HomeRubriekenGastblogsBericht
voetnoot
Een schatkamer in beweging
Roxane van Acker
23-04-2015
Maandag 2 maart, nog maar kort geleden dus, ben ik gestart in mijn nieuwe functie als directeur/bestuurder van Bibliotheek Zuid-Kennemerland. Voor mij een ogenschijnlijk bekende maar in werkelijkheid een nog onontgonnen wereld. Ik was mij namelijk sinds mijn kinderjaren vooral bewust van de leenfunctie van de bieb. Toen ik mij voor mijn sollicitatie ging verdiepen in de bibliotheekwereld merkte ik dat er veel meer dimensies waren dan ik mij ooit had gerealiseerd.
Een schatkamer in beweging
Ik houd van literatuur. Mijn ouders namen mij en mijn broertjes wekelijks mee naar de bieb. Eerst in Brugge en Brussel, later in Amsterdam en de Betuwe. Vervolgens heb ik de Hillegomse bieb gebruikt om mijn kinderen kennis te laten maken met het plezier van lezen. Dat was voor mij de bieb, maar er is zoveel meer.

Het begint met een paar belangrijke kenmerken waar ik mij nooit zo bewust van was. Laagdrempelig, onafhankelijk, betrouwbaar. Vrije toegang voor iedereen. Op mijn dagelijkse tocht door de bieb is dit duidelijk te zien. Mensen van allerlei pluimage bevolken de leeszalen. Ik begin sommigen inmiddels al aardig te kennen. Het laagdrempelige is ook goed merkbaar aan de sympathie die ik ervaar als ik over mijn nieuwe baan bij de bibliotheek vertel. De bieb is een ‘A-merk’ dat sympathiek, waardevol en betrouwbaar wordt gevonden. Dit zijn echt geen holle woorden.

Iets dat nieuw was voor mij is het gebruik van de bibliotheek als een soort studiezaal. Dat is nu vooral zichtbaar in Haarlem Centrum. Volgens mij is een belangrijke reden waarom zo veel verschillende mensen naar de bibliotheek komen het feit dat er nog altijd een zekere mate van discipline heerst. Je hoort stil te zijn of in ieder geval rekening te houden met anderen die hier komen voor de rust, voor kennis en ontwikkeling. Dat vind je tegenwoordig niet zo makkelijk meer. Zeker niet bij de Starbucks of bij het internetcafé om de hoek.

En dan is er ook nog de belangrijke bijdrage die de bibliotheek kan spelen opdat mensen zich kritisch en actief kunnen bewegen in de maatschappij. Het belang hiervan is enorm en wordt in de huidige maatschappij steeds groter. In mijn vorige functie als regiomanager Reclassering in Amsterdam heb ik dagelijks gezien hoe belangrijk het is dat mensen geworteld zijn in de ‘normale’ maatschappij. Daar hoort een huis bij om in thuis te komen, liefst een levensgezel, maar vooral het kunnen leveren van een zinvolle bijdrage aan de samenleving met een baan of een andere gewaardeerde rol. Hiervoor zijn kennis en vaardigheden nodig die op school kunnen worden geleerd maar ook in instituten als de bibliotheek. Het gaat hier voor mij onder meer over goed kunnen lezen, de taal beheersen, informatie kunnen vinden zowel fysiek als digitaal en met elkaar van mening kunnen verschillen. Vooral voor mensen die een tijdje problemen hebben gehad biedt de laagdrempeligheid van de bibliotheek een gastvrij huis. Immers, waar kan je tegenwoordig zonder een toegangskaartje te kopen duizenden boeken inzien, de krant raadplegen en wat surfen op internet? Of misschien wel voor het eerst kennismaken met kunst en cultuur. Dimensies die onze samenleving weer op een andere manier belichten. Ik zal mij in mijn nieuwe functie vooral ook inzetten voor het leggen van allerlei verbindingen in de gemeentes waar wij actief zijn. Met musea, debatcentra, (muziek)scholen, buurthuizen, vrijwilligersorganisaties en ga zo maar door.

Het moge duidelijk zijn dat de bibliotheek een schatkamer is die door nog veel meer mensen ontdekt kan worden. Dat is mijn visie op de bibliotheek. De bibliotheek, een schatkamer vol ideeën, inzichten en inspiratie. Een organisatie bij uitstek die overal zijn plaats moet kunnen hebben en die plaats ook verdient. Die schatkamer zal echter wel meer ontsloten moeten worden, zodat de bibliotheek nog meer medestanders krijgt en een prominente plek in onze samenleving kan behouden. Hiertoe is het leggen van de eerder genoemde verbindingen een belangrijke voorwaarde. Vooral ook gaat het - nog meer dan vroeger - over het publiek opzoeken en laten ervaren dat er heel veel waardevolle verhalen te vertellen zijn. Het leveren van maatwerk, het geven van een lokale kleur en het durven differentiëren is iets dat al volop wordt toegepast maar nog verder verfijnd kan worden. We zullen dus nog meer moeten weten wat ons publiek beweegt om zo relevant te blijven. Op kleine schaal kan dit al door dagelijks gewoon een paar mensen te vragen wat het is dat men zoekt.

Hoewel ik pas kort in de bibliotheek werk, voel ik me nu al als een vis in het water. Iedere dag krijg ik dat rijke gevoel als ik weer de schatkamer betreed. Mijn liefde voor literatuur wil ik graag, samen met mijn team, blijven overbrengen op de lezers, maar tegelijkertijd de volle breedte benutten van alles wat de bieb nog meer te bieden heeft. De belangrijke maatschappelijke rol kan heel goed samengaan met de collectie, die de basis zal blijven van ons bestaan. Die combinatie is dé grote kracht van de bibliotheek, nu en in de toekomst.

Roxane van Acker, directeur Bibliotheek Zuid-Kennemerland
Foto: Dennis Cup


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie