HomeRubriekenArtikel
voetnoot

Amerikaanse nieuwswoestijnen en bibliotheken

Bart Janssen
13-11-2018
Amerikaanse nieuwswoestijnen en bibliotheken
Zoals het cliché wil, is alles in de VS altijd veel groter dan bij ons, en dat zal waarschijnlijk ook wel het geval zijn voor het verval van de lokale media. In ieder geval heeft men er al een term voor gemunt: ‘news deserts’. 
De Columbia Journalism Review deed in 2017 een poging deze ‘nieuwswoestijnen’ in kaart te brengen. De kaart laat zien dat grote gebieden (vaak veel groter dan Nederland), met name in het zuiden, de Midwest en in staten als Idaho en Oregon, het zonder enig dagelijks verschijnend lokaal of regionaal nieuwsmedium moeten stellen. In sommige gebieden zijn het de bibliotheken die min of meer in het gat springen dat ontstond door het wegvallen van die lokale nieuwsmedia. Zo besloot bibliothecaris Mike Sullivan van de Weare Public Library begin vorig jaar, na het ter ziele gaan van de Weare Community News, dan maar zelf een lokale nieuwsbrief te starten toen het hem daagde dat ook Weare (bijna 9000 inwoners, New Hampshire) een news desert was geworden, terwijl hem uit gesprekken met bibliotheekbezoekers was gebleken dat er wel behoefte was aan een lokaal nieuwsmedium. En zo was de wekelijks verschijnende Weare in the World geboren en kon Sullivan zichzelf opeens ook ‘krantenredacteur’ noemen, al is die aanduiding in dit geval misschien wat te groots. Sullivan onderkent de (journalistieke) tekortkomingen van zijn krantje, dat naast mededelingen over lokale activiteiten, bibliotheeknieuwtjes, en verslagen van evenementen vaak toch ook stukken over bijvoorbeeld plaatselijke verkiezingen bevat, maar hij wil toch het belang ervan voor de lokale gemeenschap benadrukken: ‘The lack of news was so blatant. It was a “news desert” as I call it,’ aldus Sullivan. ‘And that makes it hard to get a sense of community going. (...) The goal is to create a sense of community and local pride, more civic engagement and more energy around things that do happen around town.’ 

Weare Public Library is niet de enige Amerikaanse bibliotheek die schreden heeft gezet op het pad van de lokale nieuwsvoorziening. Een ander voorbeeld is het Black Hills Knowledge Network, een initiatief van 13 bibliotheken in South Dakota. De website, die zichzelf omschrijft als een ‘online community information service that connects people to local information and ideas within the Black Hills region’, wordt gerund door een staf van drie medewerkers en wordt ondersteund door vrijwilligers en de leden van de betrokken bibliotheken. De San Antonio Public Library biedt onderdak aan en werkt samen met NOWCastSA, een nonprofit online nieuwsorganisatie die een publiek tv-station op het internet aanbiedt en daarbij ook jongeren traint op het gebied van journalistiek en media. Bibliotheekdirecteur Ramiro Salazar spreekt van een ‘perfect fit’. Salazar: ‘For both entities it’s about empowering the community with information, enlightening the community with knowledge, so that members of our community can make their decisions, smart decisions, for themselves.’ 

Cocreatie
American Libraries Magazine bericht in 2016 in het artikel ‘Libraries partner with students, nonprofit to bring local information to “news deserts”’, over initiatieven van de Livingston Manor Free Library en de Mahanoy City Public Library, die in samenwerking met de Community Reporting Alliance betrokken waren bij de oprichting van respectievelijk Manor Ink en Coal Cracker, twee lokale, in cocreatie met de plaatselijke bevolking gemaakte, nieuwsbladen. De bladen worden vooral gemaakt door jongeren, die daardoor de journalistieke mores leren, meer betrokken raken bij hun lokale gemeenschap en de bibliotheek beter leren kennen. De jongeren duiken in bepaalde nieuwsverhalen onder begeleiding van bibliothecarissen, die hen helpen bij de research en informatievergaring.

De Dallas Public Library en The Dallas Morning News startten in 2016 een enigszins vergelijkbaar project onder de naam ‘Storytellers Without Borders’. De twee samenwerkingspartners bieden in het kader van het project, dat in 2016 150.000 dollar ontving van de Knight Foundation als een van de winnaars van de Knight News Challenge, een acht weken durend programma waarbij leerlingen van middelbare scholen de kans krijgen zich te verdiepen en bekwamen in de journalistiek. In het kader van ‘Storytellers Without Borders’ krijgen de leerlingen van journalisten van de Dallas Morning News trainingen over het afnemen van interviews, het schrijven van artikelen en het maken van video’s en leren ze van bibliothecarissen hoe ze research kunnen doen, gebruikmakend van de (digitale) bronnen van de bibliotheek. Ook via dit project krijgen jongeren zo inzicht in hoe de journalistiek werkt, leren ze de bibliotheek beter kennen, leren ze beter betrouwbare informatie en bronnen te onderscheiden van onbetrouwbare en raken ze meer betrokken bij hun lokale gemeenschap.

No silver bullet
David Beard, een voormalig journalist die voor het Poynter Institute for Media Studies schrijft, deed als Research Fellow aan de Harvard Kennedy School onderzoek naar ‘the way some libraries across the United States have picked up the slack as local news outlets have foundered or closed’, zoals hij het zelf zegt. Beard heeft veel geschreven over de relatie tussen bibliotheken en lokale nieuwsmedia, onder andere op 28 januari 2018 in The Atlantic in het artikel ‘The Libraries Bringing Small-Town News Back to Life’.
Beard onderkent dat bibliotheken niet de gaten kunnen vullen die ontstaan door het wegvallen van lokale nieuwsmedia en niet de panacee zijn voor de verpietering van de professionele journalistiek, maar hij ziet wel een verwantschap en een positieve rol voor bibliotheken. ‘To be clear, libraries are no silver bullet to everything that ails local news. Sullivan's New Hampshire weekly won’t break investigations like The Washington Post. Libraries, with most of their funding dependent on local officials, aren’t a natural source for government-accountability stories. But library-backed efforts can help restore the foundation and appetite for local news - the love of community, curiosity about it, confidence to participate in it,’ aldus Beard.

Gedeelde waarden
In een op 3 mei 2018 op de IFLA-website gepubliceerd blog, getiteld 'Sustaining and Celebrating a Free Press through Libraries: World Press Freedom Day 2018' wordt gesteld dat bibliotheken en de journalistiek op verschillende punten elkaars natuurlijke bondgenoten zijn. Zo hebben bibliotheken zich altijd opgeworpen als uitgesproken verdedigers van de vrijheid van meningsuiting en in het verlengde daarvan de vrije pers. En er zijn meer waarden en principes waar de journalistiek en bibliotheken dicht bij elkaar liggen: beide hechten grote waarde aan hun publieke rol en aan de betrouwbaarheid van informatie.
In aanvulling op de eerdergenoemde voorbeelden beschrijft het blog nog enkel andere gevallen waar bibliotheken en de journalistiek elkaar opzoeken, elkaar aanvullen of anderzins aan elkaar raken. Zo wordt verwezen naar projecten van de Australische State Library of Queensland, waarbij de bibliotheek 'is emerging as a space for grassroots media production'', by 'engaging the community as content creators.' Voor een ander voorbeeld wordt in het blog verwezen naar het artikel 'Two state officials are on a mission to make libraries the public's hub for government data', waarin wordt beschreven hoe in de Amerikaanse staten Washington en Californië bibliotheken zich ontwikkelen tot plekken die open overheidsdata inzichtelijk maken voor de burger. 

'This last example perhaps highlights the fact that cooperation between libraries and journalists has a lot of potential. Practically, drawing on traditional skills and new technologies, libraries can facilitate new forms of journalism. As physical spaces, they can also help young people engage with journalism, whether the goal is to encourage more people to pick up their pens, or simply value newspapers more highly. Politically, there is strong potential to work together to build and preserve the healthy information environment needed for both to thrive,' zo wordt concluderend gesteld in de IFLA-blog.

Betrouwbaar imago inzetten
In het zomernummer 2018 van de Reference & User Services Quarterly, een uitgave van de American Library Association, stelt Chris LeBeau, Assistant Teaching Professor aan de iSchool van de University of Missouri, in het artikel ‘Libraries and Local News: Expanding Journalism, Another User Service Grounded in Reference’ dat bibliotheken in brede kring worden gezien als betrouwbaar en dat ze gebruik zouden kunnen maken van dit imago door zich op dit gebied meer te profileren. Ze verwijst daarbij naar onderzoek van het Pew Institute van augustus 2017 waaruit blijkt dat 78 procent van de Amerikanen de bibliotheek ziet als een betrouwbare bron van informatie (voor millennials ligt dat percentage zelfs op 87). ‘It is well within our abilities to provide researched and objectively presented information for the public. Can libraries go where local coverage ends or where there is no coverage at all? While so many websites distract with dizzying popup ads, can libraries provide unobstructed views on crucial issues? In a world increasingly losing access to local information that affects our quality of life and our wallets, can libraries produce the missing link?,’ zo vraagt LeBeau zich af zonder haar eigen vragen concreet te beantwoorden, maar wel concludeert ze: ‘At a time when libraries need to assert relevance, this seems like one ideal way to do that. Libraries should capitalize on this feeling of trust and use librarians’ research skills and collaborative abilities to develop this niche area of service with widespread benefits for communities.’
 
Vitaal voor een gezonde democratie
Nu bibliotheken een steeds grotere rol krijgen waar het gaat om het cureren en aggregeren van informatie en voor nieuwsmedia fact checking in deze tijden van fake news en alternative facts steeds belangrijker wordt, groeien beide professies in ieder geval meer naar elkaar toe.
 
Van verschillende kanten wordt gewezen op de vitale rol die zowel bibliotheken als lokale media spelen binnen een gezonde democratie. Op 18 september houdt de Washington Post-columnist Katrina vanden Heuvel daarom nog eens een warm pleidooi voor de bibliotheek in haar artikel ‘Want to defend democracy? Start with your public library’ 'Lies have become too commonplace in the United States, so the American people need a place where they can go to get the truth. (...). Go to your public library. Public libraries provide information in an era of misinformation. They offer facts and nuance. They offer the opportunity for enlightenment. They offer every visitor the resources they need to find answers,' aldus Vanden Heuvel.

Tekst: Bart Janssen

Van dit artikel verscheen een kortere versie in de rubriek Bij de buren in Bibliotheekblad, nummer 8 2018Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie

Gastblog

Stromatolieten Wim Keizer

Stromatolieten zijn qua uiterlijk de meest oninteressante verschijnselen ter wereld, maar qua betekenis juist de boeiendste die je kunt bedenken, namelijk bewijzen van de oudste vormen van leven op aarde: 3,5 miljard oud, ontstaan op een kwart van de geschiedenis van de aarde. Ik zag ze in 2000 in de... Lees verder