HomeNieuwsNieuws uitgelichtBericht
voetnoot
Anton Kok interim-directeur VOB; bevindingen komen 12 december
Wim Keizer
26-11-2019
Het bestuur van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) heeft extern adviseur Anton Kok benoemd tot interim-directeur. In een bijeenkomst op maandag 18 november 2019 zijn de leden daarvan de hoogte gesteld. Ook kregen zij een tussenrapportage met mogelijke verbeterpunten voor het functioneren van de VOB. Kok en het VOB-bestuur zullen de leden in de algemene ledenvergadering (ALV) van 12 december als volgende stap een plan van aanpak voor verbetering voorleggen. 
De berichtgeving aan de leden over de benoeming van Kok volgde nadat Arthur Schellekens vrijdag 15 november de leden en de buitenwereld had laten per 31 december bij de VOB te zullen vertrekken, omdat hij een nieuwe uitdaging heeft gevonden. Die uitdaging bleek volgens een op 20 november verschenen persbericht van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) het directeurschap van het NVM-bureau te zijn.

Afgelopen september verliet voorzitter Michaël van Straalen na een half jaar de VOB, omdat hij niet voldoende tijd voor het voorzitterschap vrij kon maken.

Toeval of niet?
Het vertrek van beide heren zo snel achter elkaar riep de vraag op of dit toevallig is of verband houdt met problemen bij de VOB. In reactie op die vraag antwoordde VOB-secretaris Martin Berendse, directeur van de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA), namens het bestuur te willen beginnen met een introductie. Die is: ‘Naar aanleiding van het vroegtijdige besluit van Michaël van Straalen om te stoppen als voorzitter van de VOB, heeft het bestuur met Michaël gesproken. Dit is aanleiding voor het bestuur geweest om Anton Kok te vragen een onderzoek te doen naar de wisselwerking tussen leden, bestuur, voorzitter, directie, bureau en de buitenwereld en met aanbevelingen voor verbetering te komen in de ledenraad van 12 december a.s. Tijdens een tussentijdse rapportage heeft Anton het bestuur op de hoogte gesteld van zijn eerste beelden, waaruit blijkt dat zowel leden als stakeholders van de VOB serieuze verbeterpunten zien. Tegelijkertijd bleek dat Arthur Schellekens de VOB zou gaan verlaten om directeur van de NVM te worden. Op 18 november j.l. heeft het bestuur de leden tijdens een extra ingelaste bijeenkomst geïnformeerd over de tussentijdse rapportage van Anton Kok, het vertrek van Arthur Schellekens en het bestuursbesluit om Anton Kok aan te stellen tot interim-directeur. Tevens is aangekondigd dat het bestuur en de interim-directeur een plan van aanpak voor verbetering op de ALV van 12 december a.s. met de leden zullen bespreken.’

Dialoog
Op de vraag of het vertrek van voorzitter en directeur iets te maken heeft met kritiek op de VOB, discussies over de koers en/of verschillen van mening en zo ja welke, antwoordde Berendse in het licht van zijn introductie: ‘Michaël van Straalen en Arthur Schellekens hebben met betrekking tot hun vertrek bij de VOB hun eigen afwegingen gemaakt. Het VOB-bestuur kan deze vraag niet namens hen beantwoorden. Over wat er bij de VOB aan de hand is, voeren bestuur, leden en interim-directeur een dialoog die naar verwachting in de loop van 2020 tot conclusies zal leiden.’

Bevindingen
In een mail aan de leden liet vice-voorzitter Gerry Poelert, directeur van Cultura Ede, de leden op 19 november weten: ‘Het bestuur van de VOB heeft besloten om de opdracht van onze extern adviseur, Anton Kok, uit te breiden met het interim-directeurschap van de VOB. Zijn opdracht wordt daarmee creëren van de randvoorwaarden om zijn aanbevelingen ook daadwerkelijk te kunnen uitvoeren en het inventariseren van wat er verder moet gebeuren. De verwachting is dat deze inventarisatie eind februari 2020 zal zijn afgerond en dat we dan verder kunnen kijken naar de volgende stap. Dit is in de extra ledenbijeenkomst van 18 november j.l. aan de aanwezige leden meegedeeld. Daarnaast heeft Anton daar zijn eerste bevindingen gepresenteerd en is hierover gesproken met de aanwezige leden. Op dit moment wordt een verslag van deze bijeenkomst gemaakt, met daarin de bevindingen van Anton en een weergave van het gesprek met de leden. Jullie ontvangen dit op korte termijn.’
Op de vraag aan Berendse wat de bevindingen en aanbevelingen van Kok zijn, antwoordde hij: ‘Anton heeft nog geen eindconclusies getrokken. Zijn belangrijkste tussentijdse aanbeveling is om een intensief interactief proces op te starten om de positie van de VOB in het interne en externe netwerk te verhelderen. Daartoe wordt momenteel een plan van aanpak opgesteld.’

Aftreden?
Naar aanleiding van de geruchten dat het bestuur wil aftreden, nadat Kok orde op zaken heeft gesteld, zei Berendse dat het bestuur op de ALV van 12 december een voorstel zal doen over de invulling van de nog lopende zittingstermijn(en) van de bestuursleden.

Mailrondje
Een mailrondje langs een aantal bibliotheekdirecteuren met de vraag wat er volgens hen aan de hand is bij de VOB leverde op basis van de bijeenkomst van 18 november het antwoord op: ‘Om kort te gaan: De VOB heeft de in 2015 uitgezette koers naar de VOB 3.0 niet ingezet. De bibliotheken zijn succesvolle spelers in lokale netwerken. De VOB is dat niet in het landelijke netwerk. De aanwezige leden herkenden het beeld.’ Martin Berendse zei als nadere reactie hierop: ‘Ik heb heel bewust geen mededeling vanuit het bestuur over de tussentijdse bevindingen gedaan, omdat ze tussentijds zijn. Tegelijkertijd zal ik ook niet zo flauw zijn om te ontkennen dat Anton het BMC-rapport van 2015 erbij heeft gehaald om vast te stellen hoe ver de VOB al is. En dat is wat minder ver dan je zou hopen. Verder wil ik het daarbij laten, omdat we als bestuur eerst ruimte willen geven voor het vervolggesprek met de ALV op 12 december.’
Het BMC-rapport is het rapport VOB 3.0. (pdf), destijds opgesteld door VOB-interim-directeur Cor Wijn van BMC.

Uit de hand gelopen
Een andere reactie uit het directeurenveld was: ‘Ja, er is nogal wat aan de hand bij de VOB. Je was niet bij de laatste ledenvergadering, daar liep de benoeming van nieuwe bestuursleden helemaal uit de hand. Met name door de opstelling van de nieuwe voorzitter. Daar is hij op aan gesproken door de rest van het bestuur (op aandringen van een heleboel leden) en toen heeft hij besloten om het bijltje er bij neer te gooien. Het bestuur heeft een adviseur ingehuurd en toen moest opeens de directeur ook weg.’ En nog een reactie hierover: ‘Het is wel een soap, al weet ik er niet zo veel vanaf. Gedoe ontstond bij de voordracht van alleen maar mannen in het bestuur. De enige vrouwelijke kandidaat werd afgewezen. Toen is er een brief gestuurd met veel ondertekenaars dat het bestuur afspiegeling van de branche moet zijn. In de ALV wist de voorzitter daar niet goed mee om te gaan. Hij wilde ook meer lobbytijd maar de functie is maar 4 uur per week. Dat kan dus niet.’

Kikkers
De meeste directeuren die benaderd werden lieten weten op afstand te staan, geen actieve rol in de VOB te hebben en het druk te hebben met hun lokale agenda. Ook kwam de reactie: ‘Wat ik constateer is dat er al jaren pogingen ondernomen worden om de verenigingsstructuur te verbeteren (maar wat helpt?). Het lukt blijkbaar niet om daarin door te pakken. En dat zal ook aan de leden te wijten zijn (kikkers in de kruiwagen). Zolang we blijven zeggen dat “wij de vereniging zijn” houden we (bureau en leden) elkaar wellicht in een wurggreep. Iedereen verantwoordelijk, geen regie ?!’

Tekst: Wim Keizer 


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie

Peiling

De potentiële kracht van het landelijke merk Bibliotheek wordt niet voldoende benut
Eens
Oneens
In een interview in Bibliotheekblad nr 7 2019 stelt Cyril Crutz, directeur-bestuurder van BiblioPlus, dat de potentiële power...
Lees meer en geef uw mening