HomeNieuwsNieuws uitgelichtBericht
voetnoot
Airport Library: KB is nationaal, niet intercontinentaal; SIOB doet geen uitvoerende niet-stelseltaken
Wim Keizer
02-05-2014
De Koninklijke Bibliotheek (KB), het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB, dat ingaand 1 januari 2015 opgaat in de KB) en de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) zien voor henzelf geen rol weggelegd in een opdrachtgeverschap voor de Airport Library op Schiphol. 
In het bericht waarin aangekondigd werd dat de Airport Library dicht gaat (wordt overigens september 2014) meldde projectleider Dick van Tol van ProBiblio: 'Helaas moeten we vaststellen dat geen van de landelijke bibliotheekorganisaties hiervoor in deze lastige tijden het opdrachtgeverschap op zich wil nemen. Dat was namelijk een voorwaarde voor een doorstart.' De Airport Library gaat dicht in verband met een verbouwing van het deel van de Holland Boulevard waar zij gevestigd is. Schiphol had de bibliotheek graag na de verbouwing zien terugkeren op een andere locatie, maar dan moet er wel een formele, landelijke opdrachtgever zijn.

Welke officiële redenen om niet te willen hebben de drie landelijke organisaties die ProBiblio benaderd heeft? Alle drie organisaties reageerden op die vraag.

KB
Christine Smittenaar, hoofd Corporate Communicatie a.i. bij de KB, meldt: 'We hebben begrepen dat de Airport Library gevestigd zal worden in een verblijfsgebied voor intercontinentale reizigers. De KB heeft een nationale rol, en ook de toekomstige rol van de KB richt zich op het beheer van een digitale bibliotheek voor alle Nederlanders. De activiteiten van een Airport Library zijn dan niet direct vanzelfsprekend. Daarnaast zou je de "Airport Library" qua positionering kunnen zien als etalage van de Nederlandse (literaire) cultuur. De vraag is of de nieuwe plek dan in voldoende mate het belang van de Nederlandse bibliotheeksector ondersteunt.”
Zij voegt daar aan toe dat de KB zich in 2014 moet voorbereiden op het integreren van de taken van het SIOB en de Stichting Bibliotheek.nl. 'Dit vraagt uiteraard de nodige aandacht van onze organisatie. Gezien deze ontwikkelingen en de voorgaande punten zien wij voor de KB geen trekkende rol in het opzetten van een nieuwe luchthavenbibliotheek. We hebben uiteraard wel aangeboden om mee te denken over andere opties waarin de KB een mogelijke rol kan spelen', aldus Smittenaar. Ze laat verder weten dat het verhaal dat de KB in eerste instantie positief stond ten opzichte van het opdrachtgeverschap, maar na overleg met SIOB van gedachten is veranderd, niet juist is. Dat verhaal stond in een blogbericht dat Jeanine Deckers ('Tenaanval') wijdde aan de Airport Library.

SIOB
Desgevraagd meldt Loes van Eijk, tot voor kort communicatiemedewerker bij het SIOB: 'Het SIOB is inderdaad vorig jaar benaderd en zag het niet als rol voor het sectorinstituut. Zoals beschreven in ons activiteitenplan 2013-2014 neemt het SIOB, buiten de stelseltaken, geen uitvoerende taken op zich. Bovendien kunnen wij in verband met de aankomende integratie geen langlopende verplichtingen aangaan.'

VOB
Ap de Vries, directeur van de VOB, antwoordt op de vraag over een mogelijk opdrachtgeverschap: 'Het klopt dat de VOB niet het opdrachtgeverschap voor een doorstart (wat een toepasselijke term…) van de Airport Library op zich wil nemen. Dat zegt overigens niets over de waardering die de VOB voor het project en de uitvoering ervan heeft. Hulde aan Dick van Tol en ProBiblio. Ik kan het niet beter zeggen dan Anne Rube [directeur ProBiblio – red.] dat al in haar reactie op de blogpost van Jeanine Deckers heeft gedaan: beperkte capaciteit en middelen en urgentie van een aantal ontwikkelingen die ons nopen de aandacht alleen te houden op die zaken die het geheel van het Nederlandse bibliotheekstelsel direct raken en direct rendement opleveren, zoals op dit moment de bibliotheekwet, nieuwe toetreders, de bezuinigingen op de gemeentelijke subsidies en natuurlijk de uitvoering van onze eigen strategische brancheagenda 2012 - 2016.
Maar er is nog iets meer: de VOB is na de ontvlechting van 1 januari 2010 een strikte belangenbehartiger van de collectieve belangen van de partijen in het openbaar bibliotheekstelsel geworden en na de fusie met de WOB bovendien werkgeversvereniging. De taak van de VOB ligt niet meer – zoals voorheen – bij het inhoudelijk verder ontwikkelen van het openbaar bibliotheekwerk en experimenteren met nieuwe werkmethodes en dienstenaanbod. Een opdrachtgeverschap zoals dat van een Airport-Library-project past de VOB niet meer. En als vereniging moet je je duidelijk houden aan de taken (en middelen) die je van je leden gekregen hebt; wat doe je wel en wat doe je niet (meer); hoe vervelend dat laatste ook kan zijn.'

OCW open voor gesprekken
Dick van Tol zegt, wat de subsidiëring betreft, dat het ministerie van OCW openstaat voor gesprekken over vervolgen van (mede)financiering. 'Er is niet gesproken over de lengte van de eventuele vervolgregeling. Het is altijd wel duidelijk geweest dat OCW een flink deel van de financiering zou moeten verzorgen, aangevuld met een aantal kleinere financiers. Tot nu toe kon OCW nooit garanderen dat de subsidie elk jaar weer werd verlengd, maar gaf toch wel telkens aan dat we ons niet te zeer zorgen hoefden te maken. Het bleef toch "klein geld" voor het ministerie. Ik stelde me ook voor een eventuele vervolgfinanciering hetzelfde voor.'

Gesprek nog niet afgerond
In haar reactie op het blog van Jeanine Deckers zegt ProBiblio-directeur Anne Rube: 'Natuurlijk heb ik er alle begrip voor dat je bijzonder teleurgesteld bent over het feit dat de Airport Library mogelijk gaat sluiten. Dat zijn wij allemaal. Maar, ik heb er ook begrip voor dat landelijke partijen dit initiatief niet zomaar van ons kunnen overnemen. Ook zij woekeren met beperkte capaciteit en middelen. Zij maken in deze lastige tijden de keuze om tijd en geld te investeren in zaken die direct rendement hebben voor Nederlandse openbare bibliotheken.
Door de verbouwing van de Holland Boulevard gaat de bibliotheek in elk geval een tijdje dicht. Het gesprek over wat daarna is nog niet afgerond. Wij blijven ons – binnen de beperkte mogelijkheden die we hebben – inzetten voor een Airport Library 2.0. Want je hebt gelijk: het zou verschrikkelijk jammer zijn wanneer deze flagship store van het Nederlandse bibliotheekwerk die zoveel publiciteit genereert, niet meer zou terugkomen.'

Tekst: Wim Keizer


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Peiling

De potentiële kracht van het landelijke merk Bibliotheek wordt niet voldoende benut
Eens
Oneens
In een interview in Bibliotheekblad nr 7 2019 stelt Cyril Crutz, directeur-bestuurder van BiblioPlus, dat de potentiële power...
Lees meer en geef uw mening