HomeNieuwsNieuws uitgelichtBericht
voetnoot
GS Flevoland willen Servicecentrum Flevolandse Bibliotheken opheffen
Wim Keizer
06-04-2017
Gedeputeerde Staten van Flevoland willen het Servicecentrum Flevolandse Bibliotheken (SFB, de provinciale ondersteuningsinstelling) opheffen. In de plaats daarvan wil de provincie zelf een innovatiefonds beheren, waaruit de beide Flevolandse bibliotheken gesubsidieerd kunnen worden. Het voorstel van GS wordt 24 mei 2017 besproken in een commissievergadering.
In Flevoland zijn twee bibliotheken actief: denieuwebibliotheek in Almere en FlevoMeer Bibliotheek, werkzaam in de overige vijf Flevolandse gemeenten (Lelystad, Zeewolde, Dronten, Urk en Noordoostpolder).

Ronald Spanier, directeur van het Servicecentrum Flevolandse Bibliotheken (SFB), zegt in een reactie op het voornemen van GS: ‘Het takenpakket van het SFB is kleiner geworden en daarmee ook het aantal medewerkers (eind 2017 zijn er nog 4 medewerkers over), de provincie ging en gaat het gesprek met ons over de toekomst uit de weg en er is een hemeltergend slecht rapport opgesteld door Hiemstra en De Vries met Hans Veen. De provincie kiest zonder verdere toelichting voor de variant in het rapport waarbij zij (de provincie) een innovatiefonds gaat beheren en de twee bibliotheken samen de provinciale taken gaan uitvoeren (distributie, gegevenslevering, netwerk).’

Verklaring
Het rapport van Hiemstra en De Vries (HEDV) is nog niet openbaar. Wel hebben het SFB en de twee bibliotheken een gezamenlijke verklaring (pdf) opgesteld. Daarin staat dat de bibliotheken de hoofdlijnen en conclusies van het rapport onderschrijven, maar dat het SFB zijn bedenkingen heeft. Gezamenlijk plaatsen zij kanttekeningen bij het voorgenomen besluit. Ze trekken samen op om het voor de toekomst zo goed mogelijk te regelen. In het stuk staat ook dat het SFB met slechts twee klanten een kleine en kwetsbare organisatie is. Maar dat dit niets zegt over de kwaliteit van het werk en dienstverlening die geleverd wordt. ‘Kortweg komt het erop neer: in de afgelopen 10 jaar heeft het netwerk in Flevoland met het SFB goed gefunctioneerd en de vraag is of dat in de komende jaren, gelet op alle veranderingen, zo kan worden voortgezet.’

Drie varianten
In de verklaring staat dat HEDV drie varianten heeft voorgesteld: 1. Het SFB met een brede innovatieopdracht, 2. De provincie beheert een innovatiefonds, 3. de bibliotheken doen het zelf met hulp van een programmamanager. GS kiezen in de uitwerking voor de tweede variant, zo zegt de verklaring.

‘Geen goede basis’
Spanier zegt: ‘Het SFB is niet te spreken over de gevolgde procedure en over de kwaliteit van het advies. Wat de procedure betreft kunnen juridische onvolkomenheden worden geconstateerd. Het advies van HEDV is onvolledig, onjuist en onduidelijk. Dit advies kan geen goede basis bieden om een inhoudelijke keuze te maken. Toch hebben de Raad van Toezicht en de directie van het SFB besloten met de twee Flevolandse bibliotheken een gezamenlijke zienswijze te hanteren. Zij doen dat om praktische redenen. De provincie wenst kennelijk geen voortzetting van het SFB (al dan niet samen of in samenwerking met een andere POI) en de twee bibliotheken zijn bereid samen zelf de POI-functie uit te gaan voeren. Dan is er voor het SFB maar weinig ruimte voor het bewerkstelligen van een alternatieve aanpak.’

Tussenbalans
Vorig jaar besloot de provincie dat het SFB zich moet concentreren op de twee provinciale taken die de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen in artikel 16 noemt: distributie en innovaties.
In een ‘Tussenbalans 2017’ (pdf) van 31 maart 2017 schrijven GS nu op pagina 16, onder 4.2.5., over het bibliotheekwerk: ‘Wij zetten ons in om de innovatie en digitalisering van de Flevolandse bibliotheken zodanig te versterken dat zij lokaal tot creatieve oplossingen komen.’

Tekst: Wim KeizerPrint deze pagina

Reacties op dit artikel (2)

Sebastiaan van den Bogaard (adviseur bij Hiemstra & De Vries)
29-6-2017 11:10
Het rapport is inmiddels openbaar en hier terug te vinden:
http://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Bestuur/2017/24-mei/19:00/DOCUVITP-2036808-v2-Rapportage-toekomstbestendige-ondersteuning-bibliotheken-pdf.PDF

Daarnaast heeft de behandeling in de commissie van PS plaatsgevonden waar ik een toelichting heb gegeven op het onderzoek en ook Ronald Spanier heeft ingesproken. 


 
Wim Keizer
29-6-2017 17:26
Ja, dat heeft Bibliotheekblad.nl ook gemeld op 13 juni, met een link naar het rapport erbij.


 


 
 
 

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie

Peiling

De potentiële kracht van het landelijke merk Bibliotheek wordt niet voldoende benut
Eens
Oneens
In een interview in Bibliotheekblad nr 7 2019 stelt Cyril Crutz, directeur-bestuurder van BiblioPlus, dat de potentiële power...
Lees meer en geef uw mening