HomeRubriekenArtikel
voetnoot

'Laten we niet wéér in discussie gaan over de structuur'

Eimer Wieldraaijer
11-12-2015
'Laten we niet wéér in discussie gaan over de structuur'
De algemene ledenvergadering van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) op 10 december in De Witte Dame te Eindhoven draaide in hoofdlijnen om deze agendapunten: het aftreden van de huidige en de benoeming van de nieuwe voorzitter en de herpositionering van de VOB.
Om met dat laatste te beginnen: de door interim-directeur Cor Wijn in het rapport VOB 3.0 (pdf) voorgestelde nieuwe koers van de vereniging kan op grote steun van de leden rekenen. Kennelijk heeft Wijn tijdens zijn rondgang langs de provinciale directieoverleggen de achterban ervan weten te overtuigen dat de vereniging er verstandig aan doet zich - mede vanwege de nieuwe bibliotheekwet - voortaan toe te leggen op een materiële of beter gezegd zakelijke belangenbehartiging en dat een meer op afstand opererend bestuur de slagkracht van directie en bureau ten goede komt.

Bestuurlijk onderdak POI's
Tweede kernwoord in zijn visie is samenwerking, maar uitgerekend op dat punt dreigden er scheurtjes te ontstaan in het kersverse bouwwerk, toen de G4-bibliotheken via een op het laatste moment ingediende brief lieten weten dat het hen 'onvermijdelijk lijkt ervoor te kiezen de VOB, naar analogie met de bestuurslagen, tot de "VNG" van het Nederlandse bibliotheekstelsel te maken.' En, zo werd de knuppel in het hoenderhok gegooid: 'Wat ons betreft kiezen we daarmee de richting dat de VOB een goede gesprekspartner van SPN en anderen is, maar geen bestuurlijk onderdak meer biedt aan de POI's of andere niet-bibliotheekinstellingen'.

De tot dan toe gladjes verlopen vergadering reageerde als door een adder gebeten. Wijn probeerde nog de angel uit de discussie te halen ('Zitten de POI's anders in de wedstrijd dan wij? Dat heb ik nergens gemerkt. Bovendien zijn sommige POI's ook openbare bibliotheken en maken zij gebruik van dezelfde CAO. Wij zijn juist gebaat bij partnerschap in de branche. Iemand merkte, naar aanleiding van de brief, tegen mij op: wij zijn een scheepje in de storm, en nu gaat de bemanning elkaar ook nog eens te lijf.'), maar de sprekers na hem uitten zich in fellere bewoordingen. Theo Peeters (Theek 5): 'Ik deel het standpunt van de G4 totaal niet. We moeten aan het werk, we hebben geen tijd te verliezen. Laten we niet wéér in discussie gaan over de structuur. Dat zou een zeer slecht signaal zijn, zeker richting de provinciale overheden. We hebben de steun van de POI's hard nodig.' Erna Winters (Bibliotheek Kennemerwaard): 'Laten we ophouden te vechten en kijken wat ons verbindt. Ga aan het werk, hou op met dat gedoe.' Beiden konden rekenen op applaus uit de zaal.

Tineke van Ham (voorzitter SPN) reageerde ingetogen: 'Wij voelen ons als POI's onderdeel van het stelsel en blijven graag lid van de VOB, maar als het anders moet, dan moet het maar anders. In ieder geval stellen we ons in de komende gesprekken over dit onderwerp constructief op.' Wederom volgde applaus uit de zaal.
Wijn paciferend: 'We moeten inderdaad snel aan de slag. Maar ook is het zaak de vereniging scherper neer te zetten. Het is bijvoorbeeld diffuus dat we aandelen NBD Biblion hebben. Dat soort zaken moeten we ophelderen. Ik ben blij dat de in VOB 3.0 aangegeven koers wordt onderschreven. De komende tijd gaan we de herpositionering van de vereniging nader uitwerken en waar dat toe leidt zullen we presenteren op de volgende algemene ledenvergadering in juni 2016.
Vertrekkend voorzitter Kars Veling, voor zijn doen opmerkelijk direct: 'Een van de kenmerken van de VOB is dat er zo'n brievencultuur bestaat. Voor je het weet ben je binnen de vereniging complotten en tegencomplotten aan het smeden. Mijn advies aan jullie: denk eerst even na voordat je weer een brief naar het bestuur zendt.' Waarmee ook hij de handen op elkaar kreeg.

Afscheid Kars Veling
Veling, met zijn naam is de vertrekkend voorzitter van de VOB genoemd. Drie personen richtten het woord tot hem. Als eerste Chris Wiersma, vice-voorzitter van de vereniging: 'Je hebt je voorzitterschap vier jaar lang met grote inzet en betrokkenheid ingevuld, en daar ben ik je zeer dankbaar voor.' Tineke van Ham: 'Betrouwbaar, zorgvuldig en betrokken, zo heb ik je leren kennen.' Lily Knibbeler, algemeen directeur KB: 'Ik ken je bijna een jaar. Toen duidelijk werd dat de KB zich zou gaan bemoeien met het stelsel van de openbare bibliotheken, maakte ik een afspraak met je. Ik maakte mij op voor een stevig gesprek en deed mijn harnas aan en trok mijn Opzij-laarsjes aan, maar wat gebeurde er? Je vroeg mij wie ik was, wat mijn drijfveren waren en waarom ik interesse had in de openbare bibliotheken. Kortom, het gesprek ging over inhoud. Daardoor leerde ik je kennen als iemand met een grote passie voor de sector die je vertegenwoordigt.' Veling zelf, in zijn slotwoord: 'In de vier jaar dat ik voorzitter van deze vereniging mocht zijn waren er vaak discussies en Haags gedoe. Soms kun je dat niet vermijden. Vergeef me dat Haags gedoe. Wat ik prachtig vind aan deze sector is de grote gedrevenheid van lokale bibliotheken. Ingraven in posities en juridische strijd is niet goed.' Tegen zijn opvolgster: 'Je wordt voorzitter in een boeiende sector.' En tegen de zaal: 'Ik wens de bibliotheken een mooie toekomst en ben ervan overtuigd dat die er is. Ik wens jullie veel creativiteit, stuurmanskunst en volharding.'

Marleen Barth, die Kars Veling op 1 januari opvolgt als voorzitter van de VOB: 'Wat mij triggerde om mij kandidaat te stellen voor deze functie, is het gevoel van magie dat ik als jong meisje voelde als mijn moeder mij meenam naar de bibliotheek. Door de bibliotheek ging er een wereld voor mij open. Ik weet wel dat die wereld intussen veranderd is, maar ook mijn 21-jarige zoon ervaart de bibliotheek nog steeds als een bijzondere plek waar hij in rust kan studeren. Ik lever graag mijn bijdrage aan deze vereniging om dat gevoel van magie te bewaren voor alle kinderen van deze tijd. Bibliotheken kunnen het mooie van de mens doorgeven en dat is geen vanzelfsprekendheid in een tijd dat de beschaving soms flink onder druk staat.'

Consortium
Aan het begin van de vergadering schetste verkenner Ton Brandenbarg de stand van zaken rond het voorstel om te komen tot een consortium van KB en VOB waar het de klantregistratie van het digitale bibliotheeklidmaatschap betreft. Brandenbarg benadrukte dat ook de klant die zich landelijk inschrijft altijd eerst wordt verwezen naar de lokale bibliotheek en dat deze tevens wordt gevraagd of die lokale bibliotheek contact met hem of haar mag leggen ('alleen de "dienstweigeraar" blijft buiten beeld van de lokale bibliotheek'). Een dag eerder werd al duidelijk dat ook de lokale bibliotheken een zogeheten digital only-abonnement kunnen aanbieden en dat zij de opbrengst daarvan (zijnde 42 euro per inschrijving) mogen houden, maar hoe het klantregistratiesysteem er precies uit zal zien, wordt pas in de eindronde duidelijk, aldus Brandenbarg. In zijn eigen woorden: 'We moeten het immers wel in één keer, samen met de KB, goed regelen.'

Een ander agendapunt - de actieplannen rond Route 2020 - leidde tot de vaststelling dat er twee actiegroepen aan de slag gaan in het kader van de besteding van de verenigingsreserves. De ene actiegroep gaat over Positionering en Marketing en zal onder leiding van Frans Bergfeld (Bibliotheek Waterland) een landelijke reclamecampagne ontwikkelen, de andere actiegroep gaat onder voorzitterschap van Willem van Moort (BplusC) in en buiten de eigen branche alsmede in binnen- en buitenland op zoek naar goede voorbeelden van ondernemen en samenwerken in multifunctionele organisaties. In de tweede helft van volgend jaar, respectievelijk begin 2017, zullen de resultaten van beide trajecten zichtbaar zijn.

Jaarstukken, begroting en jaarplan 2016 van de VOB werden eensgezind aanvaard. Hans van Velzen gaf, als voorzitter van de inkoopcommissie, inzicht in de gezamenlijk ingekochte e-content voor 2016 (bedrag: 9, 2 miljoen). Ter toelichting: 'We leggen volgend jaar de focus op groei, jeugdtitels en fictie.' Ten slotte nam de vergadering afscheid van vice-voorzitter en pennigmeester Charles Noordam (Bibliotheek Den Haag) en van Marian Koren, die na 37 jaar de overstap maakt van de VOB naar de KB. Haar bevlogen speech over de universele verklaring van de rechten van de mens en de onmisbare bijdrage van bibliotheken daaraan, drukte iedereen nog eens met de neus op de feiten waarom we in bibliotheekland doen wat we doen.

Tekst en foto: Eimer WieldraaijerReacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie

Gastblog

Stromatolieten Wim Keizer

Stromatolieten zijn qua uiterlijk de meest oninteressante verschijnselen ter wereld, maar qua betekenis juist de boeiendste die je kunt bedenken, namelijk bewijzen van de oudste vormen van leven op aarde: 3,5 miljard oud, ontstaan op een kwart van de geschiedenis van de aarde. Ik zag ze in 2000 in de... Lees verder