HomeRubriekenGastblogsBericht
voetnoot
Gevolgen regeerakkoord voor bibliotheekbranche
Wim Keizer
30-10-2012
'Het auteursrecht wordt zo gemoderniseerd dat recht wordt gedaan aan de bescherming van creatieve prestaties zonder dat de gebruiksmogelijkheden voor consumenten in het gedrang komen.'
Zinnetje uit het regeerakkoord, onder hoofdstuk VIII, 'Veiligheid en justitie'.
Staan er meer zinnen of passages in het regeerakkoord waar openbare bibliotheken iets aan kunnen hebben?
Gevolgen regeerakkoord voor bibliotheekbranche
Onder hoofdstuk VI,  'Van goed naar excellent onderwijs', staat iets over Cultuur en Media. Dat kunst en cultuur van grote waarde zijn voor de samenleving. En dat cultureel ondernemerschap en nieuwe financieringsvormen ondersteund en gestimuleerd worden.
'Centraal in het mediabeleid staat het waarborgen van een onafhankelijk, gevarieerd en hoogwaardig aanbod, toegankelijk voor alle lagen van de bevolking', zegt het regeerakkoord.
Maar daaronder gaat het verder niet over kranten, boeken of bibliotheken, maar over omroepen. 'De regionale omroepen worden niet langer gefinancierd door de provincies, maar door het Rijk. Het budget wordt overgeheveld van het provinciefonds naar de mediabegroting [van OCW - wk]. Door samenwerking en integratie van taken met de landelijke publieke omroep is een besparing mogelijk.'

Grote gemeenten en landsdelen
Hoofdstuk XIII, 'Bestuur', kan grote structurele gevolgen hebben voor het bibliotheekwerk.
Voor de lange termijn noemt het regeerakkoord het perspectief van vijf landsdelen met een gesloten huishouding en gemeenten van tenminste 100.000 inwoners.
'De provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland worden samengevoegd, waarbij over de positie van de Noordoostpolder later een beslissing valt.' Met de overige provincies worden initiatieven besproken die gericht zijn op vergroting van de provinciale schaal.
'Wij kiezen voor een materieel gesloten provinciale huishouding, beperkt tot taken op het gebied van ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, natuur en regionaal economisch beleid', zegt het akkoord

Bibliotheken en PSO’s
De grote vraag is natuurlijk, zoals bij alle akkoorden, hoe lang het allemaal gaat duren. Maar als alle gemeenten meer dan 100.000 inwoners moeten hebben en er geen twee of meer basisbibliotheken per gemeente wenselijk worden geacht, betekent dit toch een vermindering van het aantal bibliotheken. Alleen al in Noord- en Zuid-Holland zijn er nog zo’n twintig basisbibliotheken met minder dan 100.000 inwoners. Voordeel van de veel grotere schaal is dat 'freeriders-gedrag' van gemeenten – de subsidie voor bibliotheekwerk tot nul terugbrengen en de inwoners naar een andere gemeente sturen – erg onwaarschijnlijk wordt. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat ze niet allemaal de nieuwe Agenda voor de Toekomst van Peter van Eijk gaan volgen: een transitie naar 'toekomstbestendig, innovatief bibliotheekwerk' voor de helft van de subsidie. Te beginnen in Eindhoven.

En de PSO’s? Vijf landsdelige serviceorganisaties (LSO’s): West, Noord, Oost, Zuid en Midden?
Of worden het er vier, te beginnen met Noord-West (Noord-Holland, Utrecht, Almere en Lelystad). En vervolgens: Zuid-West (Zuid-Holland, Zeeland en West-Brabant), Zuid-Oost (Midden- en Oost-Brabant, Limburg en Gelderland-Zuid) en Noord-Noord-Oost (Groningen, Friesland, Drenthe, Noordoostpolder - waar de gemeente Dronten uit Oostelijk Flevoland wel bij mag, Overijssel, Achterhoek en Veluwe)?

Wat gaan die nieuwe LSO’s doen? Onder andere verkeer en vervoer is nog een landsdeel-taak. En laat logistiek/transport nou ook net in het basispakket van IPO zitten!
Bekeken moet nog worden hoe LSO’s gaan bijdragen aan de ruimtelijke ordening, de natuur en het regionaal economisch beleid.
En anders gaan ze de regionale omroepen maar achterna.

Wim Keizer 


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie