HomeNieuwsNieuws uitgelichtBericht
voetnoot
Cubiss slankt af en focust op kerntaken lezen, leren en informeren
Wim Keizer
08-09-2014
Cubiss, de provinciale serviceorganisatie (PSO) die voornamelijk werkzaam is in Noord-Brabant en Limburg, slankt af. De formatie wordt teruggebracht van ca 100 fte naar 80 fte. De reden is dat Cubiss zich wil focussen op de kerntaken lezen, leren en informeren.
Henk Snier, directeur-bestuurder van Cubiss, geeft desgevraagd als toelichting: 'Voor de reorganisatie hebben we met name gekeken waar er overcapaciteit bestond en tegelijkertijd hoe we meer flexibel konden worden, door minder vaste formatie. Er is geen relatie met de provinciale subsidies, het gaat hier in termen van overcapaciteit op niet-gesubsidieerde activiteiten. We zien dat de vraag vanuit bibliotheken op verschillende fronten terugloopt. De reorganisatie – met als omvang vertrek van circa 20 fte op circa 100 fte – is dan ook aan de orde geweest bij het merendeel van de teams van Cubiss, hetgeen ook past bij het realiseren van meer flexibiliteit voor de hele organisatie.'

Het huidige Cubiss ontstond in 2012 door een fusie van het 'oude' Cubiss (primair werkzaam in Noord-Brabant) en Bibliotheekhuis Limburg.

Outsourcing
Op haar website maakte Cubiss 26 juni bekend dat de administratieve diensten ingaand 1 juli zijn ondergebracht bij RHM Outsourcing. In het bericht staat: 'Cubiss maakt keuzes in haar koers, om te zorgen dat we de toekomst vanuit een stevige basis tegemoet kunnen blijven treden. De belangrijkste keuze is om te focussen op onze kerntaken: activiteiten rond lezen, leren en informeren. Een gevolg van die keuze is dat we stoppen met de administratieve diensten op het gebied van salaris-, personeels- en verzuimadministratie en financiële administratie. We hebben gezocht naar een oplossing om deze diensten buiten Cubiss onder te brengen, waarbij continuïteit en kwaliteit voor onze klanten geborgd zijn. Dat is gelukt. Per 1 juli gaat de volledige administratieve dienstverlening, inclusief de medewerkers, verder onder de vlag van RHM Outsourcing B.V., onderdeel van accountant- en advieskantoor Rühl Haegens Molenaar. Voor de klanten verandert er niets. De medewerkers, de werkwijze, het automatiseringssysteem, de prijzen en de kwaliteit van dienstverlening blijven hetzelfde.'
Snier licht hier nog op toe door op te merken: 'De schaal waarop wij Administratie verzorgden was niet omvangrijk genoeg meer en daardoor minder houdbaar voor de toekomst. Ook past het minder in onze focus.'

Terug naar 1 directeur/bestuurder
De reorganisatie betreft niet alleen administratieve diensten, maar ook andere onderdelen, zo bleek uit meldingen op onder andere sociale media.
In een bericht aan de bibliotheekdirecteuren in Brabant en Limburg maakte Snier begin juli bekend dat samen met de organisatie ook het bestuur verkleind wordt: 'Cubiss is in ontwikkeling. We brengen meer focus aan in onze dienstverlening en krimpen onze bezetting in. Geen makkelijke beslissing, maar nodig om de toekomst vanuit een stevige basis tegemoet te blijven treden. In verhouding met de inkrimping van de organisatie, wordt ook het bestuur verkleind. In goed overleg is besloten dat Jeroen Seeverens per 1 juli zijn bestuurstaken neerlegt. Jeroen blijft tot eind 2014 verbonden aan Cubiss. Hij zal zich in nauwe samenwerking met klanten, partners en medewerkers richten op de vraag hoe onze dienstverlening op het gebied van ICT in de toekomst het beste vorm kan krijgen. Daarbij komen zowel de continuïteit van de bestaande dienstverlening, als de behoeften van de bibliotheken voor de komende jaren aan bod.'

Jeroen Seeverens was tot de fusie directeur van Bibliotheekhuis Limburg en werd na de fusie, samen met Snier, die al directeur-bestuurder was van Cubiss, lid van de Raad van Bestuur. Snier meldt desgevraagd: 'De omvang van de directie/het bestuur van Cubiss is per 1 juli (weer) teruggebracht naar één directeur-bestuurder. Dit op basis van afspraken die in aanloop tot de fusie gemaakt zijn.'

Zelfstandig adviseur
Seeverens zegt zelf over zijn vertrek: 'Twee jaar geleden is er in de aanloop naar de fusie door de Raad van Bestuur van Cubiss en het Bestuur van het Bibliotheekhuis gekozen voor een tweehoofdige directie in de periode 2013-2014, daarna zouden we opnieuw kijken naar de meerwaarde van zo’n model ten opzichte van één directeur-bestuurder. Ik heb toen al aangegeven die rol zelf niet te ambiëren. Afgesproken werd dat wanneer er voor één directeur-bestuurder gekozen werd, Henk die rol op zich zou nemen.
Ik heb zelf leiding gegeven aan de recente reorganisatie en kwam tot de conclusie dat een model met één directeur-bestuurder beter zou passen in de nieuwe organisatiestructuur. Op zich jammer aangezien Henk en ik steeds beter op elkaar ingespeeld raakten. Daarnaast is dat uiteraard ook financieel gunstiger, hetgeen, gelet op de doelstelling van de reorganisatie, ook relevant was. Het voelde vervolgens niet goed om veranderingen in de directiefunctie pas na dit jaar door te voeren, terwijl er eerder al functies van medewerkers vervielen. Dit heb ik in een redelijk vroeg stadium bij de Raad van Toezicht aangekaart en we waren het snel eens over de termijn en wijze waarop we naar een model met één directeur-bestuurder zouden overstappen,' aldus Seeverens.
Hij zegt verder in juli en augustus zijn overdracht geregeld te hebben en verlof te hebben opgenomen. 'In de komende vier maanden werk ik drie dagen in de week samen met de ICT-afdeling aan een toekomstvisie die anticipeert op alle veranderingen en veranderingen in de markt en het netwerk als het gaat om digitale dienstverlening. Dat doe ik met groot plezier en daarnaast bouw ik op dit moment aan een loopbaan als zelfstandig adviseur op het gebied van informatiemanagement.”

Signalen
Volgens Henk Snier is Cubiss niet de enige PSO die aan het reorganiseren is. Hij voegt er aan toe: 'Inmiddels lijkt het erop (gezien de signalen die we krijgen) dat gemeenten een nieuwe ronde bezuinigingen aan het inzetten/voorbereiden zijn. Dat zal op de middenlange termijn ook weer een effect op de PSO’s hebben. En dan maar blijven hopen dat het (financieel) goed mag gaan met de implementatie van de 3 D(ecentralisatie)s. Als dat uit de pas gaat, zou je zo maar (weer) extra bezuinigingen op "cultuur" kunnen verwachten.'

Tekst: Wim KeizerPrint deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie

Peiling

De potentiële kracht van het landelijke merk Bibliotheek wordt niet voldoende benut
Eens
Oneens
In een interview in Bibliotheekblad nr 7 2019 stelt Cyril Crutz, directeur-bestuurder van BiblioPlus, dat de potentiële power...
Lees meer en geef uw mening