HomeRubriekenGastblogsBericht
voetnoot
Assortiment
Agnes Klitsie
11-05-2015
In de tijd dat ik nog de aanschaf deed, verzette ik me tegen het aanschaffen van te veel bestsellers. Het leek me een uitgemaakte zaak dat je dan in een vicieuze cirkel terecht komt . Veel exemplaren van weinig titels zorgen uiteindelijk voor een uitgeholde voorraad en dus minder vraag.
Assortiment
In maart van dit jaar stonden de kranten vol over het succes van de doorstart van veel van de voormalige Polare-winkels, vaak door collectieven van betrokkenen. Zestien Klein Duimpjes hebben de reus verslagen. ‘Weg met de keten, de landelijke eenheidsworst, het door bestsellers gedomineerde assortiment, de bedrijfskleding…,’ zo viel te lezen.

Op één kostenpost werd niet bezuinigd in de nieuwe situatie: het assortiment. De investering in een breed assortiment blijkt een cruciale keuze te zijn, die wellicht een interessante les biedt voor andere detailhandelsbedrijven die in het nauw zitten: aanbod creëert vraag. Breedte verkoopt en is een belangrijke pijler onder het succes van de doorgestarte winkels. Een ander aspect van de succesvolle doorstart van de vroegere Polare-winkels is dat de medewerkers de vrije hand krijgen bij de inkoop. Daardoor is het aanbod een stuk aantrekkelijker geworden, volgens de klanten. Een interessante ontwikkeling in een tijd waarin alles volgens algoritmen moet gaan.

Ik las ook iets opmerkelijks in het boek Het tweede machinetijdperk; hoe de digitale revolutie ons leven zal veranderen van Erik Brynjolfsson en Andrew McAfee (waaraan op zondag 22 maart in Tegenlicht ook uitgebreid aandacht werd besteed). In dit boek wordt gewezen op het gevaar dat machines onze levens zouden kunnen gaan beheersen. Centrale vraag in het boek: zal de voortschrijdende technologie ons op alle of bijna alle gebieden voorbijstreven? Een vraag die door de schrijvers ontkennend beantwoord wordt. Computers zijn, binnen de in de programmatuur vastgelegde kaders, buitengewoon goed in patroonherkenning, terwijl ze er daarbuiten juist heel slecht in zijn. Dankzij onze zintuigen is ons 'kader' per definitie veel breder dan dat van een digitale technologie.
Het Spaanse kledingbedrijf Zara maakt gebruik van dit gegeven en baseert haar keuze voor de kleding die op de markt gebracht zal worden, niet op algoritmen van computers maar op input van mensen. De meeste kledingfabrikanten baseren zich namelijk op statistische gegevens die al is verzameld maanden voordat de kleding daadwerkelijk in de winkel te koop zal zijn. Zara kiest voor een andere benadering en vertrouwt op de keuzes van haar winkelmanagers overal ter wereld, die alleen die kleding bestellen die op de desbetreffende locatie zal worden verkocht. Zo beslist Zara niet op basis van algoritmen, maar stelt in de praktijk, via de winkelmanagers, vast wat consumenten (willen) dragen. Die winkelmanagers praten met klanten en vragen wat ze mooi vinden en wat ze zoeken, allemaal dingen die een computer minder goed of helemaal niet kan.

Deze gang van zaken klinkt mij als muziek (en lekker ouderwets) in de oren. Maar het vraagt natuurlijk wel betrokken collega’s die fulltime werken. De conclusie van Brynjolfsson en McAfee is dat ideatie, patroonherkenning op grote schaal en de complexere vormen van communicatie, de cognitieve gebieden zijn waar mensen nog steeds uitblinken, en dat zal voorlopig niet veranderen. Helaas wordt in het onderwijs doorgaans weinig nadruk op deze vaardigheid gelegd.

De marketingdeskundige Paul Postma, die door de VOB was ingehuurd voor de laatste ledenvergadering om het belang van een Nationale Bibliotheekpas te benadrukken (zie o.a.dit verslag en Bibliotheekblad, nr 2, p. 33), zegt dat de basisfunctie van een bibliotheek het uitlenen van boeken blijft. We zijn ondertussen wel wat breder gaan opereren, maar het is goed om na te blijven denken over hoe we die boeken aanschaffen, indelen en aan de man brengen, want dat is ook een belangrijke maatschappelijke bijdrage.

Agnes Klitsie


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie