HomeRubriekenArtikel
voetnoot

Terugblik over de grens, februari 2016

Bart Janssen
01-03-2016
Terugblik over de grens, februari 2016
Met ingang van dit jaar biedt Bibliotheekblad maandelijks een selectie uit het internationale bibliotheeknieuws. In deze aflevering onder andere: Engelse protesten, Duitse cijfers en drones in een Amerikaanse bibliotheek. 
In de vorige aflevering van deze rubriek werd melding gemaakt van het CIPFA-rapport naar aanleiding waarvan gesproken werd van een ‘ravage’ die door jaren van bezuinigingen onder de Britse bibliotheken is aangericht. Zo constateert het CIPFA dat er het afgelopen jaar 100 bibliotheken zijn gesloten Voor CILIP, Chartered Institute of Library and Information Professionals, was het rapport aanleiding om een campagne te starten. Onder de naam My Library By Right roept het CILIP het publiek op om een petitie te tekenen om zo op te komen voor hun recht op een goed geoutilleerde en efficiënte lokale bibliotheekvoorziening. Het CILIP beroept zich daarbij op de Public Libraries and Museums Act uit 1964, waarin is vastgelegd dat de bevolking het wettelijk recht heeft op ‘quality public library services’. Met de campagne wil het CILIP onderstrepen dat bibliotheken als voorziening een wettelijke status hebben en dat het ministerie van Cultuur, Media en Sport op grond daarvan haar wettelijke taak dient uit te voeren om zorg te dragen voor de aanwezigheid van een goede lokale bibliotheekvoorziening. Verantwoordelijk minister John Whittingdale kan de verantwoordelijkheid voor het voorbestaan van bibliotheken niet zomaar doorschuiven naar lokale besturen, zoals hij tot dusver steeds heeft gedaan, zo vindt CILIP, dat zich daarvoor dus beroept op de bibliotheekwet uit 1964. CILIP wil met de campagne druk uitoefenen op de regering om richting de lokale overheden meer sturing te geven en duidelijker actie te ondernemen als er plaatselijk bibliotheken gesloten dreigen te worden. (Zie ook dit artikel in The Guardian) De campagne gaat gepaard met een petitie via welke mensen opgeroepen worden op te komen voor hun recht op een goede bibliotheekvoorziening. Er zijn 100.000 handtekening nodig om de kwestie in het parlement op de agenda te krijgen. Overigens maakte Phil Bradley, bibliotheekconsultant en oud-voorzitter van CILIP, zich in een blogpost van 11 januari, behoorlijk kwaad omdat de petitie op dat moment door nog slechts 6000 mensen getekend was. ‘I think it's pathetic, derisory and damaging. That's about 230 people a day signing it. CILIP itself has over 13,000 members, and they will all have seen information on the campaign as it has featured heavily in Update,’ aldus Bradley. Op het moment van schrijven was de petitie overigens getekend door 10.000 mensen.

Ook voor Duitsland is inmiddels een jaaroverzicht over 2015 beschikbaar: Bericht zur Lage der Bibliotheken 2015 (waarvan ook een Engelse versie bestaat: 2015 Report on the State of Libraries - pdf). In het door het Deutscher Bibliotheksverband (DBv) uitgebrachte overzicht worden enkele statistieken gemeld, onder andere uitleencijfers (ruim 443 miljoen) en bezoekcijfers (bijna 217 miljoen). Maar bovenal gaat het Deutscher Bibliotheksverband in op zes actiepunten, te weten: dezelfde wettelijke regelgeving voor e-books als voor fysieke boeken, aanvullende financiering voor het bibliotheekaanbod voor vluchtelingen, bibliotheekpersoneel dient specifiek geschoold te worden op het gebied van mediawijsheid, dat via schoolbibliotheken ontwikkeld dient te worden, intensiever overleg tussen alle bestuurslagen om zo een toekomstbestendig ‘bibliotheeklandschap’ te kunnen garanderen en meer financiële middelen voor essentiële diensten binnen het sociale domein. Bij het laatste punt refereert de DBv aan een rondvraag (pdf) onder 1300 bibliotheken (waarvan er 758 reageerden). Ongeveer een kwart van de bibliotheken zegt door bezuinigingen genoodzaakt te zijn tot ingrijpende maatregelen; voor steden met meer dan 100.000 inwoners ligt dat percentage zelfs op 40%. De gevolgen: 17% van de bibliotheken snijdt in de collectiebudgetten, 20% van de bibliotheken reduceert het aantal activiteiten en bijna 8% van de bibliotheken brengt de openingstijden terug. Bijna de helft van de bibliotheken geeft aan niet genoeg middelen te hebben om mensen met speciale behoeften (leesgehandicapten, ouderen, vluchtelingen e.d) goed te kunnen bedienen. De bezuinigingen leiden ook tot aanzienlijk banenverlies: bijna 12%. Voor steden van 100.000 inwoners of meer ligt dat percentage op bijna 32% en voor steden met 400.000 inwoners of meer zelfs op 43%. (Zie ook de bijlage - pdf)

Amazon kondigde alweer enige tijd geleden aan drones te ontwikkelen om bestellingen te gaan bezorgen. Zou dat ook iets voor bibliotheken kunnen zijn om bijvoorbeeld tijdens dagen met hevige ijzel leden toch van boeken te kunnen blijven voorzien of om mensen die slecht ter been zijn van dienst te kunnen zijn? Het lijkt nog toekomstmuziek, maar misschien is die toekomst dichterbij dan we denken. In ieder geval biedt Public Libraries Online een aardig artikel over het onderwerp. Aan het woord komt Anthony White, die bij de Arapahoe Library District verantwoordelijk is voor het drone programme, in het kader waarvan de bibliotheek beschikt over een Parrot AR.Drone 2.0. Voor sommigen voor wie visionaire vergezichten lonkten wellicht een beetje teleurstellend, maar de bibliotheek van Arapahoe blijkt de drone nu nog uitsluitend in te zetten met een instructief doel: het publiek kennis laten maken met nieuwe technieken. De bibliotheek zegt er zelf over: ‘The reason that the library has the drone is the same reason that we have any emerging technology. We choose to invest in emerging technologies to give our patrons the chance to interact and learn about them in an environment that is objective and free of a sales pitch.’

Tekst: Bart JanssenReacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie

Gastblog

Stromatolieten Wim Keizer

Stromatolieten zijn qua uiterlijk de meest oninteressante verschijnselen ter wereld, maar qua betekenis juist de boeiendste die je kunt bedenken, namelijk bewijzen van de oudste vormen van leven op aarde: 3,5 miljard oud, ontstaan op een kwart van de geschiedenis van de aarde. Ik zag ze in 2000 in de... Lees verder