HomeNieuwsNieuws uitgelichtBericht
voetnoot
Zes-puntenplan commissie digitale ontwikkeling in discussienotitie
Wim Keizer
14-01-2015
 De commissie digitale ontwikkeling van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) heeft het VOB-bestuur een zes-puntenplan voorgelegd om de discussie over wat er moet gebeuren rondom de landelijke digitale infrastructuur flink te stimuleren. Aanvullingen, discussies en suggesties zijn wat de commissie betreft welkom.
Dit staat te lezen in een door de commissie gemaakte discussienotitie met de naam ‘Visie Landelijke Digitale Infrastructuur’, die in september 2014 aan het VOB-bestuur is aangeboden. De notitie met begeleidende brief (pdf) is in handen van Bibliotheekblad.nl.
Op de vraag aan Ap de Vries, directeur van de VOB, wat het bestuur met de notitie gedaan heeft of van plan is te gaan doen, antwoordde hij er voor te kiezen de achterban van de VOB via de eigen VOB-kanalen te informeren. Hij ried aan de VOB-site en de VOB-nieuwsbrief in de gaten te houden.

Adviesaanvraag
De notitie is geschreven in reactie op een adviesaanvraag (pdf) die Ap de Vries op 7 februari 2014 namens het bestuur naar de commissie zond. Bibliotheekblad.nl besteedde daar op 11 maart 2014 aandacht aan. De laatste vraag was een inspirerende en enthousiasmerende discussie te entameren over de integratie van fysieke en digitale dienstverlening op lokaal niveau.

Geen verdubbeling
In het zes-puntenplan noemt de commissie als eerste punt een in opdracht van het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) uitgevoerd onderzoek (pdf) van Maurits van der Graaf (bureau Pleiade) over de toekomst van de Nationale Bibliotheek Catalogus (NBC+). Daarin bepleit Van der Graaf om op lokaal of provinciaal niveau over te gaan tot ‘multi-tenant’-systemen of ‘lightweight’-systemen, omdat er inmiddels op digitaal terrein meer landelijk mogelijk is. Zie ook het bericht van 17 juni 2014. De commissie vindt dit een relevant onderzoek en meent dat goed aangegeven moet worden wat er voor nodig is om stappen terug te doen in die lokale of provinciale systemen.
Als tweede punt, in vervolg op het eerste, pleit de commissie voor een dialoog tussen de Koninklijke Bibliotheek (KB) en de branche over de integratie van de landelijke digitale infrastructuur en de lokale/provinciale systemen. Er zijn afspraken nodig om verdubbeling van functionaliteiten te voorkomen.
Punt 3 is een aanbeveling om alle partijen die bibliotheeksystemen kopen – dat zijn vooral Provinciale Serviceorganisaties (PSO’s) en grote bibliotheken – een intentieverklaring overeen te laten komen, waarin ze vastleggen bij aanschaf of vernieuwing van systemen geen functionaliteiten meer te kopen die al landelijk zijn geregeld.
Het vierde punt is de aanbeveling om afscheid te nemen van de lokale bibliotheekcatalogus in verband met de komst van de NBC+.
Als vijfde noemt de commissie het idee om ledengegevens en de daarbij behorende programma’s gezamenlijk te beheren (waarbij de gegevens in het bezit blijven van de lokale bibliotheek).
Zesde en laatste punt is de zorg voor het landelijke ‘social-media-team’. Gepleit wordt voor landelijke borging.

Ambities handhaven
Als uitgangspunten voor een strategie zegt de commissie de ambities uit het door de commissie in oktober 2011 vervaardigde rapport Interface (pdf) te willen handhaven. Die ambities, voor 2015, waren:

1. Zoekresultaten uit de digitale bibliotheek staan bovenaan in Google;
2. De digitale bibliotheek staat in de top 10 van meest gevolgde partijen op sociale media;
3. 40% van onze leden gebruikt onze digitale bronnen;
4. 20 miljoen e-books worden via de bibliotheken afgenomen (15-20% van onze uitleningen);
5. 50% van ons tijdschriftenbestand is digitaal te raadplegen;
6. 75% van de instellingen voor het basisonderwijs maakt gebruik van de digitale producten die in de educatieve formule ‘de Bibliotheek op School’ worden aangeboden;
7. De digitale bibliotheek is de belangrijkste aanbieder van e-learning-programma’s op het gebied van mediawijsheid voor individuen;
8. Klantsystemen zijn geïntegreerd; we kennen de specifieke behoeften van klanten.

Bibliotheekblad.nl bracht het nieuws over het commissierapport op 27 oktober 2011.

Wat innovatie betreft, pleit de commissie voor een voortrekkersrol voor de door het SIOB in het leven geroepen innovatieraad.

In de inleiding van de notitie stelt de commissie vast dat ontwikkelingen ten aanzien van de landelijke infrastructuur trager gaan en dat de functionaliteit soms minder is dan werd verwacht: ’Het geduld van de branche wordt redelijk op de proef gesteld.’

Inmiddels maken Jeroen Seeverens en Mannes Westra, die in de discussienotitie van september nog genoemd worden, geen deel meer uit van de commissie. De VOB-site meldt dat er drie vacatures zijn.

Tekst: Wim Keizer 


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie

Peiling

De potentiële kracht van het landelijke merk Bibliotheek wordt niet voldoende benut
Eens
Oneens
In een interview in Bibliotheekblad nr 7 2019 stelt Cyril Crutz, directeur-bestuurder van BiblioPlus, dat de potentiële power...
Lees meer en geef uw mening