HomeRubriekenArtikel
voetnoot

BruNO na vijf jaar al volwassen

Jan Van Vaerenbergh
07-02-2011
BruNO na vijf jaar al volwassen
BruNO is het Brussels Netwerk van de Nederlandstalige Openbare bibliotheken in het Brussels hoofdstedelijk gewest. Het netwerk bestaat momenteel uit één hoofdstedelijke openbare bibliotheek en vijftien lokale Nederlandstalige bibliotheken. Hoe verloopt de samenwerking?
BruNO werd in 2006 ontwikkeld om de geautomatiseerde dienstverlening van de Nederlandstalige gemeentelijke openbare bibliotheken in het Brussels hoofdstedelijk gewest te ondersteunen. In datzelfde jaar sloten de eerste vier gemeentelijke bibliotheken zich aan. In 2012 zal het netwerk met achttien bibliotheken compleet zijn. Er blijven dan nog twee Brusselse gemeenten over zonder erkende Nederlandstalige bibliotheek.
In de complexe Brusselse context van officieel tweetalige, maar de facto meertalige gemeenten, wier bibliotheekbeleid wordt aangestuurd door twee verschillende overheden - de Vlaamse en de Franstalige - met elk een eigen cultuurbenadering, en zonder enige vorm van verplichting of zelfs maar afdwingbaarheid, is het voorwaar geen sinecure om zoveel neuzen in dezelfde richting te krijgen.

Het afgelegde traject oogt indrukwekkend. De cijfers liegen er niet om: de bibliotheken stellen samen een half miljoen media beschikbaar aan 28.700 gebruikers. Die kunnen in alle BruNO-bibliotheken terecht met hun gemeenschappelijke BruNO-pas. De uitleenvoorwaarden werden in de eerste fase nog niet geharmoniseerd, omdat dat nog te veel ervaren werd als het inleveren van eigen autonomie. Maar zoals verwacht zijn de klanten nu vragende partij voor meer transparantie en voor uniforme uitleenvoorwaarden in alle netwerkbibliotheken. BruNO heeft immers een grotere mobiliteit tussen de bibliotheken bewerkstelligd. Een elementair bibliotheekportaal en een wijdverspreide brochure hebben alle Brusselse bibliotheken letterlijk op de kaart gezet. De uniform vormgegeven websites worden centraal gehost en kunnen vanuit de individuele bibliotheken met eigen inhoud gevoed worden.

Doorgroei
Mooi werk dus, maar voor het beherende SBB - streekgericht bibliotheekbeleid - vooralsnog geen reden om op de lauweren te rusten. De harmonisering van de uitleenreglementen staat hoog op de agenda. Ook wil men doorgroeien tot een publiek bibliotheekportaal, dat gebruikers een transparante digitale drietraps-zoekomgeving aanbiedt, waarin het volledige aanbod van alle bibliotheken terug te vinden is via de lokale catalogus, de BruNO-netwerkcatalogus of de Vlaamse centrale catalogus. Voor de ontwikkeling hiervan schrijft BruNO zich in 2012 in voor het traject dat door Bibnet wordt uitgezet. Na de ontwikkeling in de breedte, door de aansluiting van alle Brusselse bibliotheken, wordt daarmee prioritair ingezet op een doorgroei in de diepte.

De beste boekenkast van Brussel
Volgens Bruno (sic!) De Lille, collegelid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels gewest en bevoegd voor Cultuur, behoort de uitbouw van BruNO tot de belangrijkste opdracht van het streekgericht bibliotheekbeleid: ‘Met BruNO worden stevige fundamenten gelegd om een slagvaardig en performant netwerk van Brusselse bibliotheken uit te bouwen’ (Beleidsplan Lokaal Cultuurbeleid 2011-2015).
Het streekgericht bibliotheekbeleid van Brussel is erop gericht om uiteindelijk uit te groeien tot ‘de beste boekenkast van Brussel’ en daarvoor is BruNO een noodzakelijk instrument: analyse van de gebruikersgegevens en van de zoektrafiek tussen lokale en bovenlokale catalogi moet toelaten om een gericht centraal collectiemanagement te voeren.
Daarbovenop is de ontsluiting van specifieke informatie over Brussel gepland. Daarvoor zal een eigen trefwoordenapparaat voor non-fictie en een set van fictie-themawoorden ontwikkeld worden, die beide aansluiten op die van de Vlaamse centrale catalogus.

Klein maar dapper
Met zijn huidige 16 en potentieel 20 partners is BruNO het kleinste van de Vlaamse PBS’en, de zogenaamde provinciale bibliotheeksystemen (zij het dat Brussel geen provincie, maar een gewest is) die finaal tussen de 40 tot 60 deelnemende bibliotheken zullen tellen. Toch is de ondersteuning door de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brusselse gewest proportioneel van dezelfde orde: hosting, licenties, installatie, opleidingen, helpdesk en overleg, evenals een card printer voor de BruNO-pas en allerhande promotiematerialen.
Bovendien fungeert de BruNO-staf ook als stimulerende kracht voor de toepassing van nieuwe technologie in de Brusselse bibliotheken. Naast de collectieve aankoop van digitale media, worden expertise, modellen en instrumenten ter beschikking gesteld die bibliotheken kunnen gebruiken om hun gebruikers op weg te helpen in de digitale wereld. Tenslotte wordt ingezet op een vormingsaanbod dat nauw aansluit bij de werkvloer om zo te zorgen voor kennisontwikkeling bij de medewerkers over nieuwe toepassingen.


Tekst: Jan Van Vaerenbergh
Illustratie: Sam Vanallemeersch
Reacties op dit artikel (1)

Jan Collet
8-2-2011 16:53
Mooi artikel, Jan!

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie

Gastblog

Stromatolieten Wim Keizer

Stromatolieten zijn qua uiterlijk de meest oninteressante verschijnselen ter wereld, maar qua betekenis juist de boeiendste die je kunt bedenken, namelijk bewijzen van de oudste vormen van leven op aarde: 3,5 miljard oud, ontstaan op een kwart van de geschiedenis van de aarde. Ik zag ze in 2000 in de... Lees verder