HomeRubriekenArtikel
voetnoot

Afsluiting open online workshop ‘Digitaal bijblijven’

Jan de Waal
24-07-2015
Afsluiting open online workshop ‘Digitaal bijblijven’
Samen met Bibliotheekblad heeft Jan de Waal een online workshop ontwikkeld om op een leuke manier te oefenen in het zoeken in allerlei databanken en bronnen en zo al doende een aantal handige tools te leren kennen.
Het gaat om een serie van drie artikelen, gekoppeld aan een aantal vragen, om het digitale kennisniveau van de deelnemers bij te slijpen en te testen.
De reeks wordt hierbij (voorlopig?) afgesloten.  We geven de antwoorden op de derde serie vragen en blikken terug.

De afgelopen drie maanden verschenen de volgende afleveringen:
Open online workshop 'Digitaal bijblijven' (deel 1): Google, online krantendatabanken, Google Books
Open online workshop ‘Digitaal bijblijven’ (deel 2): YouTube en Wayback Machine
Open online workshop ‘Digitaal bijblijven’ (deel 3): Twitter en Topsy

Voor de antwoorden op de vragen van deel 3, met uitleg over de beste manier om de vragen te benaderen, zie hier of op Slideshare.

Voor de antwoorden op de vragen van de eerdere delen, zie:
Aflevering 1
Aflevering 2
Aflevering 3

Wij vernemen graag hoe de deelnemers de online workshop ervaren hebben via het evaluatieformulier (indien zij het nog niet ingevuld hebben).

Terugblik
De afgelopen maanden hebben Jan de Waal en Bibliotheekblad bij wijze van experiment via de website van Bibliotheekblad de open online workshop ‘Digitaal bijblijven’ aangeboden. Achterliggende gedachte daarbij was een bijdrage te leveren aan de deskundigheidsbevordering van bibliotheekmedewerkers die in hun dagelijkse praktijk te maken krijgen met de meest uiteenlopende vragen. Een belangrijk uitgangspunt daarbij was met name ook het plezier in het zoeken naar de antwoorden op de vragen. Het moest toch vooral een leuke uitdaging zijn.

In de vraagstelling zaten verschillende lagen. Men kan er simpelweg naar kijken als vragen waarop een antwoord gevonden moet worden. Maar de onderwerpen van de vragen zijn vaak ook niet zomaar gekozen. Misschien zetten ze soms aan tot nadenken: worden we een Tralalabibliotheek of is het waar wat Drenth zegt? Soms is het gewoon leuk, zoals in het geval van de André van Duin- of Kopspijkers-filmpjes. Soms zitten er bruikbare tips achter zoals in het geval van het Hieperdepiepliedje, de Wayback Machine, het maken van een schermafdruk met de iPad of de HDMI omzetter. Veel vragen zijn leerzaam of je maakt kennis met bronnen en informatie die je anders niet zo snel zou leren kennen. Sommige vragen zijn lastig voor een organisatie, zoals wanneer blijkt dat de zoekmachine van bibliotheekblad.nl niet goed werkt. En waarom is de zoekfunctie van de e-books-pagina van bibliotheek.nl nog niet gekoppeld aan de NBC+? En er is voor de deelnemers natuurlijk het goede gevoel als het gelukt is om het juiste antwoord te vinden. Daar mag je als deelnemer trots op zijn. De deelnemers mogen zich daarom gerust even ‘bibliothecaris van het jaar’ voelen.

Uit de reacties van de deelnemers bij de evaluatie blijkt dat het experiment over het algemeen gewaardeerd werd. Het niveau van de vragen werd door bijna iedereen als precies goed gekarakteriseerd, alhoewel enkele vragen behoorlijk pittig werden gevonden. De opzet, waarbij de online workshop ‘Digitaal bijblijven’ via de website van Bibliotheekblad werd aangeboden, is door de meerderheid prima bevonden. Bijna alle respondenten van de evaluatie hebben het idee dat het meedoen aan de online workshop ‘Digitaal bijblijven’ nuttig is geweest voor de praktijk tijdens hun werk in de bibliotheek.

Wel werden er enkele suggesties gedaan voor aanpassingen. Zo blijkt men een voorkeur te hebben voor meer algemene vragen in plaats van de bibliotheekgerelateerde onderwerpen die nu het uitgangspunt voor de vragen vormden. Ook gaven de deelnemers aan liever minder vragen per aflevering te zien. Het beantwoorden kost vrij veel tijd en de meeste deelnemers doen het zoekwerk vaak in hun eigen tijd.

De reeks online workshops werd op bibliotheekblad.nl goed bekeken. De eerste aflevering behoorde met ruim 1000 page views tot de best bekeken artikelen van de maand mei. De antwoorden van het eerste deel werden op Slideshare zo’n 300 keer bekeken en op bibliotheekblad.nl zo’n 200 keer. Het aantal mensen dat daadwerkelijk meedeed met de workshop en antwoorden indiende, lag met circa 30 deelnemers aanzienlijk lager. Het feit dat het beantwoorden van de vragen vrij veel tijd kost en dat men het zoekwerk vaak in de eigen tijd moet doen, zal daar mede debet aan zijn.

Het is duidelijk dat het initiatief nog verder moet groeien en meer bekendheid moet krijgen.

Bijna alle respondenten van de evaluatie gaven aan een vervolg van de online workshop op prijs te stellen. Bibliotheekblad en Jan de Waal zouden er ook graag gezamenlijk een vervolg aan willen geven. Het is echter een project dat een aanzienlijke tijdsinvestering vraagt en om die reden zijn we dan ook op zoek gegaan naar een zekere vorm van financiering via een subsidie. Bij de eerste drie afleveringen is er met name veel ‘eigen tijd’ in gestoken. Verder kijken we naar mogelijkheden tot samenwerking met andere organisaties en opleidingen, en naar manieren om breder bekendheid te geven aan de online workshop.

Hopelijk is er in september meer duidelijk over de mogelijkheden om een vervolg te geven aan deze eerste – als experiment bedoelde – serie online workshops.

Er zijn tijdens een volgende reeks online workshops in ieder geval nog genoeg thema’s en onderwerpen om te behandelen. Zo kunnen we dan dieper in de mogelijkheden van Google duiken, zoals cache, afbeeldingen zoeken, het gebruik van de infotool et cetera. Ook kunnen we diepgaander kijken naar www.literatuurplein.nl, www.muziekweb.nl, e-books en de eigen bibliotheeksites en naar tien belangrijke Nederlandse websites zoals www.geheugenvannederland.nl, www.beeldengeluid.nl, nu.nl, www.sidn.nl.

Wij kijken in ieder geval uit naar een vervolg op de eerste serie, net zoals de deelnemers, die vol enthousiasme met oplossingen kwamen en soms andere antwoorden op de vragen vonden dan wij voorzien hadden. Het is mede aan de branche om te bezien of het belang onderkend wordt van het vergroten (en onderhouden) van voldoende vakkennis aangaande zoeken op internet. Waarschijnlijk is in het najaar bekend of deze vorm van bijscholing een vervolg krijgt.

Jan de Waal en Bart JanssenReacties op dit artikel (1)

jan de waal
25-7-2015 01:51
Ik wil ieder bedanken die meegedaan heeft aan de online workshop ‘Digitaal bijblijven’. Hopelijk krijgt het geheel een vervolg. Het is belangrijk voor het kennisniveau van de bibliotheekbrache over internet. Het is een leuke manier om kennis te vergaren en vooral ook goed in om in de bibliotheek als een teamverband op te pakken.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gastblog

Stromatolieten Wim Keizer

Stromatolieten zijn qua uiterlijk de meest oninteressante verschijnselen ter wereld, maar qua betekenis juist de boeiendste die je kunt bedenken, namelijk bewijzen van de oudste vormen van leven op aarde: 3,5 miljard oud, ontstaan op een kwart van de geschiedenis van de aarde. Ik zag ze in 2000 in de... Lees verder