HomeRubriekenArtikel
voetnoot

Maarten Crump over de Bredebieb Academy: ‘Niet lullen, maar doen’

Maarten Dessing
29-08-2016
Maarten Crump over de Bredebieb Academy: ‘Niet lullen, maar doen’
Vanaf 8 september vinden er maar liefst drie edities plaats van de Bredebieb Academy. Het is een intensief programma, er op gericht om 'meteen stappen te kunnen zetten'. 'Niet lullen, maar doen. Dat is de insteek,' aldus Maarten Crump, initiatiefnemer van de Bredebieb Academy.
In het voorjaar organiseerde de Bredebieb-community samen met de Universiteit Twente de eerste editie van de Bredebieb Academy. Het innovatieprogramma voor het management van openbare bibliotheken op basis van action learning, opgezet met steun van Stichting Bibliotheekwerk (zie kader Jan Gommer, voorzitter Stichting Bibliotheekwerk), heette een pilot te zijn. Dit najaar volgen al meteen een tweede, derde én vierde editie. Per editie is ruimte voor vijf teams van drie à vier deelnemers, werkzaam bij een bibliotheekorganisatie. Dat betekent dat in totaal vijftien bibliotheken de intensieve leergang kunnen volgen.

De deelnemers aan de eerste editie waren tevreden, zegt Maarten Crump van The Alignment House en oprichter van de Bredebieb. Dat waren: Bibliotheek Utrecht, Bibliotheek Aanzet (Dordrecht), Bibliotheek de Tweede Verdieping (Nieuwegein), FlevoMeer Bibliotheek en Bibliotheek Venlo. 'Het was goed voorbereid, er waren goede sprekers uitgenodigd, er was vertrouwen in de aanpak. Dat kregen we als reactie terug. Men vond dat de Academy hen echt verder heeft geholpen. Het was een avontuur voor de deelnemers, maar zeker ook voor ons.'

Toch heeft de reden voor het organiseren van drie nieuwe edities vooral met geld te maken, geeft Crump eerlijk toe. De bibliotheken kunnen nu via Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) nog aanspraak maken op geld uit het Sectorplan Cultuur. 'Alleen: het Sectorplan loopt tot eind dit jaar, dus moesten drie edities dit jaar al worden georganiseerd.' 

Concrete stappen
De Bredebieb Academy is opgezet omdat geen van de bestaande trainingen, leergangen en mba's voor bibliotheken bieden wat bibliotheekorganisaties tegenwoordig nodig hebben, vindt Crump. 'We willen geen leergang met readers en bekende sprekers die roepen dat alles anders moet, waarna je wel geïnspireerd bent, maar toch overgaat tot de orde van de dag omdat je niet weet hoe je het geleerde moet vertalen naar je eigen situatie. Er was - zo bleek uit een rondgang langs de Bredebieb-bibliotheken - behoefte aan begeleiding bij het zetten van concrete stappen.'

Daarom is het uitgangspunt dat iedere deelnemer een actueel en dringend vraagstuk meeneemt en aan het eind van de Academy daar een goede business case voor heeft opgesteld. In de bijeenkomsten wordt het probleem in vier afzonderlijke modules helemaal 'afgepeld', zoals Crump dat noemt. Module 1 – context – gaat over hoe de bieb zich verhoudt tot de lokale omgeving. Module 2 gaat in op de vraag hoe je nieuwe dienstverlening op een relevante manier ontwikkeld. Module 3 richt zich op alles wat bij de implementatie komt kijken. En module 4 - 'alignment' - neemt deelnemers mee in de stappen die nodig zijn om de oplossing binnen en buiten de organisatie daadwerkelijk en in lijn met elkaar te laten landen. 'Niet lullen, maar doen. Dat is de insteek.'

Crump: 'Bijzonder is ook dat de Academy is bedoeld voor teams. Alle leergangen zijn alleen bedoeld voor bestuurders, alleen voor programmaleiders enzovoort. Wij gaan uit van samenwerking. Het voordeel daarvan is dat iedereen in het team dezelfde reis maakt en dezelfde taal leert spreken. Daardoor kun je na afloop van de Academy veel sneller schakelen. Normaal moet iemand die op cursus is geweest eerst zorgen dat de anderen in de organisatie begrijpen waar hij of zij het over heeft. Als meerdere mensen dat al weten, kun je meteen stappen zetten.'

Misschien te intensief
De Academy is daarmee een instrument dat bibliotheken helpt bij de transitie 'van boekenbieb naar bredebieb' – waarvoor de Bredebieb-community immers is opgericht: om gezamenlijk zo de positie van de openbare bibliotheek in de lokale gemeenschap te verankeren. Crump: 'Van bibliotheken wordt in dat verband gevraagd om ondernemerschap, leiderschap en innovatievermogen. Dat zijn dan ook, bij iedere stap die we in de Academy zetten, de drie onderstromen die we aan de orde stellen. Per dagdeel staat een van die elementen centraal.'

Al lijken vier modules misschien niet veel: de Academy is intensief. 'Omdat je een concreet vraagstuk meeneemt doe je dit er niet bij, zoals andere cursussen. Het is onderdeel van je reguliere werk. Maar het is wel flink aanpakken. Je zoekt immers versneld naar oplossingen – waardoor je meer inzichten krijgt en zo hopelijk ook een betere oplossing ontwikkelt. Daarnaast wordt iedereen individueel geëxamineerd. Dan moet je stellingen verdedigen. Het voordeel daarvan is dat, juist als je iets verdedigt waar je het niet mee eens bent, je gedwongen wordt je gedachten te scherpen.'

Toch was de eerste editie misschien té intensief. Als de organisatoren daar iets van hebben geleerd dan was het dat het programma te lang doorging. Om het maximale uit de dag te halen, liep het programma tot acht, negen uur 's avonds. Dat was 'te pittig', zegt Crump. 'Nu zijn we rond zeven uur klaar. Dat is eigenlijk de enige verandering na de eerste editie. Uit alle evaluaties – en we hebben per onderdeel geëvalueerd – bleek dat men verder over alles tevreden was. Daarnaast hebben we naar andere locaties gekeken. Die moeten aansluiten bij het thema van de dag.'

Wordt de Bredebieb Academy na dit jaar beëindigd, als de subsidie uit het Sectorplan Cultuur niet meer beschikbaar is? Die subsidie dekt immers de helft van de kosten. 'Nee hoor,' besluit Crump. 'Wij zijn ondernemend. Zolang er belangstelling voor is, gaan we door. Dan gaan we gewoon op zoek naar andere financieringsbronnen. Want we willen de kosten zo veel mogelijk omlaag brengen, zodat ook kleine bibliotheken de Academy kunnen volgen.'

Tekst: Maarten Dessing

Jan Gommer (Voorzitter Stichting Bibliotheekwerk): ‘Academy legt verbinding tussen ontwikkeling van kennis én de praktijk’

Jan Gommer is voorzitter van de Stichting Bibliotheekwerk, die de deelnemers van de eerste editie van de Bredebieb Academy financieel steunde. 'Wij faciliteren vernieuwende initiatieven in de branche als die passen binnen ons beleid en bijdragen aan een aantrekkelijke arbeidsmarkt', legt hij uit. 'Daar was dit een aansprekend voorbeeld van. Om twee redenen: de Academy legt een verbinding tussen de ontwikkeling van kennis én de praktijk, door de sterk praktijkgerichte opdrachten. En: de Academy bevordert het samenspel tussen werkgever en werknemer op alle niveaus, omdat een bibliotheek zich als team inschrijft.'

Gommer is ook directeur van FlevoMmeer Bibliotheek, dat een team mee liet doen aan de eerste editie. 'Dat was een beetje een dilemma. Ik geloof zelf in de Academy, maar wilde iedere bibliotheek de kans geven. Wij hebben ons dan ook niet direct aangemeld. Maar we hadden wel een goede casus voor de Academy. In Dronten willen we na gesprekken met de gemeente, die aandrong op behoud van inkomsten via betalende leden, laten zien hoe de bibliotheek ook op andere manieren waarde kan creëren – door samenwerkingen gericht op specifieke klantsegmenten die aansluiten bij doelen van de gemeente. Dat hebben we in de Academy uitgebouwd.'

Zelf zat Gommer niet in het team dat rond deze casus was geformeerd. Maar van het team, bestaande uit twee regiomanagers en twee vakspecialisten, dat de business case nu aan het uitvoeren is, hoorde hij goede dingen. 'De Academy is een pressure cooker. Je staat onder hoge druk, je moet er veel tijd in investeren. Maar je komt wel in korte tijd tot resultaat. De deelnemers waren erg enthousiast over de modules, het waren inspirerende inleidingen en presentaties en het was een mooie combinatie van theorie en praktijk.' Wat hem betreft heeft de Academy zijn belofte waargemaakt. Hij overweegt dan ook nog een team in te schrijven, waar hij ook zelf deel van zal gaan uitmaken.
Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie

Gastblog

Stromatolieten Wim Keizer

Stromatolieten zijn qua uiterlijk de meest oninteressante verschijnselen ter wereld, maar qua betekenis juist de boeiendste die je kunt bedenken, namelijk bewijzen van de oudste vormen van leven op aarde: 3,5 miljard oud, ontstaan op een kwart van de geschiedenis van de aarde. Ik zag ze in 2000 in de... Lees verder