HomeNieuwsNieuws uitgelichtBericht
voetnoot
Nationale Bibliotheekpas: geld en uitvoeringsorganisatie gezocht
Wim Keizer
24-02-2017
De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) is begonnen met voorbereidingen om uitwerking te geven aan de door Paul Postma Marketing Consultancy (PPMC) voor de Nationale Bibliotheekpas (NBP) gemaakte ‘business case’ die tot doel heeft de NBP te laten functioneren als marketinginstrument. Om tot te maken keuzes te komen raadpleegt de VOB onder andere via provinciale directieoverleggen de achterban.
PPMC ziet de uitleenfunctie van openbare bibliotheken als hun ‘core business’ en meent dat de NBP daar een prachtig marketinginstrument voor is. Bij de concretisering van die business case zijn vooral de aanbevelingen over de uitvoeringsorganisatie en de financiering een belangrijk aandachtspunt.
De VOB ziet vier mogelijke opties voor de plaatsing van de uitvoeringsorganisatie, namelijk bij de VOB, bij de Koninklijke Bibliotheek (KB), bij de Stichting Samenwerkende POI’s Nederland (SPN) of een aparte rechtspersoon (‘Stichting Beheer NBP’).

Manager en medewerkers
Wat de omvang en kosten van de uitvoeringsorganisatie betreft, adviseerde PPMC in jaar 1 een manager NBP met een sterk marketingprofiel, benoemd door VOB en KB samen (0,8 fte). Verder zou er een medewerker marketing en communicatie (0,4 fte) bij moeten en in jaar 2 een data-analist (0,5 fte) en een accountmanager business-to-business (0,5 fte). PPMC schatte de totale kosten in jaar 1 op ruim 2,2 ton en in jaar 2 op ruim 3,7 ton. ‘Ondanks de nodige variatie en onzekerheid in de genoemde opbrengstmogelijkheden, achten wij het realistisch dat de berekende kosten in jaar 1 en 2 gedekt kunnen worden,’meldde PPMC. Als opbrengstmogelijkheden noemde PPMC financiering vanuit de VOB-contributie, met mogelijk een opslag per betalend bibliotheeklid (wat bij 1,5 miljoen betalende leden met 10 cent opslag 150.000 euro oplevert). Verder: zakelijke deals zoals sponsoring en samenwerking met de KB, onder andere inzake een bedrag uit de subsidiebijdrage die de KB voor e-books van OCW ontvangt. In 2017 gaat het om 10,6 miljoen en in 2018 om 12,2 miljoen euro, op basis van een rapport van de Kwink Groep. In dat rapport, Actualisatie onderzoek digitale content in de collectie van openbare bibliotheken (pdf), was uitgangspunt dat bovenop een netto-bedrag voor de e-content 20% van het totale bedrag ingezet zal worden voor ontsluiting van content, ontwikkeling en marketing (waarvan 10% voor ontsluiting en ontwikkeling en 10% voor marketing). Dat laatste betekent voor marketing dus 1,06 miljoen euro in 2017 en 1,22 miljoen euro in 2018.
De VOB gaat er bij de meningspeiling van uit dat in de aanloop een manager NBP voor 0,6 fte en een medewerker marketing & communicatie voor 0,2 fte (samen een budget van 2 ton) voldoende zijn. Ook voor de financiering worden vier opties gezien: uit de VOB-contributie, een opslag per betalend bibliotheeklid (12 cent opslag uitgaande van 1,6 miljoen betalende leden), een opslag over alle leden (5 cent opslag per lid bij 3,8 miljoen leden) of fondsvorming door VOB, KB en SPN.

Vubis-bibliotheken in maart
Over de technische realisatie van de NBP na de door de VOB vorig jaar gekozen versnelling meldde de VOB in de voortgangsberichten (pdf, zie 9c) voor de algemene ledenvergadering van december 2016 dat deze voor de Wise-klanten van HKA/OCLC klaar is (‘Gastlenen fase 1’). Over Infor (Vubis-bibliotheken) werd gemeld dat in december 2016 uitrol verwacht wordt. Inmiddels is gebleken dat het naar verwachting maart 2017 zal worden. In een voortgangsbericht per e-mail (pdf) van februari 2017 meldt projectdirecteur NBP Coen van Hoogdalem: ‘Ondanks het feit dat Infor al sinds 1 juli 2016 over de technische specificaties beschikt om aan te sluiten, is het hem tot op heden nog niet gelukt om dit te realiseren. Infor geeft in een mail aan zijn relaties aan, dat de oorzaak van deze vertraging, namelijk “enkele technische redenen en resourceplanning-redenen”, hieraan ten grondslag liggen. De laatste stand van zaken is dat de testgegevens aan OCLC/HKA zijn doorgegeven, zodat zij kunnen gaan testen. Medio februari moet deze test zijn afgesloten. Packagen en documenteren vindt dan eind februari plaats en installatie en testen bij Infor klanten start begin maart.’

Website NBP
Inmiddels bestaat er een website www.denationalebibliotheekpas.nl. Deze site is gericht op gebruikers, maar is ook een informatiebron voor de bibliotheken. Op een kaartje is te zien welke bibliotheken mee (kunnen) doen aan de NBP.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie

Peiling

De potentiële kracht van het landelijke merk Bibliotheek wordt niet voldoende benut
Eens
Oneens
In een interview in Bibliotheekblad nr 7 2019 stelt Cyril Crutz, directeur-bestuurder van BiblioPlus, dat de potentiële power...
Lees meer en geef uw mening