HomeRubriekenGastblogsBericht
voetnoot
FC PIOB
Rob Bruijnzeels
16-07-2013
Ik ben een paar weken in New York geweest en dat had allemaal te maken met een studiereis voor Nederlandse en Vlaamse collega’s naar die stad, die ik mee mocht organiseren. Mooie dingen gezien, goed weer gehad, interessante gesprekken gevoerd en heel veel inspiratie opgedaan: wat een stad, wat een dynamiek en wat een diversiteit.
FC PIOB
Dat laatste vond ik echt opvallend: New York is voor mij vooral de stad van verscheidenheid en creativiteit geworden. Want het wemelt er letterlijk van de kleinschalige initiatieven, big is niet per se beautiful en zelfs het openbare bibliotheekwerk in die stad wordt georganiseerd in drie onafhankelijke systemen: Brooklyn, Manhattan en Queens. Het lijkt erop dat iedereen daarbij uitgaat van zijn eigen sterkte en zijn eigen draagvlak en ik denk dat New York haar dynamiek in hoge mate te danken heeft aan het organiseren en creatief benutten van die veelzijdigheid. In een volgend nummer van Bibliotheekblad komt een uitgebreide reportage over onze trip, want leerzaam was het wel!

Mij valt dan het verschil met de Nederlandse situatie op, waar vooral de neiging bestaat om bijna alles op te schalen tot een nationaal niveau, dat dan onder zijn eigen (licht)gewicht bezwijkt. Daarbij is niet de lokale creativiteit het uitgangspunt; integendeel. Een mooi bewijs daarvan is te vinden op de website van het SIOB, waar letterlijk staat: ‘Door digitale ontwikkelingen hebben klanten nieuwe verwachtingen gekregen van bibliotheken. Zij hebben andere wensen dan vorige generaties. De sector moet hierop inspelen, willen bibliotheken ook in de toekomst bezoekers blijven trekken. Om te voorkomen dat elke bibliotheek hiervoor zijn eigen aanpak kiest, is landelijke regie nodig.’

Dat eerste gedeelte van de tekst kan ik mij nog wel voorstellen, wij leven immers in een tijd waarin het openbare bibliotheekwerk letterlijk opnieuw moet worden uitgevonden. Misschien zou ik het wat anders en veel actiever formuleren. Niet ‘klanten’ hebben andere wensen; maar wij hebben nieuwe ideeën, wij zien nieuwe kansen en wij willen een mooie toekomst en zijn daarom op zoek naar een andere relatie met iedereen die belang hecht aan eigentijds openbaar bibliotheekwerk. Daarom geldt maar één motto: alle hands aan dek en ga aan de slag! Benut alle creativiteit die er te mobiliseren valt om de openbare bibliotheek een mooie toekomst te geven.
Maar dat is dus niet bedoeling: het SIOB wil blijkbaar voorkomen dat bibliotheken op zoek gaan naar slimme en passende oplossingen. Dan is het dus geen sectorinstituut, maar een preventie-instituut: het PIOB. Er zou nog recht van spreken zijn als we van de sokken werden geblazen door fantastische, hemelbestormende ideeën, maar het SIOB valt eigenlijk vooral op door het opeenvolgend snelle vertrek van directeuren. Erg verheffend en goed voor de sector is dat allemaal niet. Het SIOB gaat daardoor steeds meer lijken op de eerste de beste poenerige voetbalploeg uit Kazachstan, waar de ene na de andere zogenaamde wondertrainer zijn opwachting maakt. Het bibliotheekwerk verdient beter.

Het wordt hoog tijd dat wij ‘op z’n New Yorks’ werk gaan maken van de dynamiek en de creativiteit die aanwezig is in en rond elke bibliotheek. Verander de wereld en begin bij jezelf. Zoiets is te belangrijk om aan ‘het land’ over te laten! Ga aan de slag, experimenteer, maak fouten en leer! En zorg ervoor dat goede ideeën met elkaar gedeeld en verder ontwikkeld worden. Want delen is beter dan voorkomen. Laat 1000 bloemen bloeien, want misschien zijn er wel een paar heel mooie bij! En laat u niet afschepen met een confectieboeketje uit Den Haag dat kraak noch smaak heeft. Laat staan kwaliteit.

Rob Bruijnzeels


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (7)

Edwin
16-7-2013 11:12
 Ha Rob,

Ik ga zeer binnenkort -op verzoek van SIOB- innovatieve initiatieven binnen de sector in kaart brengen. Als momentopname weliswaar, maar het achterliggende idee is juist dat het instituut de goede ideeen en projecten die er zijn wil ondersteunen en de kennis daarover wil delen. Dat wordt bedoeld met die regie. Initiatieven voorkomen zijn niet aan de orde in dezen. Die aanvulling moest ik toch even kwijt :-) 
Adeline van den Berg
17-7-2013 10:21
Bedankt Edwin! Ik had het niet beter kunnen zeggen.
Het 'voorkomen' kan je inderdaad negatief interpreteren. Wat we bedoelen is het voorkomen van het uitvinden van het wiel op meerdere plekken.
Daarnaast komt er zeer binnenkort een nieuwe website, met up-to-date teksten!
Wim Keizer
19-7-2013 13:19
Het bovenstaande van Edwin en Adeline heeft betrekking op een SIOB-projectplan "Innovatieagenda" (zie: http://www.bibliotheekblad.nl/nieuws/uitgelicht/bericht/1000004361) en een SIOB-opdracht (deelplan A) aan Edwin (zie: http://bibliotheek20.ning.com/forum/categories/oproepen-1/listForCategory).

Het SIOB laat in alles wat het publiceert weten "de regiefunctie" te willen hebben (RIOB). Maar aangezien het openbare bibliotheekwerk gedecentraliseerd is - de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel wijst er ook nog eens nadrukkelijk op - en autonome overheden en bibliotheekinstellingen kent, is het misschien handiger van het SIOB zichzelf PIOB (Partnerinstituut) i.p.v. RIOB (Regie-instituut) te noemen.
Ook iets voor de KB om na 2014 aan te denken ;-).
Rob Bruijnzeels
22-7-2013 09:28
 Ik ben @Edwin blij dat je aan de slag gaat met een inventarisatie. Ik heb alle vertrouwen in jouw aanpak en kwaliteit. Maar tegelijkertijd vind ik het wel veelzeggend dat het SIOB pas zo’n 3 ½ jaar na oprichting innovatieve projecten in bibliotheken gaat inventariseren en dat ze daarvoor externe expertise moeten inroepen. Dan heb je onderweg toch een afslag gemist... Maar nogmaals: goed dat het nu gaat gebeuren! De vraag is natuurlijk wat het SIOB met die inventarisatie gaat doen. Ik word dan wat minder vrolijk van de reactie van @Adeline, die het dan weer heeft over het voorkómen van het ‘uitvinden van wielen’. Waarom denk je dat bibliotheken het wiel willen uitvinden? Ze zijn niet gek! Integendeel; ze hebben allemaal te maken met teruglopende budgeten en andere vragen van de samenleving. En zoeken daar creatieve oplossingen voor. En als er een goede en passende oplossing was, zouden ze daarvoor zeker kiezen. Maar dé oplossing bestaat niet en waarschijnlijk zijn ze niet tevreden met de bestaande oplossingen. Ik zou zeggen: breng die bibliotheken bij elkaar en werk samen aan oplossingen (heel nadrukkelijk meervoud), die bij bibliotheken passen. Dat is beter dan een dwangmatige neiging tot uniformering, waar het juist moet gaan om diversificatie. Managementauteur Tom Peters zegt het kort en bondig: "Wie de meeste dingen probeert wint.” Ik haal dat citaat uit een zeer lezenswaardige column in de NRC van Ben Tiggelaar ‘Stop met uitrollen’. http://www.nrc.nl/carriere/2012/11/12/stop-met-uitrollen/ Want waar men het uitvinden van wielen wil bestrijden, is het uitrollen ook niet ver weg.... Als je zo graag iets wilt uitrollen, moet je volgens Ben Tiggelaar maar tapijtlegger worden. In zijn column staan wel meer aanbevelenswaardige tips voor een succesvolle innovatiestrategie. Kortom innoveren is vooral veelvormige praktijk en leren. En – nogmaals – niet voorkómen. Niet voorschrijven wat de zogenaamd goede oplossing is, maar bibliotheken toerusten om antwoorden te vinden die passen in hún lokale situatie. En dat betekent een nieuwsgierige, betrokken en onderzoekende attitude. En samenwerken. Als dan de ‘S’ in de naam van het SIOB dan staat voor ‘samenwerken’, @Wim, dan hoeven we misschien de naam niet te veranderen.
Adeline
23-7-2013 09:53
Dag Rob,

Jammer dat je het zo ziet en ervoor kiest op deze manier je feedback te geven. Hoe je het beschrijft, komt namelijk behoorlijk overeen met wat ik in ieder geval voor ogen hebt, zie ook het projectplan dat Wim aanhaalt en waarin samenwerking en verbinding kernbegrippen zijn. 

Ik denk dat het uitvinden van dezelfde wielen op verschillende plekken, juist in tijden van bezuinigingen, niet ideaal is. Mooie wielen die precies op de situatie aangepast kunnen worden, maar waarover samen in de basis is nagedacht, lijkt me dan juist een oplossing.

Voor wat betreft externe expertise, volgens mij past dat juist bij SIOB als samenwerkingspartner. Bovendien zijn we een klein instituut met grote ambities, dus hebben we op sommige punten extra menskracht nodig!

Ieders feedback kunnen we dan ook goed gebruiken en willen we juist opzoeken.
Hou dus in de gaten wat we doen en ik hoor dan graag, hopelijk in een wat positievere setting, wat je ervan vindt.


Erna Winters
23-7-2013 14:44
Ik was mee op die inspirerende reis naar New York, en ja het bruist er van de kleinschalige initiatieven, vooral buiten de bibliotheek. En tegelijkertijd wordt er ook big, BIG gedacht en gewerkt. Juist op het gebied van ICT, van het beschikbaar stellen van e-content trekken de drie grote bibliotheken van Queens, Brooklyn en New York gezamenlijk op, omdat ze met hun 8 miljoen burgers en dus potentiele gebruikers veel meer gewicht in de schaal kunnen leggen dan in hun eentje.
En noem het maar keinschalig Rob, bibliotheken die meer dan  50 of 60 vestigingen hebben ;-) Dan zijn wij in Kennemerwaard met 12 vestigingen echt Calimero LOL!
Overigens ben ik voor van elkaar leren, dus informatie delen. En als het SIOB daarin de voortrekkersrol op zich wil pakken, en wil aanmoedigen en waar nodig ondersteunen juich ik dat van harte toe!
Rob Bruijnzeels
23-7-2013 16:42
 Er is, Erna helemaal niets mis met grootschaligheid. Integendeel. En je hoeft niet eens naar New York te gaan om goede voorbeelden te vinden. Zo kopen Nederlandse openbare bibliotheken sinds jaar en dag voor bijna 17 miljoen Nederlanders - inclusief 200.000 inwoners van Kennemerwaard - gezamenlijk hun boeken in via de NBD. Inclusief catalogusmateriaal, centraal collectioneren etc. En gelukkig hebben we ook allemaal dezelfde CAO en hetzelfde prima pensioenfonds, etc. Voorbeelden waar de hele wereld een punt aan kan zuigen en waarvan de (schaal)voordelen evident zijn: goedkoper, geen dubbel werk en een hoge kwaliteit. Maar deze voordelen kunnen – waar het gaat om innovatie – contraproductief werken. Als je op voorhand allerlei eisen aan innovatie gaat formuleren dan heb je geen echt innovatief klimaat. Daar gaat het mij om. Naast grootschaligheid met zijn eigen wetmatigheden, heb je ook kleinschaligheid nodig met andere wetmatigheden, met andere spelregels en met een andere attitude. Daar gaat het om!

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie