HomeNieuwsNieuws uitgelichtBericht
voetnoot
Margreet Buwalda met vroegpensioen
Femke van den Berg
26-08-2014
Na een loopbaan van veertig jaar in de bibliotheeksector stopt Margreet Buwalda, directeur van de Bibliotheek Katwijk, op 1 september met werken. Hoe kijkt ze terug? En hoe ziet ze de toekomst?
Margreet Buwalda met vroegpensioen
Weet je nog waarom je in 1971 voor een bibliotheekopleiding koos?
‘Boeken waren heel belangrijk voor mij en de sfeer in de bibliotheek vond ik prettig. De omgang met het publiek leek me ook leuk. Daarom ben ik de bibliotheek- en documentatieopleiding in Tilburg gaan doen. Direct erna deed ik de directieopleiding, overigens zonder dat ik ambities had om bibliotheekdirecteur te worden. Na de opleiding ben ik eerst negen jaar hoofd geweest in Pijnacker. Daarna werd ik bibliothecaris bij de PBC Zuid-Holland, waar ik collecties samenstelde voor doelgroepen. Ik merkte echter dat ik het contact met het publiek miste. Daarom ben ik overgestapt naar de Bibliotheek Zoeterwoude-dorp, waar ik lokaal bibliotheekmanager werd. Dezelfde functie heb ik van 1995-2000 bekleed in Voorhout. En sinds februari 2000 werk ik in Katwijk. Ik begon als hoofd van de afdeling jongeren/volwassenen en werd na enkele maanden gepolst door het bestuur voor de directeursfunctie. Uit mezelf had ik waarschijnlijk nooit gesolliciteerd - dan had ik misschien gedacht dat ik het niet kon - maar nu wilde ik het wel een jaar als interimmer proberen. Dat beviel goed en toen werd ik dus directeur.’

Ups en downs
Wat waren de afgelopen veertig jaar belangrijke veranderingen?
‘Vroeger waren we er om boeken uit te lenen. Sinds de bibliotheekvernieuwing zijn daar de nodige functies bijgekomen: ontmoeting, educatie, cultuur… Verder was de bibliotheek vroeger intern gericht, terwijl we nu veel samenwerken met andere partijen. En de automatisering heeft ervoor gezorgd dat veel van wat ik leerde op de opleiding - titelbeschrijven, annoteren - niet meer relevant is.’

Wat waren hoogte- en dieptepunten?
‘Die hingen vaak samen met geld. Toen ik in de jaren zeventig begon, kregen we ieder jaar meer geld. Heel riant, want je kon al je plannen uitvoeren. Halverwege de jaren tachtig kregen we voor het eerst te maken met bezuinigingen. Dat was slikken. Je leert ermee omgaan, maar het is nooit leuk. Ik vond het bijvoorbeeld heel zwaar toen we vorig jaar in Katwijk een korting van twee ton opgelegd kregen en ik acht mensen moest ontslaan. Tegelijkertijd is geld niet allesbepalend; met minder kun je ook iets bereiken.
Een echt hoogtepunt was dat ik nauw betrokken was bij de nieuwbouw en inrichting in Voorhout.
Ook de veertien jaar in Katwijk waren vooral erg mooi. We hebben de bibliotheek echt op de kaart gezet in de gemeenschap. Zo werken we nu intensief samen met het onderwijs; het streven is om het concept De bibliotheek op school per 2016 op de helft van de 28 basisscholen in ons werkgebied uitgerold te hebben. De gemeente heeft hiervoor 2,5 ton vrijgemaakt. Verder is er nu samenwerking met het welzijnswerk, het verenigingsleven, musea en organisaties die werken aan het terugdringen van laaggeletterdheid.
Ook een hoogtepunt is dat we voor elkaar hebben gekregen dat er nieuwbouw komt in Katwijk.’

Verrassende initiatieven
Hoe zie jij de toekomst van de Bibliotheek Katwijk?
‘Al in 2011 hebben we samen met de gemeente een toekomstplan gemaakt, waarin is vastgelegd dat alle huidige vestigingen verdwijnen. In drie kernen komen nieuwe vestigingen in gemeenschapshuizen, ingericht volgens het white box concept van de retailformule. Deze kennen ruime openingstijden - van 9.00 tot 21.00 uur - en zijn deels onbemensd. De eerste is inmiddels geopend; de tweede volgt in 2015.
Verder komt er een nieuw hoofdgebouw. Oorspronkelijk zou er een Cultuurhuis verrijzen op een plein in het centrum, waarin de bibliotheek met een aantal partners onderdak zou vinden. Ook zou er een theaterzaal in komen. Maar de gemeenteraad en veel burgers wilden het plein liever niet volbouwen, dus dit plan is gesneuveld. Wel heeft de huidige gemeenteraad bepaald dat er toch nieuwbouw komt; hiervoor is elf miljoen euro gereserveerd. In september gaat een werkgroep nieuwe plannen maken. Voor mij een mooi moment om te stoppen. Mijn opvolger Jan Klerk kan dan zijn eigen stempel op het proces drukken. Idealiter gaat de eerste paal in 2018 de grond in.’

Hoe zie jij de toekomst van de bibliotheek als instituut?
‘Een bedreiging blijft het afnemende ledenaantal en de dalende uitleningen. Het is belangrijk dat bibliotheken laten zien wat zij nog meer in huis hebben. Ze moeten zich positioneren als aantrekkelijke organisaties met verrassende initiatieven, zoals wij met onze strandbieb, die hopelijk volgend jaar weer open gaat. Dat lukt alleen als je geestdriftig bent en dynamisch inspeelt op nieuwe ontwikkelingen. Niet afwachten, maar kansen grijpen en afstemmen op de behoeften van verschillende doelgroepen. En samenwerken met anderen.
Een groot pluspunt van bibliotheken vind ik hun laagdrempeligheid: iedereen kan er zomaar gratis naar binnen. Ik hoop dat dit zo blijft.’

Leesclub
Wat ga jij doen na je vervroegd pensioen?
‘Eerst uitrusten. Ik heb een contract van 32 uur, maar 40 uur, en in drukke tijden 50 uur, werken was normaal. Het lijkt me fijn om het een jaartje rustiger aan te doen. Ik ga wel meteen een cursus Frans volgen, omdat ik vaker met mijn man naar ons huis in Frankrijk wil. En ik ga bij een leesclub. Verder laat ik het eerst een beetje op me afkomen. Later wil ik vrijwilligerswerk gaan doen.
Ik heb zin in mijn pensioen, maar ik zal de reuring van het werk wel missen. Ik heb het met plezier gedaan. Als ik opnieuw een vak moest kiezen, zou werken in de bibliotheek nog steeds hoog scoren.’

Tekst: Femke van den Berg
Foto: met dank aan Bibliotheek KatwijkPrint deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie