HomeRubriekenArtikel
voetnoot

Gezocht: 70 ambassadeurs

Eimer Wieldraaijer
31-03-2017
Gezocht: 70 ambassadeurs
Hoe zorgen we voor betere kansen voor werkzoekenden? Onder die noemer sloegen de VOB, UWV WERKbedrijf en Stichting Lezen & Schrijven in zeven arbeidsmarktregio’s de handen ineen. Centraal thema in de gekozen aanpak: het terugdringen van de laaggeletterdheid en het vergroten van de digivaardigheid onder werkzoekenden. Op 29 maart 2017 presenteerden de Living Labs, na een experimentele fase die startte in juni 2016, de resultaten van de pilot in de Bibliotheek Rotterdam aan onder anderen demissionair staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Conclusie van alle betrokkenen: laat deze slotbijeenkomst fungeren als startmoment van een gecoördineerde actie om het initiatief landelijk uit te rollen.
Hoewel de Bibliotheek Rotterdam niet deelnam aan de pilot, zag directeur Theo Kemperman als gastheer van de bijeenkomst in zijn welkomswoord veel parallellen met de werkwijze van zijn eigen organisatie: ‘Als bibliotheek willen we maatschappelijk gezien het verschil maken, de mensen meer aansluitingsmogelijkheden bieden om zich te ontplooien tot zelfredzame, zelfbewuste en kritische burgers. Daarom zoeken we in deze stad de wijken weer op en werken we samen met partners. Ontmoeten, ontdekken, ontwikkelen en ontspannen, dat is waar we als bibliotheek voor staan. In Rotterdam is 12% van de beroepsbevolking werkloos, terwijl het landelijk gemiddelde 6,9% is. Maar liefst 20% van de volwassenen is laaggeletterd. Ook dat ligt ver boven het landelijk gemiddelde van 1 op de 9 personen. De bibliotheek is laagdrempelig en de ideale plek om je niet-institutioneel bij te spijkeren. Mede daarom vind ik de Living Labs die vandaag hun resultaten presenteren zo’n stimulerend initiatief. De arbeidsmarkt is iets dat voor iedereen dichtbij moet staan.’

Hoe kunnen mensen met een taalachterstand en/of met weinig digitale vaardigheden ondersteund worden bij hun zoektocht naar werk? Daartoe bundelden 24 bibliotheekorganisaties, de Stichting Lezen & Schrijven en het UWV WERKbedrijf de krachten in zeven regio’s, te weten: de Achterhoek, Groningen, Flevoland, Midden-Brabant, de Drechtsteden, Noord-Limburg en Midden-Utrecht. Namens laatstgenoemde arbeidsmarktregio keek Gert Staal (directeur Bibliotheek Lek & IJssel), samen met enkele andere participanten, terug op zijn ervaring met betrekking tot de Living Labs-pilot. Staal: ‘Er was veel enthousiasme en veel bereidheid tot samenwerking. Ook zag je een zwaan-kleef-aan-effect. Maar ook was er een gezonde dosis chaos, vanwege de afwezigheid van centrale aansturing.’ Zijn conclusie: ‘We moeten hierin blijven investeren.’

Staatssecretaris Jetta Klijnsma toonde zich meer dan content met de gepresenteerde bevindingen. Vooral het openhartige relaas van Dick, die zijn schaamte had overwonnen en mede dankzij de bibliotheek had leren lezen en schrijven, maakte indruk op de PvdA-politica. ‘Ik word blij als ik zo’n verhaal hoor. Met dank aan de bibliotheek, die prachtige plek. Als je niet in staat bent al die formulieren in te vullen, die de overheid en andere partijen naar je sturen, dan mis je de boot. Je kansen op de arbeidsmarkt zijn dan zoveel kleiner.’ Tof Thissen, directeur UWV WERKbedrijf: ‘Bij het UWV communiceren we veel, en eerlijk gezegd doen we dat niet altijd op een voor iedereen begrijpelijke en heldere manier. Dat moet veranderen. Wij dienen ons zo uit te drukken dat ook laaggeletterden de boodschap begrijpen. Het kan niet zo zijn dat de kwetsbaren in deze samenleving het gevoel hebben dat ze van ons loket worden weggeschopt. Om onze drempel te verlagen, is de samenwerking met bibliotheken en met de Stichting Lezen & Schrijven uiterst waardevol.’
Marja van Bijsterveldt, voorzitter Stichting Lezen & Schrijven: ‘Ik sluit me daar van harte bij aan. Mijns inziens is het zaak het initiatief van de Living Labs uit te rollen over de 35 arbeidsmarktregio’s in dit land, zodat het voordeel ten goede komt aan alle 17 miljoen inwoners van Nederland. Het is onverteerbaar dat er nog steeds zovelen laaggeletterd zijn.’
Marleen Barth, voorzitter VOB: ‘De kracht van de bibliotheek is dat iedereen er komt en er graag komt. Een van de laatste plekken in Nederland waar dat op een vanzelfsprekende manier gebeurt. Laten we die kracht verbinden met die van andere partijen, zodat niemand zich nog buitengesloten hoeft te voelen. We noemen dit een slotbijeenkomst, maar ik zie het als begin. Als VOB hopen we dat ook andere partners zich hieraan zullen verbinden. Het zou mooi zijn als ook de Koninklijke Bibliotheek, als stelselverantwoordelijke, zich hierbij gaat aansluiten. Dit is immers een goed voorbeeld van een geslaagde innovatie.’ Vraag van dagvoorzitter Maud van Vuren aan de zaal: ‘Is er iemand van de KB aanwezig om hierop te reageren?’ Jos Debeij, hoofd Stafafdeling Bibliotheekstelsel van de KB: ‘Uiteraard doen wij mee.’
Klijnsma: ‘Ik vind het de moeite waard om te kijken of we in alle 35 arbeidsmarktregio’s de expertise kunnen bundelen. Laten we om te beginnen in elke regio twee ambassadeurs aanstellen die, in navolging van Dick, vertellen wat het in je persoonlijke leven betekent als je hebt leren lezen en schrijven. Dat zou fantastisch zijn. Het van iemand horen die iets zelf heeft meegemaakt, werkt immers zoveel beter.’

Tekst en foto: Eimer Wieldraaijer

* In Bibliotheekblad nr. 4 een interview met staatssecretaris Klijnsma over dit onderwerp.Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie

Gastblog

Stromatolieten Wim Keizer

Stromatolieten zijn qua uiterlijk de meest oninteressante verschijnselen ter wereld, maar qua betekenis juist de boeiendste die je kunt bedenken, namelijk bewijzen van de oudste vormen van leven op aarde: 3,5 miljard oud, ontstaan op een kwart van de geschiedenis van de aarde. Ik zag ze in 2000 in de... Lees verder