HomeRubriekenGastblogsBericht
voetnoot
Front-office warm laten lopen voor jeugdliteratuur
Ingrid Bon
13-11-2012
Lezen medewerkers van Nederlandse bibliotheken wel genoeg jeugdliteratuur? Hoe vaak krijgen front-officemedewerkers de kans om een lezing van bijvoorbeeld Guus Kuijer, Ted van Lieshout, Floortje Zwigtman, Aidan Chambers bij te wonen? Wat is het effect van centraal collectioneren op de collectiekennis van de medewerkers? Kunnen wij van onze medewerkers verwachten dat zij jeugdliteratuur lezen teneinde hun werk in de front-office goed te doen? 
Front-office warm laten lopen voor jeugdliteratuur
Deze vragen speelden, dwars door alle programmaonderdelen heen, door mijn hoofd tijdens het 33ste congres van de International Board on Books for Young People (IBBY), afgelopen augustus in Londen. 

In Londen viel een aantal zaken me op:
  • Leesbevordering is niet dood.
  • Bevlogen auteurs en illustratoren stoken het leesvuurtje stevig op.
  • Aanwezigheid van boeken tijdens een congres over leesbevordering laat verkoopcijfers stijgen, men wordt erg hebberig.
  • Wereldwijd zijn in de landelijke IBBY-secties bibliothecarissen actief, maar in Nederland lijkt die integratie ver te zoeken.
Transitie
De enorme gedrevenheid waarmee op dit moment in de Nederlandse bibliotheekwereld wordt ingezet op het concept de Bibliotheek op school laat zien dat het mogelijk is om met een landelijk concept, met landelijk modellen, portals, cursusmateriaal, trainingen et cetera een omslag op gang te brengen.
Dat een dergelijke transitie lastig is, is evident. Zeker als dit betekent dat personeel heel andere taken moet gaan uitvoeren dan die waar men ervaring mee en kennis van heeft.
In het Vakberaad Specialisten Bibliotheekwerk 0-18 jaar (samenvoeging van Vakberaad Jeugd en Platform Educatie) zijn dan ook regelmatig bezorgde geluiden te horen. Medewerkers die plotseling groepen kinderen moeten ontvangen en activiteiten op het terrein van leesbevordering moeten gaan uitvoeren. Soms met kennis van jeugdliteratuur, maar helaas meestal zonder voldoende bagage. Dit feit is herkend en erkend, de mbo-cursussen zitten vol en de roep om bijspijkercursussen jeugdliteratuur wordt veel gehoord.

Vuurtje
Dat brengt me terug bij het IBBY International Congress, getiteld Crossing bounderies: translations and migrations. Dit congres stond in het teken van vertalen en andere culturen, die middels migratie wereldwijd verspreid zijn. De diverse lezingen boden een enorme diversiteit en invalshoeken, die uiteraard allemaal met jeugdliteratuur te maken hadden. Een schitterend beeld van wat er wereldwijd uitgebracht wordt, bood de presentatie van de IBBY Honourlist, met daarop per IBBY-sectie, per land dus, een boek gekozen vanwege de auteur en een boek gekozen vanwege de illustrator. Deze titels zijn ieder jaar te zien op de Bologna International Children’s Bookfair in de stand van IBBY International. Behalve een lijst van auteurs en illustratoren die wellicht vertaald gaan worden, biedt het ook inzicht in de thema’s binnen de jeugdliteratuur, die ook weer in de Nederlandse boekenmarkt weerspiegeld gaan worden. Auteurs en illustratoren horen vertellen hoe zij hun vak uitoefenen en hoe zij daarmee aan leesbevordering doen, geeft elke aanwezige de drive om dat vuurtje bij kinderen te laten ontvlammen of groter te laten worden.

Maar dat vuurtje mag ook aangestoken worden bij alle medewerkers van openbare bibliotheken! Laat hen kennismaken met auteurs, zet lezingencycli op voor hen, praat over je laatst gelezen jeugdboek tijdens het werkoverleg en tijdens een koffiepauze, maak een top tien van de personeelskeuze, publiceer voorkeurslijsten van bibliotheekmedewerkers.
Volg het voorbeeld van de studiedagen van het Vakberaad Specialisten Bibliotheekwerk 0-18 jaar, die bij elke studiedag minimaal één auteur of illustrator aan het woord laten. Een onderdeel dat zeer positief beoordeeld wordt en dat overigens in het buitenland gemeengoed is.
Schrijversbezoeken op school prima, maar wellicht kan er een kleine sessie met bibliotheekpersoneel aan gekoppeld worden? Twee vliegen in één klap en als kennismaken met een schrijver kinderen en jongeren aanzet tot lezen, zal dat zeker ook voor bibliotheekmedewerkers gelden.

Ingrid Bon


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (1)

Jan Crienen
13-11-2012 19:27
Grappig / toevallig.............   Omdat ik de laatste maanden ook vaker op de jeugdafdeling wordt ingeroosterd heb ik dit gemis inmiddels ook al geconstateerd bij mezelf. Titelkeuze en kennis van schrijvers ontbreekt op jeugdgebied.   "Training on the job" is trouwens ook een vd mogelijkheden: eerst intern en het geleerde/gehoorde daarna 'delen'.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie