HomeRubriekenArtikel
voetnoot

Bibliotheek.nl kijkt samen met bibliotheekdirecteuren naar privacy

Wim Keizer
29-06-2012
Bibliotheek.nl kijkt samen met bibliotheekdirecteuren naar privacy
Bij verwerking van persoonsgegevens moet de privacy gewaarborgd zijn. Bibliotheek.nl (BNL) is met een aantal bibliotheekdirecteuren in gesprek, vergezeld van juristen van VOB, BNL en de betrokken directeuren. Wat daar uitkomt, wordt getoetst aan de wet (met een rol voor het College Bescherming Persoonsgegevens), zodat er afspraken komen waarin iedereen zich kan vinden. 
Dat meldde BNL-directeur Diederik van Leeuwen op 28 juni tijdens een klantendag in het Spoorwegmuseum te Utrecht, waar hij, contentmanager Sander van Kempen en marketingmanager Norbert Koopen in sneltreinvaart een update gaven van de ontwikkelingen bij BNL.
Onder het kopje ‘Randvoorwaarden’ maakte Van Leeuwen melding van de regiomeetings van de VNG, de input van BNL voor het wetgevingstraject (door middel van modellen), de uitwerking van het ‘digitaal lidmaatschap’ behorend bij de op de VOB-ledenvergadering van 7 juni gelanceerde e-bookmodellen, de nieuwe visie van het SIOB die er op 16 juli zal zijn en de privacywaarborgen.

Naar functionaliteit
Van Leeuwen zei dat wat BNL biedt een toolkit is waar bibliotheken mee aan de slag kunnen. BNL zit nu in het stadium ‘van bouwstenen naar functionaliteit’. Financieel gezien ligt BNL op schema. Eerste- en tweedelijnssupport worden uitgevoerd door de PSO’s. Hij gaf een opsomming van wat er allemaal al is. Op een deel ervan gingen Van Kempen en Koopen later meer gedetailleerd in.
Beschikbaar zijn e-books via de Eregalerij (rechtenvrij), op een app (rechtenvrij) en online (streamed lezen), de Gids, een mobiele site, data voor CRM en marketing, de plug-in-bibliotheek, SEO-trainingen (SEO = Search Engine Optimization) en marketingdata op basis van het project Consumer insight.
De website van de Bibliotheek Haarlemmermeer is als pilot uitgevoerd als een WaaS (Website as a Service), waarvan er nog twintig volgen in 2012. In Heerlen is een pilot met online betalen. Verder is er voor de Bibliotheken Zoetermeer en Rotterdam ‘CRM B2B’ en komt er op de OBA-website een ticketservice (7 juli beschikbaar, bij het eerste lustrum van de centrale bibliotheek).

Digitaal lidmaatschap
Van Leeuwen ging nader in op het digitaal lidmaatschap en verwees naar de presentatie (PDF) die Hans van Velzen, namens de Inkoopcommissie, heeft gegeven op de VOB-vergadering. Boeken kunnen ingedeeld worden naar de mate van versheid, met head als nieuwste, dan de shoulder en vervolgens de long tail. De bijbehorende modellen zijn 1. On demand (minder dan een jaar oud), 2. Gelimiteerd (een t/m drie jaar oud) en 3. Onbeperkt (ouder dan drie jaar). Bij on demand betaalt een lid per stream of download, bijvoorbeeld 1, 2 of 3 euro per uitleenperiode. De inkomsten gaan grotendeels naar de uitgever. Bij de andere twee is sprake van een digitaal abonnement, waarbij bij de derde veel meer mag dan bij de tweede.
Van Leeuwen meldde dat voor het digitaal lidmaatschap gedacht wordt aan € 20 per jaar. Bibliotheken kunnen zelf besluiten hoe ze dit combineren met hun abonnementssystemen.
In een tijdlijn van 2012 tot 2020 liet hij zien dat BNL in 2012 alle bibliotheken aangesloten wil hebben op de infrastructuur. Voor 2016 is het streven ‘alle bronnen’ (content) aan te bieden en voor 2020 alle Nederlanders met deze content te bereiken. Kernbegrip is: ‘Schatkamer en ontmoetingsplaats’. Een iets andere tijdlijn is: 2012: de basisinfrastructuur doorontwikkeld; 2013-2014: WaaS (100% van de websites) en 2015-2016 alles in de NBC (waarbij het lid bepaalt wat hij ervan kiest).

Vraaglijnen
BNL gaat uit van een vijftal ‘vraaglijnen’ voor wat zij oppakt, namelijk vragen van of ingegeven door bibliotheekleden, bibliotheken/PSO’s, de stakeholders (OCW en SIOB), technische ontwikkelingen en contentaanbieders als KB, DBNL en NOS. In het MT van BNL wordt dan bepaald wat er gedaan wordt. Wat gerealiseerd wordt, moet geïmplementeerd en beheerd worden.
Van Leeuwen wist ook nog te melden dat BNL ingaande 1 augustus, naast dat in Den Haag, ook een kantoor in Utrecht krijgt, waar PSO’s, SIOB en VOB eveneens kunnen vergaderen.

Tijdschema
In de vragenronde wilde Annelies Stumpel (Bibliotheek aan de Vliet) graag weten of er een tijdschema kan komen van wat er wanneer precies klaar is. Van Leeuwen verwees voor de planning naar het Jaarplan op de BNL-site (planning per kwartaal). Het is de bedoeling dat de eerste bibliotheek op 12 december op de NBC zit.
Gevraagd werd of een digitaal lidmaatschap ook mogelijk wordt los van een gewoon bibliotheeklidmaatschap. Van Leeuwen antwoordde dat digitale lidmaatschappen bedoeld zijn voor bibliotheekleden. Bibliotheken kunnen het zelf geïntegreerd met het gewone lidmaatschap aanbieden.

Aan de haal
Anja Oosterlaken (Krimpenerwaard) wees erop dat wethouders meteen na de eerste pilot van BNL denken dat alle bibliotheken er al gebruik van kunnen maken en dat veel fysieke voorzieningen niet meer nodig zijn. Dat wringt in een tijd van bezuinigingen. Zij riep Van Leeuwen op in de communicatie realistisch te zijn, anders gaat men met de pilots aan de haal. Van Leeuwen beloofde z’n best te zullen zijn, maar gaf wel aan dat er ook zonder ‘digitale bibliotheek’ door bezuinigingen druk op de fysieke bibliotheek zou zijn.

Brief naar uitgevers
Sander van Kempen ging nader in op wat er al ontwikkeld is op het gebied van de Gids, muziek, de mobiele site, het Literatuurplein en e-books. Dat is meer dan bibliotheken soms denken. Hij vertelde ook dat er in samenwerking met de Groep Algemene Uitgevers (GAU) een brief naar de uitgevers zal gaan, waarin gevraagd wordt mee te doen aan de ontwikkelde e-bookmodellen. Zoals ook Van Leeuwen aangaf, is een digitaal lidmaatschap voor de uitgevers een voorwaarde voor de succesvolle introductie van de e-bookmodellen.
Gevraagd werd of er voor instellingen ook een instellingenabonnement mogelijk is in plaats van € 20 per individueel lid. Dit zal worden nagegaan.
Marcel Vos (Westland) wilde weten waarom hij niets hoorde over de e-bookportal die NBD Biblion al heeft. Daarop antwoordde Van Kempen dat men dat niet goed genoeg vindt en dat er op een nieuwe manier naar gekeken zal worden. Bekeken wordt of NBD Biblion de inkoop kan doen. Vos vroeg om het samen te doen.

Inspirerende gids
Norbert Koopen gaf inzicht in wat BNL doet en wil doen op het gebied van consumer insight, sociale media en marketingacties. Het project Consumer insight heeft opgeleverd om welke redenen mensen bibliotheken waarderen en waarom niet (zie eindpresentatie op BNL-site - PDF). Koopen pleitte voor de bibliotheek als inspirerende gids die er is voor iedereen om zijn of haar (belevings)wereld te vergroten en verrijking in zowel kennis als kunde te bieden. Met als belofte: ‘De bibliotheek is dé plaats met de grootste collectie boeken, muziek, films en tegenwoordig ook e-books. Wij maken jou graag wegwijs in onze collectie, maar ook daarbuiten om je continu te blijven inspireren en informeren. Zowel persoonlijk als online.’

Klantkennnis en communicatie
Vervolgens waren er nog tweemaal drie parallelsessies: over de Gids (Grietje Smit), de Plug-in-bibliotheek (Leo Hörnig en Jan David Hanrath) en dienstverlening van PSO’s op het gebied van CRM. De laatste werd verzorgd door Stefan de Bruin van ProBiblio (Noord- en Zuid-Holland), mede namens Cubiss/BHL (Noord-Brabant en Limburg) en de Rijnbrink Groep (Overijssel en Gelderland).
Klantkennis komt uit de bibliotheeksystemen en uit externe bronnen en wordt verzameld in een Datacollectiesysteem (DCS), gekoppeld aan een Marketingdatabase (MDB). Op basis van die gegevens kan gestructureerd gecommuniceerd worden met klanten (ledenbehoud) en potentiële klanten (ledenwerving). De Bruin liet zien welke instrumenten al ontwikkeld zijn en door de genoemde PSO’s kunnen worden aangeboden, in samenwerking met BNL (die onder andere een Datawarehouse ontwikkelt).

Tekst: Wim Keizer

De tijdens de klantendag gehouden presentaties zijn online te vinden op de website van Stichting Bibliotheek.nl.
Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie

Gastblog

Stromatolieten Wim Keizer

Stromatolieten zijn qua uiterlijk de meest oninteressante verschijnselen ter wereld, maar qua betekenis juist de boeiendste die je kunt bedenken, namelijk bewijzen van de oudste vormen van leven op aarde: 3,5 miljard oud, ontstaan op een kwart van de geschiedenis van de aarde. Ik zag ze in 2000 in de... Lees verder