HomeRubriekenArtikel
voetnoot

VOB kiest 'katholieke' koers

Eimer Wieldraaijer
17-06-2016
VOB kiest 'katholieke' koers
Wat op termijn wel eens de verstrekkendste uitspraak tijdens de laatste algemene ledenvergadering van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) zou kunnen blijken, was een mededeling over de voortgang van de inkoopcommissie. Diezelfde dag, 16 juni 2016, werd immers bekend dat de advocaat-generaal van het Europese Hof van Justitie adviseert dat de uitleen van e-books door bibliotheken onder dezelfde regels dient te vallen als de uitleen van papieren boeken. 'Een mooie doorbraak', volgens Hans van Velzen, voorzitter van de inkoopcommissie, al voegde hij er direct de voorspelling aan toe dat het getouwtrek over de vraag wat een 'billijke vergoeding' is nu wel een aanvang zal nemen. 
Waar ook het laatste woord nog niet over gezegd is, is het door de Koninklijke Bibliotheek (KB) aangekondigde tarief van 42 euro voor het digitale lidmaatschap van de openbare bibliotheek. Namens de Limburgse bibliotheken liet Baukje Vrieswijk weten dit tarief te hoog te vinden. 'Bij mijn eigen bibliotheek, Schunck in Heerlen, maakt 95% van de leden gebruik van de goedkoopste abonnementsvorm (25 euro). Onze regio is een armlastig gebied en een prijskaartje van 42 euro voor e-books zal voor menigeen te veel van het goede zijn.
Interim-directeur Cor Wijn van de VOB in een reactie: 'Deze zorg leeft breder. Dat geldt ook voor het jeugdabonnement. We gaan dit bespreken met de KB'. Frans Bergfeld (Bibliotheek Waterland): 'Daar ben ik blij om. Zorg ervoor dat het e-book voor de leden van de bibliotheek toegankelijk blijft en dat het jeugdlidmaatschap voor jongeren tot 18 jaar gratis blijft'. Naar verluidt, komt er binnen enkele weken meer duidelijkheid op deze punten.

De door het VOB-bestuur voorgestelde wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement bleek op de instemming van de zaal te kunnen rekenen. Behoudens één punt. Erna Winters (Bibliotheek Kennemerwaard): 'Wij zijn een ledenorganisatie, maar we zijn niet gelijkwaardig. We hebben een gewogen stemming, en dat is raar voor een democratische instelling als de bibliotheek. Het zou bij ons moeten gaan om argumenten en niet om de grootte van de instelling. Samen zijn we een netwerk. Ik gun ons een betere vereniging. Daarom roep ik op om met ingang van de volgende vergadering af te zien van de in de statuten aangegeven stemverhouding'. Op haar oproep volgde applaus uit de zaal. Cor Wijn: 'Dit is een punt van aandacht waarover we met elkaar van gedachten zullen wisselen.'
Of dat overleg ook tot de door Winters bepleite wijziging leidt, blijft vooralsnog dus ongewis.

Ten aanzien van de vraag of niet-gecertificeerde bibliotheken lid kunnen zijn van de VOB, werd gekozen voor een 'katholieke' oplossing. Anders gezegd: het VOB-bestuur vroeg en kreeg de ruimte 'om naar bevind van zaken te handelen'. In de woorden van Marleen Barth, die haar debuut beleefde als voorzitter: 'De gekozen formulering is bedoeld om maatwerk te kunnen leveren'. In concreto betekent het dat bibliotheken die 'participeren' in het systeem van certificering in aanmerking komen voor het VOB-lidmaatschap. Wat dat participeren inhoudt en hoe die bandbreedte eruit ziet, is daarmee aan het bestuur ter beoordeling.

Op de bepaling in het huishoudelijk reglement om aan ingediende moties voortaan een maximale tekstlengte van 100 woorden toe te kennen, werd op voorstel (geen motie) van Hans Portengen (Bibliotheek Bollenstreek) eveneens een 'katholieke' interpretatie losgelaten. Barth: 'Laten we zeggen dat het op één A-4tje moet passen'. En over moties gesproken: toen de namens de Utrechtse bibliotheken door Mirjam van den Bremen (Regiobibliotheek Het Groene Hart) ingediende motie over het functiewaarderingsinstrument ter sprake kwam, liet Barth weten dat het in haar natuurlijke habitat - de politiek - gebruikelijk is eerst met elkaar te praten over een onderwerp en daarna eventueel pas een motie in te dienen. Iets waarin Van Bremen en de rest van de zaal zich uitstekend konden vinden. Overigens luidde de kern van de Utrechtse motie: bekort en versimpel het FUWA-proces (FUnctieWAardering Openbare Bibliotheken), en versnel de ontwikkeling. Cor Wijn: 'Die richting onderschrijf ik. Ik nodig de Utrechtse bibliotheken uit te participeren in het traject dat we inslaan.'

Frans Bergfeld meldde over de voortgang van het project Route 2020 dat er voor de marketingcampagne een pitch is gedaan onder vier bureaus. Het Utrechtse Trendsactive kwam als winnaar uit de bus. Briefing aan dit bureau: ontwikkel een campagne waarin de bibliotheek wordt neergezet als een partner in persoonlijke ontwikkeling. Hetgeen heeft geleid tot de slogan: 'De bibliotheek maakt je rijker'. De campagne start in september.
'Reisleidster' bij actielijn 2 van Route 2020 (Ondernemen en samenwerken) is Henriette de Kok. Met inzet van vier regiogidsen werd bij vijftig bibliotheken een verkenning gedaan, wat uitmondde in zeventig goede ideeën. Het vervolgtraject zal bestaan uit een zevental pleisterplaatsontmoetingen door het land, waarna wordt begonnen met een achttal proeftuinen. De insteek en progressie van een en ander is te volgen op biebtobieb.nl.

Aan het begin van de vergadering introduceerde Marleen Barth de nieuwe directeur, Arthur Schellekens, die met ingang van 1 augustus het stokje bij de VOB overneemt van Cor Wijn. Schellekens toonde zich een fervent lezer (zijn favoriete auteur is de Canadees Douglas Coupland) en gaf aan veel zin te hebben in zijn nieuwe job. Afscheid werd genomen van Cor Wijn. Marleen Barth: 'Ik heb met enorme bewondering gekeken naar je betrokkenheid en "drive". Je straalde geen enkele tijdelijkheid uit. Je hebt veel in beweging gezet. Petje af.' Ook richtte ze het woord tot vertrekkend bestuurslid en vice-voorzitter Chris Wiersma (directeur denieuwebibliotheek, Almere): 'We gaan in jou een ongelooflijk betrokken bestuurslid missen. En niet te vergeten je grote (feiten)kennis en droge gevoel voor humor. Je zei een keer: "De bibliotheekbranche is een scheepje in de storm en nu gaan de bemanningsleden elkaar ook nog te lijf", maar dankzij jou ligt dit scheepje weer op koers'.

Als nieuwe bestuursleden van de VOB werden benoemd: Martin Berendse (directeur/bestuurder Openbare Bibliotheek Amsterdam), Karin Meijerman (directeur/bestuurder Bibliotheek Drachten/Smallingerland), Albert Kivits (directeur/bestuurder Bibliotheek Eindhoven) en Bart Fiers (voorzitter van de Raad van Bestuur van Het Cultuurgebouw Haarlemmermeer).

Jaarrekening en jaarbericht werden door de leden van de VOB goedgekeurd.

Tekst en foto: Eimer Wieldraaijer Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie

Gastblog

Stromatolieten Wim Keizer

Stromatolieten zijn qua uiterlijk de meest oninteressante verschijnselen ter wereld, maar qua betekenis juist de boeiendste die je kunt bedenken, namelijk bewijzen van de oudste vormen van leven op aarde: 3,5 miljard oud, ontstaan op een kwart van de geschiedenis van de aarde. Ik zag ze in 2000 in de... Lees verder