb meldde o.a. niet aanbodgericht en het liefst ook niet vraaggericht te willen werken, maar zich adviesgericht naar de gemeente te willen opstellen. ´Wij pretenderen niet nu al te weten hoe het gebruik van de vestiging Oostzaan zich in de komende 3-4 jaar ontwikkelt, en houden daarom bewust de mogelijkheid open in overleg met de gemeente het bibliotheekbeleid aan te passen. Een krimpende markt voor papieren boeken zou wat ons betreft moeten leiden tot een krimpend aanbod van papieren boeken.´
De Bieb ziet drie speerpunten voor de toekomst:
1. Structurele samenwerking met het onderwijs, door ondersteuning bij leesbevordering;
2. Ondersteuning digitalisering klanten Bieb, door digitaal vaardig maken en houden van haar klanten;
3. Mogelijke fusie. Gestart is met een onderzoek naar de mogelijkheid/wenselijkheid van een fusie met Bibliotheek Waterland. Doelstelling: het creëren van een betere en efficiëntere backoffice.

Lezen en lenen nog 5 à 10 jaar
Karmac gaf in zijn visie op bibliotheekwerk aan als primaire doelgroepen te zien de jeugd t/m de basisschoolleeftijd en senioren. Verder: ´Nog zeker 5 à 10 jaar lezen en lenen van fysieke boeken´, ´Lenen van boeken zo dicht mogelijk bij huis´, ´Diensten aanbieden die passen binnen het beschikbare budget´.
B&W hadden Karmac verzocht in zijn offerte extra punten op te nemen om tot een gelijkwaardig aanbod te komen Die punten betroffen leesbevorderingsprogramma’s 0-8-jarigen (bijv. Boekstart), leesprogramma’s voor het basisonderwijs, voorlezen in de bibliotheek, Wifi in de bibliotheek, medewerker leesbevordering en gebruik van de digitale bibliotheek. Met als conclusie van Karmac: ´Karmac Bibliotheek Service biedt een gelijkwaardige voorziening tegen 30% lager kosten´.

Argumentatie
In twee vergaderingen, eerst een zogenaamde ´politieke ronde´ en daarna de officiële raadsvergadering wisselden de fracties van argumenten.
Met name VVD-fractie-assistent René Blokzijl maakte zich in de politieke ronde sterk voor Karmac. Informatie van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) en van een bibliotheek die met Karmac-bibliobussen werkt (Zuid-Holland Zuidoost) hadden hem niet kunnen overtuigen dat er niet voor Karmac gekozen zou kunnen worden. Ook haalde hij aan dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) geen bezwaren tegen Karmac heeft.
Fractievoorzitter Arjen Ronner van GroenLinks wilde niet naar Karmac en maakte de vergelijking met prijsvechters in de luchtvaart: eerst goedkope aanbiedingen doen, maar zodra een deel van de markt veroverd is betaal je steeds meer voor allerhande losse zaken als stoelreserveringen, voedsel en bagage.
Na de raadsvergadering discussiëren partijen nog verder op de site Beeld van een dorp.

Stukken en videoverslagen
Wie alles uit de raad volledig wil nalezen en beluisteren kan terecht op de site van de gemeente Oostzaan. In de agenda van de politieke ronde staan de stukken en de videoverslagen onder punt 4.
In de agenda van de raadsvergadering staat alles onder punt 15.
Dagblad Zaanstreek gaf 10 maart een kort verslag op zijn site.

Geen partijlijnen
Dat ´voor of tegen Karmac´ overigens geen kwestie van duidelijke partijlijnen is, blijkt uit het verkiezingsfilmpje dat de PvdA Waterland liet maken. PvdA-wethouder Bert Schalkwijk was in deze gemeente de voorvechter van een Karmac-bibliotheek. In Oostzaan koos de lokale PvdA echter voor De Bieb.

De verkiezingsuitslag in Oostzaan heeft de verhoudingen niet spectaculair veranderd, de VVD hield 4 zetels en GroenLinks 3. De PvdA hield ook haar ene zetel (hoewel het er in 2010 nog 2 waren, maar er was tussentijds een afsplitsing geweest, de ´fractie-Bisseling). CDA en D66 gingen beide van 1 naar 2 en Gemeentebelangen van 2 naar 1. (De “fractie-Bisseling´ was voor de verkiezingen onderdeel geworden van Gemeentebelangen.)
In Waterland ging de PvdA van 2 zetels naar 1.

Tekst: Wim KeizerPrint deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie

Peiling

De potentiële kracht van het landelijke merk Bibliotheek wordt niet voldoende benut
Eens
Oneens
In een interview in Bibliotheekblad nr 7 2019 stelt Cyril Crutz, directeur-bestuurder van BiblioPlus, dat de potentiële power...
Lees meer en geef uw mening