HomeNieuwsNieuws uitgelichtBericht
voetnoot
Bescheiden Bibliotheekvisie provincie Utrecht, met meer ruimte voor BiSC
Wim Keizer
21-04-2017
De provincie Utrecht onderschrijft de beweging om van bibliotheken een onmisbare maatschappelijke voorziening te maken, waar mensen slimmer, creatiever en vaardiger van worden. Om dat doel te bereiken wil de provincie meer ruimte aan het BibliotheekServiceCentrum Utrecht (BiSC) geven, om zodoende flexibel te kunnen inspelen op de uiteenlopende wensen en situaties van de lokale bibliotheken. Ook voor bibliotheken zelf is ‘flexibiliteit eerder een voorwaarde dan een vrijblijvende kwaliteit’, zo vindt de provincie.
Het staat beschreven in de op 19 april verschenen Bibliotheekvisie voor 2017 en verder, met de titel Samen bouwen aan de maatschappelijke bibliotheek (pdf). Op 19 april organiseerde de provincie in het Provinciehuis voor gemeenten en bibliotheken een bijeenkomst met dezelfde titel, waar verschillende sprekers ingingen op de inhoud van de Bibliotheekvisie.

De provincie kiest in de nieuwe nota, waarvan de komst vorig jaar mei werd aangekondigd, nadrukkelijk voor een bescheidener rol dan in het verleden. Uit gesprekken is de provincie gebleken dat zij in het verleden ‘wellicht een te grote broek heeft aangetrokken, mede gezien de financiële inzet in het bibliotheekveld die beperkt is in verhouding tot de bijdragen van gemeenten,’ zo meldt de nota, die daar verder over zegt: ‘Al te grote ambities van de kant van de provincie of een als bevoogdend ervaren opstelling zullen in de toekomst naar verwachting averechts werken. In dat opzicht sluit de huidige, meer bescheiden aanpak per saldo goed aan op de gevoeligheid van gemeenten en bibliotheken op dit punt. Duidelijk is dat de gekozen interactieve aanpak voor de totstandkoming van deze visie ook zeer wordt gewaardeerd.’

Ambitie te hoog
In 2010 kwam een Adviescommissie tot de conclusie dat bibliotheken in de provincie Utrecht het beste zouden kunnen komen tot een federatie of fusie. ‘Deze ambitie bleek gaandeweg bestuurlijk een brug te ver. De gemeenten verschillen onderling sterk en wilden graag grip houden op hun eigen middelen en "hun" bibliotheken. Het proces heeft echter wel gezorgd voor spanningen op verschillende fronten die tot de dag van vandaag doorwerken,’ zo zegt de nota. De gebeurtenissen van toen, die er overigens in 2012 al toe leidden dat de provincie geen fusie meer wenste van de Samenwerkende Utrechtse Bibliotheken (SUB) en BiSC, hebben de verhoudingen tussen directeuren en ook de verhoudingen tussen BiSC en de bibliotheken volgens de nota weinig goed gedaan.

Pragmatisch-zakelijk
De provincie ziet nu echter dat het vertrouwen weer groeit. Daar speelt ook de pragmatisch-zakelijke benadering van BiSC een rol in. ‘Daarbij is van belang dat zowel BiSC als de provincie uiterste transparantie betracht in het opereren, met name bij de besteding van middelen.’ Gewezen wordt op de aanstelling van een nieuwe directeur bij BiSC. ‘De gedrevenheid en de pragmatische en doelgerichte manier van werken die hij met zich meebrengt, maakt dat de organisatie op een stevig draagvlak kan rekenen. Bewijs daarvan is ook te vinden in het onderzoek naar de toetreding van Bibliotheek Veenendaal tot de provinciale infrastructuur en het feit dat de betrekkingen met Bibliotheek Nieuwegein weer zijn aangehaald.’
De nota meldt ook dat BiSC een groot aantal kleinere programma’s en projecten in leven hield en dat het beter is te streven naar een zo beperkt mogelijk aantal robuuste projecten. Aanbevolen wordt om een klein subsidieprogramma van 160.000 euro (‘Lijn 3’) dat de provincie nog rechtstreeks voor bibliotheken bestemd heeft ook bij BiSC te beleggen, zodat bibliotheken niet de indruk hebben dat er buiten BiSC om nog wel wat bij de provincie te halen valt.

Schakel
De Bibliotheekvisie legt de link naar de Landelijke Innovatieagenda door de daarin genoemde prioriteiten op te nemen en te zien als leidraad. Via BiSC wil de provincie de schakel vormen tussen die Agenda en de lokale uitvoering.
Achterin de nota komen alle Utrechtse bibliotheekdirecteuren aan het woord om te vertellen waar ze trots op zijn, wat ze zien als de grootste opgave van hun bibliotheek en waarin de meerwaarde ligt van het provinciale netwerk.

Tekst: Wim Keizer


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie

Peiling

De potentiële kracht van het landelijke merk Bibliotheek wordt niet voldoende benut
Eens
Oneens
In een interview in Bibliotheekblad nr 7 2019 stelt Cyril Crutz, directeur-bestuurder van BiblioPlus, dat de potentiële power...
Lees meer en geef uw mening