HomeRubriekenArtikel
voetnoot

Vertrek directeur en voorzitter: wat voor vereniging willen VOB-leden?

Wim Keizer
19-06-2015
Vertrek directeur en voorzitter: wat  voor vereniging willen VOB-leden?
Na geruchten over spanningen binnen de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) en een automatische ziekmelding van Ap de Vries bij het sturen van mailtjes aan hem kwam op 18 juni bij de algemene ledenvergadering (ALV) in Amersfoort dan de ontknoping: De Vries is weg bij de VOB. Wie eind dit jaar ook weggaat, is voorzitter Kars Veling. Het bestuur liet de leden weten een nieuwe voorzitter te gaan werven met inschakeling van een extern wervingsbureau. Maar die melding was al gedaan voor het vertrek van De Vries, want in het vergaderstuk stond nog dat De Vries als adviseur betrokken is bij de werving, waarvoor de commissie bestaat uit de drie bestuursleden Gerry Poelert, Chris Wiersma en Jan Hoogenberg.
Naar aanleiding van het vertrek van De Vries vroeg Ton van Vlimmeren (Bibliotheek Utrecht) of het bijna gelijktijdige vertrek van directeur en voorzitter geen kader moet zijn om te praten over de vraag hoe je de VOB slagvaardiger kunt maken. In het vergaderstuk stond dat het externe wervingsbureau voor het maken van een profielschets voor een voorzitter gesprekken voert met een aantal directeuren. Van Vlimmeren meldde dat hij daar ook bij hoort, maar dat hij nu wel behoefte voelt het erover te hebben hoe we als VOB verder willen. Hij nodigde het bestuur uit daar goed over na te denken.
Martin Berendse (OBA) sloot zich daarbij aan en zei dat hij, gezien de ontstane situatie, nog niet weet wat voor voorzitter er moet komen. Vice-voorzitter Chris Wiersma liet weten dat er voor een voorzitter twee alternatieven zijn: intern en extern. Intern zou betekenen: een bibliotheekdirecteur. Dat raadt het bestuur af, daar het moeilijk is de positie van voorzitter dan los te zien van de belangen van de desbetreffende bibliotheek.
Ankie Kesseler (Bibliotheek Aanzet) liet weten dat het niet gaat om een externe of interne voorzitter, maar om de VOB zelf. Ze sloot zich aan bij Van Vlimmeren. De branche is erg in verandering, er zijn complexe problemen. Het is dan goed om met de leden eens nauwkeurig te kijken naar profielen van voorzitter, directeur en bureau. Die stap miste ze in de voorgestelde procedure voor de werving van voorzitter en ze ried het bestuur aan daar de tijd voor te nemen. Voorzitter Veling beloofde dat het bestuur dat zal doen.
De leden gingen akkoord met de benoeming van Marc Jacobs (Bibliotheek De Meierij) als bestuurslid.

Inkoopcommissie
Naast het vertrek van de directeur en de voorzitter en de discussies over lidmaatschappen waren er verder weinig punten die aanleiding gaven tot veel reactie
De voorzitter van de Inkoopcommissie, Hans van Velzen, meldde hoe de stand is. Zoals eerder vermeld, moet de aankoop van Digisterker via een marktconsultatie. Kars Veling liet weten dat de samenwerking met de KB op het gebied van inkoop content heel constructief en collegiaal verloopt.

Route 2020
Bestuurslid Gerry Poelert lichtte het ontwikkelplan ‘Route 2020’ (pdf), met vijf thema’s toe (persoonlijke ontwikkeling, brede positionering, multifunctionele bedrijven, maatschappelijk ondernemerschap en collectieve marketing). Niemand was daartegen. Wel merkte Erna Winters (Bibliotheek Kennemerwaard) op het graag wel anders te zien dan een paar jaar terug, toen de leden ook in Amersfoort waren om een strategisch plan vast te stellen. Bij het redigeren van dat plan kwam er ineens een B-reader uit de hoge hoed. Zoiets zou ze graag willen voorkomen. Ze vond dat bij de uitwerking van Route 2020 kan blijken dat één plan zo goed is dat het beter is dat plan uit te voeren dan daarnaast nog een aantal andere.

Weigering certificeringsproces
Er blijken bibliotheken te zijn die niet willen meedoen aan het proces van certificering. Het VOB-bestuur stelde in een voorstel (pdf) voor stappen te ondernemen, waarbij royement uit de VOB, als men ook na aandringen niet meedoet, een optie kan zijn. Bestuurslid Arend Middelveld belichtte het voorstel en noemde met name de bibliotheken Den Bosch en Wageningen die niet meedoen aan het certificeringsproces. Bij enkele leden rees wel de vraag wat er mee opgelost wordt als deze bibliotheken geen lid meer van de VOB zouden zijn. Het bestuur vindt echter dat je wel wat moet doen, nu certificering statutair als voorwaarde voor lidmaatschap geldt.

CAO en sociaal contract
De leden stemden in met de nieuwe CAO 2015-2019 en een sociaal contract voor dezelfde periode. In die vier jaar is er een loonruimte van 1,75%. Over de inzet wordt jaarlijks onderhandeld. In het sociaal contract (pdf) staat flexibilisering van de werktijdenregeling bovenaan de agenda van thema’s.

Vermogen 20%
Bij het onderwerp inrichting en besteding van het vermogen van de VOB werden twee moties van Hans Portengen (Bibliotheek Bollenstreek) aangenomen. De ene motie riep op het weerstandsvermogen 20% van de jaarlijkse exploitatie te laten zijn in plaats van de door het bestuur voorgestelde 66%. De andere motie deed een oproep in december 2015 concrete bestedingsplannen voor te leggen voor alle bestemmingsreserves.

Tekst: Wim Keizer



Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie

Gastblog

Stromatolieten Wim Keizer

Stromatolieten zijn qua uiterlijk de meest oninteressante verschijnselen ter wereld, maar qua betekenis juist de boeiendste die je kunt bedenken, namelijk bewijzen van de oudste vormen van leven op aarde: 3,5 miljard oud, ontstaan op een kwart van de geschiedenis van de aarde. Ik zag ze in 2000 in de... Lees verder