HomeRubriekenArtikel
voetnoot

BNL herhaalt oproep aansluiting IAM; drie vormen voor lezen van e-books

Wim Keizer
02-10-2013
BNL herhaalt oproep aansluiting IAM; drie vormen voor lezen van e-books
De deadline voor het aanmelden van bibliotheken bij Bibliotheek.nl (BNL) voor aansluiting op de BNL-basisdienst Identity & Access Management (IAM) is verschoven van 15 september naar 30 november. Reden: op 15 september had ongeveer de helft van de bibliotheken zich aangemeld en de andere helft dus nog niet.
Zie ook bijgaand BNL-bericht en de berichtgeving van Bibliotheekblad.nl over het e-bookplatform. Op 25 september, tijdens een klantenmiddag van BNL onder de titel 'BNL-update', vertelde contentmanager Sander van Kempen dat inmiddels ongeveer driekwart van de bibliotheken zich heeft aangemeld. Hij deed opnieuw de oproep zich tijdig aan te melden. Bibliotheken die geen aansluiting hebben op de dienst IAM kunnen geen gebruik maken van het door de VOB-ledenvergadering in juni aanvaarde e-bookpluspakket. Zie ook bericht van 1 augustus.

Ruim 2000 e-books

BNL maakte bekend dat er met WPG Uitgevers in het kader van het e-bookpluspakket overeenstemming is bereikt over 2000 e-booktitels en met Uitgeverij Gottmer over 200 titels. Dit is een begin, voor januari 2014.
In Nederland zijn er momenteel 30.000 e-books op de markt.

Drie leesvormen
In beginsel bestaan er voor het lezen van e-books drie gangbare technische vormen, namelijk offline door het boek te downloaden op een e-reader, tablet of andere computer, online door het te lezen op een tablet of andere computer (streamed lezen) en als derde mogelijkheid een vorm tussen online en offline in, namelijk via een app, zoals die van de VakantieBieb. Een dergelijke app is te downloaden via de App Store (voor Apple-apparaten) en de Google Play Store (voor Android-apparaten). Nadat de lezer de app heeft gedownload, kan hij e-books lezen die beschikbaar komen via deze app. Een internetverbinding is voor het lezen van deze e-books vervolgens niet meer nodig.

Op een vraag of alle e-boeken van alle deelnemende uitgevers op deze drie manieren te lezen zullen zijn, antwoordde Van Kempen dat BNL hier wel naar streeft, maar dat niet alle uitgevers alle drie vormen zullen toestaan. In z’n algemeenheid blijkt online-lezen bij zowel lezers als uitgevers populairder te worden dan offline. Bij lezers, omdat de toepassing van Digital Rights Management (DRM) zeer belemmerend werkt en bij uitgevers, omdat er angst bestaat voor piraterij. Overigens wordt DRM wel meer en meer vervangen door toepassing van een digitaal watermerk (dat bij het lezen geen belemmeringen geeft, maar een illegale kopieerder traceerbaar maakt).

NBD Biblion en BNL
Er was ook een vraag over het NBD-aanbod, te gebruiken via het e-portal van NBD Biblion. Hoe lang blijven de twee aanbiedingen, namelijk van NBD Biblion en van BNL, naast elkaar bestaan? Het antwoord was dat er gesprekken zijn geweest, maar dat die nog geen resultaat hebben opgeleverd. Van Kempen zei dat BNL het NBD-pakket wel via haar BNL-e-bookplatform wil aanbieden. 'Het voordeel van ons model is dat bij ons de boeken nooit zijn uitgeleend.'

Drie opties WaaS
Sprekend over de Website as a Service (WaaS), meldde marketingmanager Norbert Koopen dat er in juni 2014 een vernieuwde versie, zal komen (Waas 2.0). Bibliotheken kunnen kiezen uit drie opties: de portalvariant (veel uitbesteed, alleen lokale inhoud toevoegen), de lokale WaaS-variant (hosting en beheer uitbesteed, maar eigen website en eigen webredactie) en de eigen CMS-variant (eigen Content Management Systeem koppelen aan de landelijke infrastructuur). De keus is een kwestie van de vraag hoeveel eigen autonomie een bibliotheek op dit gebied wil hebben en hoeveel kosten zij daarvoor wil maken.

NBC+
Sander van Kempen ging nader in op de Nationale Bibliotheek catalogus (NBC+). Hij zei dat deze alleen maar een succes kan worden als 'we' er samen iets moois van maken. De partijen waar 'we' uit bestaan zijn BNL, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de Koninklijke Bibliotheek (KB), de openbare bibliotheken, de Provinciale Serviceorganisaties (PSO’s), Online Computer Library Center Inc. (OCLC) en de leveranciers van lokale/provinciale bibliotheekautomatiseringssystemen, zoals HKA en Infor.
Van Kempen noemde het een complex verhaal*.
In wezen is de NBC+ een geavanceerde zoekmachine en de eerste bibliotheek die er dit najaar gebruik van zal maken is de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA). De rest volgt in 2014. In totaal zijn er met de NBC aan titels, objecten en auteursnamen 28 miljoen records gemoeid en dat zal oplopen tot 35 miljoen.

Bezitssynchronisatie
Aan de orde kwam ook nog de bezitssynchronisatie. Deze verloopt moeizaam. BNL berichtte er eerder over. Het project is opgeschort tot 1 januari 2014 en wordt dan weer hervat. Het zal tot uiterlijk 1 juli 2014 doorlopen. Voor bibliotheken die hun bezit op 1 juli 2014 nog niet in het Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogussysteem (GGC) van OCLC hebben laten opnemen, komen alle kosten voor eigen rekening en zullen deze werkzaamheden in eigen beheer moeten worden uitgevoerd.
In een kleine discussie hierover kwam naar voren dat bibliotheken vinden dat het niet alleen aan hen ligt, maar ook aan BNL en OCLC, daar het GGC niet geschikt is voor alles wat openbare bibliotheken aan collecties hebben. VNG-vertegenwoordiger Jamil Jawad wilde graag van BNL weten over welke kosten voor eigen rekening van de bibliotheken het na 1 juli zal gaan.

Brochure
BNL publiceerde een brochure 'Update BNL september 2013' (pdf) die 25 september ook werd uitgedeeld. Wat er tijdens de middag (verder) aan de orde kwam, staat globaal in een bericht op de BNL-site. De presentaties worden gemaild aan de deelnemers en zijn op te vragen door belangstellenden die er zelf niet bij waren.


*) N.B.: Sander van Kempen noemde de activiteiten rond de NBC+ een complex verhaal, zonder daar 25 september nader op in te gaan. In dat complexe verhaal spelen de Stuurgroep van het Consortium Gemeenschappelijke Informatie Infrastructuur (GII) van de universiteitsbibliotheken (UB’en), de Plusbibliotheken (v/h WSF), de VOB en de Koninklijke Bibliotheek (met Bas Savenije als voorzitter van de Stuurgroep) en OCLC een grote rol. De GGC is van OCLC.
Er is een overeenkomst tussen het GII-consortium en OCLC.
In 2011 schreef ik enkele malen over de complexiteit, naar aanleiding van het bericht in april 2011 dat de UB’en niet meedoen aan de NBC en KB en BNL samen verder gaan ten behoeve van KB en openbare bibliotheken. In juni 2011 schreef ik over het nieuwe 'visiedocument' van het Consortium. Zie berichten van 1 april 2011 en van 22 juni 2011.

In september 2011 maakte ik voor het papieren Bibliotheekblad ook een groot overzichtsartikel over NBC, OCLC, Consortium GII en NBC, met de titel 'Kerstboom met kluit al volwassen?' (voor degenen die kunnen inloggen ook te vinden op Bibliotheekblad.nl).

De overeenkomst tussen het Consortium en OCLC werd gesloten in 2008. Zie bericht van 17 juni 2008 uit de Informatie Professional.
Bibliotheekblad.nl berichtte 29 februari 2012 over een dienstenovereenkomst tussen BNL en OCLC inzake de NBC. Het artikel beschrijft de relatie tussen NBC en GGC.
Ook werd aangekondigd dat er een nieuwe overeenkomst tussen het Consortium en OCLC moet komen, waarbij tevens de voorwaarden voor de dienstenovereenkomst tussen BNL en OCLC worden meegenomen.
Op 1 oktober 2013 werd bekend dat OCLC de aandelen van HKA, in Nederland de grootste leverancier van lokale en provinciale bibliotheekautomatiseringssystemen (Wise), heeft overgenomen. Of de complexiteit hiermee kleiner wordt, zal moeten blijken.
Bijna tegelijk werd bekend dat ook Bibliotheek Rotterdam gebruik gaat maken van Wise van HKA.

Tekst: Wim Keizer

De tijdens de BNL-klantendag gehouden presentaties (alle pdf) zijn te bekijken via onderstaande links:
Sander van Kempen: Ontwikkelingen NBC+
Sander van Kempen en Ted van der Togt: Ebooks bij de bibliotheek
Norbert Koopen: Een optimale online aanwezigheid
Norbert Koopen: Campagne lancering e-bookplatform
Vraag- en antwoordsessie huidig aanbodReacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie

Gastblog

Stromatolieten Wim Keizer

Stromatolieten zijn qua uiterlijk de meest oninteressante verschijnselen ter wereld, maar qua betekenis juist de boeiendste die je kunt bedenken, namelijk bewijzen van de oudste vormen van leven op aarde: 3,5 miljard oud, ontstaan op een kwart van de geschiedenis van de aarde. Ik zag ze in 2000 in de... Lees verder