HomeRubriekenArtikel
voetnoot

Milieu-informatie in elke Ierse bibliotheek

Bart Janssen
21-03-2011
Milieu-informatie in elke Ierse bibliotheek
In Nederlandse bibliotheken zijn verschillende informatiepunten te vinden rondom uiteenlopende thema´s of doelgroepen, maar duurzaamheid en milieu-informatie lijken daarbij niet veel aandacht te krijgen. Uitzonderingen zijn de Bibliotheek Groningen, die onderdak biedt aan het Duurzaamheidscentrum Groningen en de Bibliotheek Kennemerwaard, die in haar vestiging Castricum een Groen Informatie Platform (GRIP) heeft ingericht. In Ierland wordt het thema milieu en duurzaamheid echter landelijk door de bibliotheken opgepakt in de vorm van zogenoemde ENFOpoints.
Het initiatief voor de ENFOpoints kwam in 2009 van de minister van Environment, Heritage and Local Government (Milieu, Cultureel Erfgoed en Lokaal bestuur). De ENFOpoints moeten een sleutelrol gaan vervullen bij het streven van het ministerie om informatie over duurzaamheid en milieu landelijk toegankelijk te maken en de bibliotheek wordt daarbij een centrale rol toebedacht bij het aanbieden op plaatselijk niveau van lokale, nationale en internationale informatie rondom dit thema. De vraag naar milieu-informatie groeit en bibliotheken kunnen een grote rol spelen bij het beschikbaar stellen van die informatie omdat ze midden in lokale gemeenschappen staan en bekendstaan als betrouwbare voorzieningen op het gebied van kennis en informatie, aldus het ministerie. Zij kunnen ook als platform dienen voor plaatselijke organisaties en voor landelijke organisaties die op plaatselijk niveau initiatieven ontwikkelen cq stimuleren, zoals Tidy TownsPride of Place en Grow it Yourself.

Annette Kelly van de Library Council: ‘De bibliotheken raakten in beeld voor dit project omdat zij door het hele land, zowel in de grote steden als op het platteland, een dicht netwerk vormen van kleinere en grotere vestigingen die goed geworteld zijn in de plaatselijke gemeenschappen. Bovendien toonden de bibliotheken ook een grote mate van enthousiasme om uitvoering te geven aan het project. Het ministerie van Environment, Heritage and Local Government verstrekt een bescheiden startsubsidie, waarna het de bedoeling is dat de voorziening structureel geïntegreerd is in de algehele bibliotheekdienstverlening. De betrokken bibliotheken ontvangen niet structureel landelijke subsidie voor uitvoering van het project omdat thema’s als water- en luchtkwaliteit, afvalproblematiek, geluidsoverlast en milieubescherming onder de verantwoordelijkheid van het plaatselijke beleid vallen en de ENFOpoints worden gezien als een integraal onderdeel daarvan. Omdat de bibliotheekvoorziening een integraal onderdeel uitmaakt van het beleid en de organisatie van het lokale bestuur [de Ierse bibliotheken vallen onder de verantwoordelijkheid van hetzij vier stadsbesturen, hetzij 27 county-besturen en in 1 geval onder twee County Councils, BJ] zijn ze voor de lokale autoriteiten ook bij uitstek een geschikt kanaal om de plaatselijke bevolking te voorzien van milieu-informatie over nieuwe initiatieven en ontwikkelingen.’

Wat biedt een ENFOpoint?
Centraal in het ENFOpoint-project staat de landelijke website www.enfo.ie, via welke een groot aanbod aan milieu-informatie, posters, folders, audio- en videomateriaal en informatie over tentoonstellingen, lezingen, activiteiten e.d beschikbaar is. Elk ENFOpoint kent een aparte PC die toegang biedt tot deze informatie. Daarnaast bieden de ENFOpoints een collectie materialen over milieu en duurzaamheid uit de eigen collectie van de bibliotheek en, via de website www.borrowbooks.ie en IBL, ook uit de collecties van andere Ierse bibliotheken. Verder organiseren bibliotheken in het kader van dit project tentoonstellingen, workshops en lezingen van plaatselijke en landelijke experts over zulke uiteenlopende onderwerpen als bijvoorbeeld klimaatverandering of de dieren die leven in de tuinheggen van mensen. Ook zal er samengewerkt worden met het basis- en voortgezet onderwijs door het aanbieden van milieu-informatie die aansluit bij het schoolcurriculum, met lezingen in de scholen en klassenbezoek aan de bibliotheek.

Belangrijke elementen van de ENFOpoint-voorzieningen zijn:
  • Duidelijke branding in de vorm van displays, bewegwijzering, banners e.d
  • Een specifieke PC/laptop die toegang biedt tot de ENFO online service
  • ENFO Contact: Elke bibliotheek zal een bibliotheekmedewerker aanwijzen als coördinator voor het ENFOpoint. Deze medewerker is verantwoordelijk voor de bijscholing van het personeel op het gebied van milieu-informatie, voor de promotie van het ENFOpoint richting het publiek en voor de contacten met de lokale instanties die verantwoordelijk zijn voor milieubeleid.
  • Elke bibliotheek organiseert rondom het ENFOpoint een aantal belangrijke tentoonstellingen op het gebied van milieu en duurzaamheid (in de pilotfase wordt gesproken van 5 per jaar). Aan deze tentoonstellingen worden ook activiteiten gekoppeld zoals lezingen en dergelijke
  • ENFO Content. Elke bibliotheek creëert content over lokale milieuthema’s en uploadt die naar de voor hun bibliotheek specifieke County Focus-sectie op de enfo.ie-website.
  • Samen met de lokale Environmental Awareness Officers en scholen wordt een programma voor het onderwijs ontwikkeld op het gebied van milieu-informatie, waarbij de bibliotheek zich profileert als bron van informatie op dit gebied
  • Een display van materialen, zowel voor volwassenen als kinderen, met een selectie van wat de bibliotheekcollectie te bieden heeft rondom een bepaald thema op het gebied van milieu en duurzaamheid. Deze thema’s worden landelijk bepaald en zullen in elke bibliotheek terug te vinden zijn (tenzij er lokaal een belangrijke milieukwestie meer prioriteit krijgt). Deze thema’s zullen maandelijks wisselen.
De online content op de ENFO-website is gecreëerd in samenwerking met milieudeskundigen, universiteiten en verschillende overheidsinstanties, zoals het ministerie van Milieu en het Environmental Protection Agency. De content wordt voortdurend op landelijk niveau geactualiseerd. Daarnaast is er voor elke lokale bibliotheek een sectie op de website met informatie over de lokale natuur, lokale milieu-initiatieven, plaatselijke natuurbeschermingsprojecten, landschapsontwikkeling e.d. Ook heeft elke bibliotheek een pagina met lokaal nieuws en informatie op het gebied van milieu op de enfo.ie-website.
De ENFO online service maakt deel uit van de Ask about Ireland-website, een initiatief van de Ierse openbare bibliotheken, samen met de musea en archieven. Deze website, met wekelijks 22.000 bezoeken en 153.000 page views, is als een van de belangrijke bronnen ook gelinkt met Scoilnet.ie, de officiële portal voor het onderwijs van het ministerie van Onderwijs.

Pilot
Eind 2010 ging een pilot van start in vier Ierse bibliotheken: Waterford City Central Library, Clara Library in Co. Offaly, Tallaght Library in South Dublin en Middleton Library, Co. Cork.

Opening ENFOpoint in Tallaght Library

Annette Kelly: ‘In de voorbereidingsfase werden tijdens verschillende bijeenkomsten de bruikbare modellen vastgesteld, waarna de bibliotheekmedewerkers geschoold werden. Ze werden bekendgemaakt met de content van de enfo.ie-website en andere bronnen op het gebied van milieu-informatie en ze werden ook getraind in het creëren van lokale content die ge-upload wordt naar de voor hun bibliotheek specifieke County Focus-sectie op de enfo.ie-website.
De betrokken bibliotheken melden positieve reacties van het publiek en van organisaties, zoals Grow it Yourself, die hun maandelijkse bijeenkomsten in de bibliotheek houden en er lezingen verzorgen. Bibliotheekmanagers en –medewerkers hebben met enthousiasme op het initiatief gereageerd. Duurzaamheid geldt in Ierland als een belangrijk thema en de belangstelling ervoor en de betrokkenheid erbij groeien nog steeds en is maatschappelijk breed. We verwachten in juni een evaluatierapport over het project uit te kunnen brengen. Daarna zal de dienst landelijk uitgerold worden, waarbij het de bedoeling is dat eind 2011 in elke bibliotheek een ENFOpoint te vinden is. Een van de dingen die we nu al vaststellen is dat er ook veel maatwerk bij komt kijken: de verschillende lokale gemeenschappen vragen om verschillende modellen, afhankelijk van de lokale situatie.’

Zie ook de websites Ask about Ireland en Library.ieReacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie

Gastblog

Stromatolieten Wim Keizer

Stromatolieten zijn qua uiterlijk de meest oninteressante verschijnselen ter wereld, maar qua betekenis juist de boeiendste die je kunt bedenken, namelijk bewijzen van de oudste vormen van leven op aarde: 3,5 miljard oud, ontstaan op een kwart van de geschiedenis van de aarde. Ik zag ze in 2000 in de... Lees verder