HomeNieuwsNieuws uitgelichtBericht
voetnoot
Minister Bussemaker: ‘sociale inclusie’ bij Innovatieagenda voorop stellen; Van wie zijn te leveren gegevens?
Wim Keizer
08-12-2016
‘Sociale inclusie’ moet bij de uitvoering van de vijf in de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) genoemde functies voorop staan. Dat zei minister Jet Bussemaker van OCW op 27 juni 2016 over het concept van door de Kwink Groep in opdracht van de Koninklijke Bibliotheek (KB) gemaakte Innovatieagenda in het bestuurlijk overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO). Bij dat overleg waren ook vertegenwoordigers van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), de Koninklijke Bibliotheek (KB) en de stichting Samenwerkende POI ’s Nederland (SPN) aanwezig. Behalve over de Innovatieagenda werd ook gesproken over gegevenslevering. 
De VOB meldde begin juli dat het bestuurlijk overleg op 27 juni gehouden is en dat de Innovatieagenda is vastgesteld. De KB publiceerde de definitieve versie (pdf) op 10 november. Als nieuw element werd onder ‘Participatie & zelfredzaamheid’ in de inleiding ‘de bevordering van sociale cohesie en het tegengaan van ongelijke kansen en segregatie’ opgenomen.

Zorg over verbreding
Uit het desgevraagd van OCW verkregen verslag van het bestuurlijk overleg (pdf, zie punt 4) blijkt dat de minister bezorgd is over te veel verbreding en te veel ‘doelen op individueel niveau’. ‘Verbreding is wat haar betreft prima, zolang deze maar niet ten koste van sociale inclusie en de functies uit de Wsob gaat.’ Ze vond dat de vier prioriteiten in het concept nogal breed en algemeen geformuleerd zijn en daarmee het risico in zich dragen onvoldoende concreet te zijn. Ook IPO, bij monde van gedeputeerde Ger Koopmans uit Limburg, vond het een risico dat de kern van het bibliotheekwerk verdwijnt in de verbreding. Hij zag laaggeletterdheid als speerpunt. De VNG vroeg aandacht voor de rol van de provinciale ondersteuningsinstellingen (POI’en), de governance van het landelijke programma, de verhouding met het op 14 december te presenteren advies van de commissie ‘Toekomst lokaal bibliotheekbestel’ (naar haar voorzitter, burgemeester A. Gerritsen van De Bilt, de ‘Commissie-Gerritsen’ genoemd) en de uitvoering in een innovatiecharter.
VOB-voorzitter Marleen Barth vond lokale inbedding van groot belang. Tineke van Ham, voorzitter SPN, benadrukte dat ‘sociale inclusie’ onder de wettelijke doelen valt en dat samenwerking in een innovatieagenda essentieel is om resultaten te kunnen boeken.
Bussemaker zei dat de KB wettelijk verantwoordelijk is voor de digitale bibliotheek en de regierol, maar dat het geen top-down-proces is. ‘Het gaat om het gezamenlijk bepalen van de prioriteiten, het delen van best practices, het opletten dat zaken niet dubbel gebeuren. De uitvoering zal veelal bottom-up moeten ontstaan.’

Eigenaarschap gegevens
Op 27 juni is ook gesproken over de gegevenslevering (artikel 11 Wsob, uitgewerkt in de Regeling gegevenslevering). Marleen Barth miste in een tijdens het overleg besproken notitie over gegevenslevering een passage over het eigenaarschap van de gegevens.‘Voor de bibliotheekorganisaties die gegevens aanleveren is het van belang dat dit onderwerp duidelijk is. De VNG onderschrijft dat helderheid hierover nodig is.’ Volgens het verslag zal OCW zorgen voor een procesbeschrijving, waarin het onderwerp ‘eigenaarschap’ aan de orde zal komen.

Inmiddels is gebleken dat OCW de bibliotheken in een brief (pdf) gevraagd heeft om een zienswijze naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). OCW overweegt te voldoen aan het verzoek, maar vroeg, conform de bepalingen in de Wob, de belanghebbenden eerst om hun zienswijze. De VOB gaf aan juridisch advies te zullen vragen.

Bibliotheekblad(.nl) vroeg OCW om de in het verslag van 27 juni genoemde procesbeschrijving, inclusief het onderwerp ‘eigenaarschap’, maar kreeg nog geen reactie. 

Tekst: Wim Keizer


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie

Peiling

De potentiële kracht van het landelijke merk Bibliotheek wordt niet voldoende benut
Eens
Oneens
In een interview in Bibliotheekblad nr 7 2019 stelt Cyril Crutz, directeur-bestuurder van BiblioPlus, dat de potentiële power...
Lees meer en geef uw mening