HomeNieuwsNieuws uitgelichtBericht
voetnoot
B7 maken ‘Uitnodiging’ en geven opdracht benadering landelijke partijen; resultaat wordt gedeeld
Wim Keizer
12-05-2014
De directeuren van de Bibliotheken Assen, Hoorn, Lek & IJssel (o.a. Houten, IJsselstein en Vianen), Noord Oost Brabantse Bibliotheken (Oss e.o.), Utrecht, Zuid-Kennemerland (Haarlem e.o.) en Zwolle hebben een ‘Uitnodiging: de “brede bieb”‘ geschreven. Daarin manifesteren zij zich als ‘de onverwachte partner voor het lokale bestuur’.  
Zij verklaren in de Uitnodiging: De Brede Bieb dat ze, als publieke speler met een groot bereik en netwerk, lokale en bovenlokale partijen kunnen verbinden met de burgers en hen kunnen faciliteren bij vraagstukken op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn, wijkgericht werken en cybersecurity. ‘Ook kunnen we wijkbewoners ondersteunen in communityvorming en startende ondernemers op weg helpen in hun eerste stappen naar zelfstandigheid. De bibliotheek is een partner in samenwerkingsketens en een platform in de samenleving.’

Opdracht The Alignment House
Na het op 14 februari door bureau The Alignment House (TAH) georganiseerde seminar Onze Bieb: nu! besloten de zeven directeuren, aangeduid als ‘de B7’, de tekst van de ‘Uitnodiging’ te schrijven en voor een half jaar een overeenkomst met TAH aan te gaan. Dit bureau kreeg de opdracht landelijke partijen te benaderen die van groot belang zijn om de bibliotheken een goede ingang te geven op lokaal en regionaal niveau. De B7 betalen zelf de kosten van het inschakelen van TAH. De ‘Uitnodiging’ wordt gebruikt als ondersteuning, waar dat zinvol is.

Trekkracht
Namens de B7 treedt Hans Lastdrager, directeur van Bibliotheek Hoorn, op als woordvoerder naar Bibliotheekblad. Hij zegt dat het voor de bibliotheken veel makkelijker is samenwerking met partners op lokaal en regionaal niveau te realiseren als landelijke partijen ook overtuigd zijn van de kennis en kunde van de bibliotheken. Lastdrager: ‘De B7 hebben samen een werkgebied van zo’n 1 miljoen inwoners. Dan heb je een zekere massa en wij hebben wat in huis om zaken te doen. Vanuit die strategie benadert TAH landelijke instellingen als het UWV, de Nationale Ombudsman en de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Het UWV is enthousiast, en als het landelijke UWV enthousiast is kom ik veel beter binnen bij het UWV in Hoorn’.
Hij vertelt dat de Nationale Ombudsman veel klachten van burgers krijgt over de digitale overheid, terwijl diezelfde overheid over een paar jaar al haar informatie alleen nog maar digitaal wil aanbieden. ‘Bibliotheken kunnen iets doen aan de problemen die daardoor ontstaan, de Nationale Ombudsman is zeer geïnteresseerd in hun mogelijkheden. Hetzelfde geldt voor de NCTV waar het gaat om cybercrime’, aldus Lastdrager.
Hij noemt de trekkracht die TAH inzet een prima ontwikkeling en hoopt een samenhangend verhaal te krijgen dat hij kan vertalen in een aanbod. ‘De core business van TAH is dat het goede contacten op landelijk niveau heeft.’

Neefjes en nichtjes
Wat de relatie met de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) betreft, zegt Lastdrager de bibliotheken te beschouwen als één grote familie. ‘Een paar neefjes en nichtjes doen nu dingen ten behoeve van het totaal.’ Hij meldt erbij dat de B7 hun resultaten ter beschikking zullen stellen aan de hele branche.
Wat TAH ook gedaan heeft, is van alle politieke partijen in de gemeenten van de B7 de programma’s analyseren. Daar blijkt uit dat vrijwel alle partijen aandacht hebben voor de thema's werk en eenzaamheid. ‘Wat kunnen we daarmee? Wij hebben veel vestigingen, maar die zijn vaak niet open. Ik wil die vestigingen veel meer open hebben voor activiteiten op gebied van bestrijding laaggeletterdheid, bevordering mediawijsheid, leesbevordering en de begeleiding van allochtonen. Dan sta ik veel sterker als landelijke instellingen zoals ik die noemde ons daarbij steunen. We halen het uit de bestaande gemeentelijke subsidie, maar die gaan we anders inzetten, voor een ander takenpakket.’ Hans Lastdrager vermoedt dat zo’n 80% van de subsidies nog voor de uitleenfunctie wordt gebruikt. Maar voor de nieuwe activiteiten hebben bibliotheken wel de gebouwen en collecties nodig. ‘Ik wil de koers verleggen, maar we blijven als bibliotheek wel verbonden aan lezen, leren, informeren en leesbevordering. Veel problemen op de arbeidsmarkt zijn ketenproblemen: laaggeletterd zijn, werkloos zijn, schulden maken, enzovoorts.’

Eerdere artikelen rondom ‘de B7’ verschenen op 10 januari, 14 januari en 30 januari. Aanvankelijk was er sprake van een B8, maar Jos Debeij, directeur van Bibliotheek Deventer, tevens VOB-bestuurslid, haakte af, zodat de B7 overbleven.
Een verslag van het 14 februari gehouden seminar verscheen op 18 februari.

VNG en ministeries
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de ministeries van Binnenlandse Zaken (BZK), Volksgezondheid (VWS), Sociale Zaken (SZW) en Veiligheid & Justitie (V&J) organiseren 28 mei in Den Bosch De Decentralisaties Dag. Er komen meer dan dertig presentaties door experts van de VNG, 'transitiebureaus' en de ministeries. Vanaf 16.15 uur is er tevens een speciaal raadsledenprogramma met een plenair optreden van minister Plasterk, staatssecretarissen Van Rijn, Klijnsma en Teeven en VNG-voorzitter Jorritsma. Het laatste onderdeel van De Decentralisaties Dag start om 17.30 uur met ‘het 3D-wethoudersdiner’.

Conferentie BiSC en ProBiblio
Op 19 juni organiseren Bibliotheek Service Centrum Utrecht (BiSC) en ProBiblio in Utrecht een conferentie voor bibliotheken over de vraag wat bibliotheken kunnen betekenen in 'het sociale domein'. Ook hier zijn de drie grote decentralisaties (3D) de aanleiding.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie

Peiling

De potentiële kracht van het landelijke merk Bibliotheek wordt niet voldoende benut
Eens
Oneens
In een interview in Bibliotheekblad nr 7 2019 stelt Cyril Crutz, directeur-bestuurder van BiblioPlus, dat de potentiële power...
Lees meer en geef uw mening