HomeRubriekenGastblogsBericht
voetnoot
Iconische plekken (retail 5)
Agnes Klitsie
23-04-2014
Een succesvol onderdeel van de Anythink Libraries van de Adams County in Colorado (zie mijn recensie van het boek van Peter Hernon en Joseph Matthews: Reflecting on the future of academic and public libraries in Bibliotheekblad 3, 2014) zijn de iconische plekken.
Iconische plekken (retail 5)
In de Bibliotheek Kennemerwaard in Alkmaar is het zogenoemde Greenpoint een iconische plek geworden.

Toen de bibliotheek een partner zocht die duurzaamheid belichaamde, kwam ze uit bij Animo, een gemeentelijk platform voor natuur- en milieuorganisaties. Deze organisatie is in 2004 tot stand gekomen, toen de gemeente Alkmaar behoefte had aan een contactgroep voor natuur en milieu. De organisatie moet zo veel mogelijk organisaties op het gebied van natuur en milieu bij het werk betrekken en krijgt daarvoor inmiddels acht uur ondersteuning per week. Het toeval wilde dat de organisatie net zonder kantoorruimte zat, toen het contact met Bibliotheek Kennemerwaard werd gelegd. 

Fysiek is het platform direct bij binnenkomst in de bibliotheek zichtbaar aan twee computertafels op een rond knalgroen tapijt en een folderrek met informatie van alle aangesloten organisaties. Wat zijn de activiteiten die in de bibliotheek plaatsvinden?
Er was wekelijks op woensdag een spreekuur van twee tot vier. Organisaties die het afgelopen jaar langs kwamen, zijn: Hortus Alkmaar, Vissenbescherming (provinciaal), IVN (natuureducatie), KNNV (veldbiologie), een fijnstofspecialist (sinds september heeft Alkmaar een meetpunt voor fijnstof) en een bijenspecialist.
Coördinator Tanja Luksenburg van Animo vertelt dat het spreekuur is opgeheven, omdat er niet genoeg mensen op afkomen. Dat ligt waarschijnlijk aan de marketing. Activiteiten moeten drie maanden van tevoren worden doorgegeven en dat is nogal eens een probleem. Publiciteit in lokale kranten bleek ook niet gemakkelijk.
Veel succesvoller zijn de maandelijkse activiteiten die aansluiten op de maandthema’s van de bibliotheek: bonbons maken met kinderen (fair trade), vetbollen en slingers maken voor vogels (goed de winter doorkomen), donker mag weer donker zijn (een wandeling in de ‘Nacht van de nacht’) enzovoort. Bij de laatste activiteit waren ook provinciale organisaties als de Milieufederatie betrokken.

Wat zijn kritiekpunten die Tanja naar voren brengt? Door de landelijke retailregels zijn er veel beperkingen ten aanzien van de aankleding van het Greenpoint. De landelijke logo’s mogen er wel hangen, maar niet die van de aangesloten organisaties. De twee computers waren oorspronkelijk alleen bedoeld voor de activiteiten van het Greenpoint, maar worden door bibliotheekbezoekers vooral voor andere dingen gebruikt. Ook hier de kritiek dat de inhoud van de computers vooral moet aansluiten op het landelijk aanbod. Terwijl toch de trend is dat het lokale een veel prominentere rol speelt voor mensen. Bij de landelijke indeling Duurzaam/Energie/Water ontbreekt volgens Tanja overigens Natuur!
Tevreden is Tanja vooral vanwege de grotere naamsbekendheid die Animo heeft gekregen. De folders in het folderrek moeten voortdurend aangevuld worden. Dat is een goed teken en komt ook doordat het Greenpoint pal naast de ingang ligt. Via de bibliotheek zijn ook de contacten met andere organisaties verder uitgebreid. De maandelijkse activiteiten zijn zeer succesvol, sommige zullen herhaald worden. Het al jaren lopende onderwijsproject Verlicht milieu met tien vmbo-scholen, waarin kinderen worden gestimuleerd om in samenwerking met de Huisvuilcentrale lampen te maken van afval, zal hopelijk verder worden uitgebreid. En sinds afgelopen januari is digitaal de Natuurgids Alkmaar te raadplegen via onze eigen website. 

Behalve de uren die de gemeente investeert, stopt ook de bibliotheek zo’n anderhalf tot twee uur in het bijhouden van de digitale inhoud. Er zijn regelmatig vergaderingen met andere Greenpoints, zoals die van Heerhugowaard en Castricum, die ook regionale activiteiten bijhouden. Van onze kant hoor ik eveneens de kritiek dat het punt door de landelijke retailregels niet goed herkenbaar is als een Greenpoint. Er zouden meer activiteiten moeten plaatsvinden naast de maandelijkse thema-activiteiten. Af en toe zijn er wandelingen georganiseerd, maar dat zijn incidentele initiatieven geweest. Toch… ze zijn pas ruim een halfjaar bezig en alles moet nog een vorm krijgen, er zijn genoeg ideeën en het ontbreekt de betrokkenen niet aan enthousiasme. In de toekomst gaat het zeker nog succesvoller worden.

Agnes Klitsie

Zie hier over Reflecting on the future of academic and public libraries. 
Zie ook over de Anythink Libraries van Adams County.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie