HomeRubriekenGastblogsBericht
voetnoot
Bibliotheekblad nu ook digitaal.
Henk Das
28-01-2011
Twee jaar geleden bereikte ons het bericht dat OC&W wilde stoppen met het subsidiëren van de Vereniging van Openbare Bibliotheken. Tevens gaf zij aan niet langer bereid te zijn het vakblad voor Openbare Bibliotheken te subsidiëren. Aan NBD/Biblion is vervolgens gevraagd het Bibliotheekblad in te kwartieren. Daarover heb ik niet lang nagedacht. Het belang van een volwassen vakblad als visitekaartje van de branche schat ik hoog in.
Bibliotheekblad nu ook digitaal.
Door middel van het uitgeven van een interessant representatief blad biedt NBD/Biblion niet alleen een mooi platform voor meningsvorming binnen de bibliotheekgemeenschap, maar presenteert de bibliotheekwereld zich ook naar de buitenwereld. De bibliotheken hebben immers veel belang bij die buitenwereld. Ze worden erdoor gelegitimeerd en mijns inziens moet een vakblad in de eerste plaats bijdragen aan de notie dat bibliotheekwerk in welke verschijningsvorm ook maatschappelijk toegevoegde waarde heeft.
Zo’n visitekaartje hoort goed zichtbaar aanwezig te zijn bij iedere instantie die daar belang bij heeft.
In ons overleg als uitgever met de redactie van Bibliotheekblad heeft het nut van een papieren editie dan ook geen moment ter discussie gestaan. U kunt er dus op rekenen dat Bibliotheekblad ook de komende jaren op papier tot u blijft komen.
Dat neemt niet weg dat ik u vandaag met trots de eerste digitale versie mag aankondigen. In dit huidige digitale tijdperk kunnen we niet meer zonder een digitale aanvulling op het blad; een website waar actueel nieuws van dag tot dag gepresenteerd kan worden. De site www.bibliotheekblad.nl zal dan ook worden gekenmerkt door een sterk 2.0-karakter. Peilingen en persoonlijke blogs zullen voortaan integraal deel uitmaken van de redactionele aanpak. Maar niet alleen de actualiteit wordt gedekt; de site biedt ons tevens de mogelijkheid om u dossiers te presenteren. U kunt dan, op het tijdstip dat u dat wenst, een discussie eens terug volgen of bezien wat er zoal eerder met betrekking tot een bepaald onderwerp of door een bepaalde persoon is beweerd. Maar al te vaak komen discussies terug en het moet voor professionals comfortabel zijn te weten dat artikelen uit Bibliotheekblad altijd, ook retrospectief, online ter beschikking staan.
Deze digitale ontwikkeling biedt de redactie van Bibliotheekblad tevens de mogelijkheid om de inhoud van de papieren editie te herijken. In de papieren editie zal voortaan meer ruimte zijn voor diepgang.
Kortom: de redactie vervolgt haar weg - conform haar eigen onafhankelijk redactiestatuut - met een hybride aanpak waarbinnen de digitale versie straks complementair zal zijn aan een prachtige papieren editie.
NBD/Biblion is er trots op dat dit in haar midden vorm krijgt en heeft er alle vertrouwen in dat Eimer en de redactie in de nieuwe opzet zullen slagen.
Ik reken erop dat u deze nieuwe digitale stap onzerzijds zult weten te waarderen.

Henk Das
Algemeen Directeur NBD/Biblion BVPrint deze pagina

Reacties op dit artikel (2)

Rob Vellinga
8-2-2011 22:21
Beste Henk, Ware woorden die je schrijft en heel fideel dat NBD/Biblion Bibliotheekblad heeft geĆÆncorporeerd, ook digitaal. Ik zal de site met belangstelling volgen. Eindelijk een digitaal bibliotheekproduct waar we wat aan hebben.
Ronald Laloli
17-2-2011 11:57
Goed dat 'ons blad' blijft en zelfs een digitale variant krijgt.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie