HomeRubriekenGastblogsBericht
voetnoot
Dubbele focus...
Rob Bruijnzeels
17-05-2011
Het zijn gouden tijden voor columnisten in bibliotheekland. De ontwikkelingen buitelen over elkaar heen in deze tijden van twijfel, verwarring en bezuinigingen. De oude zekerheden zijn verdwenen en wij dwalen met z’n allen naar een onzekere toekomst. Dus is er behoefte aan zekerheid en duidelijkheid: waar gaat openbaar bibliotheekwerk over en hoe gaan we dat organiseren?

Dubbele focus
Dubbele focus...
De Raad voor Cultuur opende het bal door te verklaren dat de maatschappelijke functies van de bibliotheek opnieuw vastgesteld dienen te worden: ‘Niet de institutie zelf en de huidige werkprocessen dienen centraal te staan, maar de vraag welke functies openbare bibliotheken moeten vervullen. De huidige strategienotitie van de brancheorganisatie legt de nadruk nog te sterk op de professionalisering van de uitleenprocessen en alle randvoorwaarden daar omheen. De sector heeft belang bij een strategie waarin de focus ligt op de maatschappelijke functies van de openbare bibliotheek in relatie tot andere functies in de sfeer van onderwijs, cultuur en media.’
Jammer is alleen dat de Raad het bij deze buitengewoon waardevolle en ernstige vaststelling laat en vervolgens weer vrolijk over structuur, geld en dus macht begint. Dan weet je wel weer waar wij het de komende periode over gaan hebben, maatschappelijke functie of niet. Niet dus.

Gelukkig zijn er ook andere bewegingen: wij komen erachter dat de goede oude Agenda voor de Toekomst toe is aan een stevige update. Het oude exemplaar wordt afgeschreven en maakt plaats voor een fraaie nieuwe versie. Maar dat is dan ook het enige goede nieuws! Want tot mijn verbijstering hebben zowel SIOB als VOB besloten om te werken aan een toekomstvisie. Living apart together wordt er werk gemaakt van ‘focus, tempo en regie’.
Het SIOB doet dat volgens de klassieke Haagse mores: in besloten commissies wordt op ‘basis van eigen en externe expertise’ gewikt en gewogen en op het laatst mogen ‘experts en belangstellenden uit de branche hun aanvullingen en commentaar op deze eerste versie van de visie geven. Deze uitkomsten leveren input voor de definitieve visie.’ Tja... regie in tijden van co-creatie? Meer vertrouwen kun je dan hebben in de aanpak van de VOB, waarin de mening en de deskundigheid van het veld zelf (want zij staan tenslotte midden in de uitvoeringspraktijk) wordt gemobiliseerd. Het eerste stuk van de commissie Strategie en PA is weliswaar nog erg braaf en gaat meer over 2011 dan over de toekomst. Maar als we alle krachten en deskundigheid bundelen, dan wordt het een prachtig en krachtig stuk, waarin ook toekomstgericht werk wordt gemaakt van de maatschappelijke opdracht van de openbare bibliotheek.

Maar eigenlijk moet je er toch niet aan denken: twee toekomstvisies. Ik krijg mijn buitenlandse collega’s al niet meer uitgelegd dat er onderhand meer landelijke bibliotheekorganisaties zijn dan deelnemers aan het Eurovisie songfestival. Maar het wordt pas echt ingewikkeld als ik moet gaan uitleggen dat er nu ook minstens twee van die clubs bezig zijn met de toekomst.
Met dubbel tempo is niets mis, integendeel. Maar dubbele regie brengt de acteurs nog meer in verwarring en elke oogarts kan je vertellen wat je van dubbele focus kunt krijgen: schele koppijn... en zero points!

Tekst Rob BruijnzeelsPrint deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie