HomeRubriekenGastblogsBericht
voetnoot
Help!
Rob Bruijnzeels en Joyce Sternheim
16-09-2015
Ik was anderhalve maand lang op vakantie; lekker ver weg op mijn eigen onbewoonde eiland. Geen krant, geen internet, geen tv, geen werk. Alleen maar m’n lievelingsboeken, de zon, de natuur, de rust en de liefde. Heerlijk.
Help!
Afgelopen week kwam ik terug in mijn oude vertrouwde straat en tot mijn verbazing en schrik zag ik dat er van alles veranderd was. Er was onrust in m’n straat, onzekerheid en verwarring. Wat was er gebeurd? Al snel kwam ik erachter: mijn buurjongen van 18, drie huizen verder, was verdwenen en bleek nu bij de IS in Syrië te vechten. Bizar, een goed opgeleide jongen en nu bezig met onthoofdingen... Maar dat was niet alles: ik zag ineens een deur verder gezichten die ik niet kende. Mensen met de angst in hun ogen... Het bleken vluchtelingen te zijn, die liefdevol waren opgenomen door mijn andere buren. Ik vond de kranten op de deurmat en tuurde naar de beelden van al die vluchtelingen, dat dode jongetje. Ik zag hoe de Duitse bevolking zich van haar beste kant liet zien en de vluchtelingen welkom heette. Hoe machteloos of naïef dat misschien ook is...

En ik realiseerde me ineens dat in zes weken mijn wereld veranderd was. Een gruwelijke oorlog in een ver land blijkt ineens bij mij in de straat terecht te zijn gekomen. Ik zie beelden op tv van groepen mensen die doelloos en bang rondzwerven. Ik zie hoe mensen zich geen raad weten. Niet weten wat zij moeten doen, als zij al iets kunnen doen. Ik zie verwarring, haat, domheid, spanningen, vertwijfeling en angst. En ik weet het zelf ook niet. Ben zelf ook wanhopig op zoek naar duiding, naar betekenis, naar inzicht: wat moet ik ermee? Wat moet ik doen? En natuurlijk zijn er goede reportages op tv of staan er indringende artikelen in de krant. Maar die gaan niet over mij of over wat bij mij in de straat gebeurt. 

Ik besluit dan toch maar om even te kijken hoe het met mijn vak gaat en zie bijvoorbeeld dat mijn Duitse collega’s het erover hebben. (Zie bv ook hier en hier) Niet dat zij weten wat ze moeten doen, maar ze komen wel in actie. Ik kom op de website van Bibliotheekblad terecht. Omdat ik hoop dat ook Nederlandse bibliotheken juist nu bezig zijn om duiding en betekenis te organiseren in een wereld die in brand staat. Dat is pas echt naar buiten kijken.... 

En tot mijn verbijstering zie ik dat Nederlandse openbare bibliotheken zich de afgelopen zes weken vooral bezig hebben gehouden met het uitlenen van e-books of zoiets. Het gaat over geld, ego’s, macht en uiteindelijk gaat het helemaal nergens over. 

Ik ben sprakeloos en ik ben machteloos. En ik praat erover met mijn collega Joyce Sternheim. Want zij woont ook in zo’n straat.... En wij weten ook niet precies hoe bibliotheken zouden moeten omgaan met problemen van deze ongekende omvang. Maar wij vinden het werkelijk schandelijk dat geen enkele bibliotheek er mee bezig lijkt te zijn. Want wij zijn beide opgegroeid in een tijd waarin openbare bibliotheken een rol van betekenis wilden spelen in de samenleving. De voorloper van het Bibliotheekblad heette niet voor niets Bibliotheek en Samenleving. Maar de openbare bibliotheek van nu heeft zichzelf geïsoleerd, is in zichzelf gekeerd en heeft de maatschappelijke realiteit uit het oog verloren. 

Kan het anders? Rob woont in Vught, een dorp in Brabant waar in de Tweede Wereldoorlog een SS concentratiekamp was gevestigd. Dat kamp staat er nog steeds en stelt door zijn aanwezigheid en vooral door zijn programmeren indringende en relevante vragen aan de samenleving. Vragen die iets te maken hebben met de maatschappelijke rol die men wil spelen. In deze periode gaat het bijvoorbeeld over de rol en betekenis van moed. Het kamp stelt mij een indringende vraag, gebaseerd op een lied van de Brabander Gerard van Maasakkers: Wa zoude gij dan doen? (Wat zou jij dan doen?) Is dat niet de belangrijkste vraag nu? 

Joyce en ik vragen ons af: waarom stellen – juist nu – bibliotheken niet dit soort vragen? Waarom worden er geen initiatieven genomen? Zijn wij in de bibliotheek de samenleving uit het oog verloren? En hebben wij onze maatschappelijke opdracht ingeruild voor de dans om het digitale kalf? Een harde schijf in plaats van een hart? Zijn we echt de weg kwijt? 

Help!

Rob Bruijnzeels, Joyce Sternheim


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (12)

Joost Heessels
16-9-2015 16:10
 Rob,

Welkom in Bibliotheekland. Je zal naast je vakantie al wel tijd niet meer binnen de sector zijn geweest. In de sector is men alleen nog maar bezig met e-books en dat soort drama. Directies zijn alleen nog maar bezig na te denken over horeca in de bieb. Maar vragen stellen dat is er al heel lang niet meer bij. Maatschappelijke vraagstukken aan de kaak stellen doet bijna geen enkele bibliotheek meer. Geen tijd, geen geld en niet de juiste mensen. Dus welkom terug in de realiteit. 


 
Dick Vestdijk
16-9-2015 20:33
Laten we dan wat doen! We beginnen een bibliotheek in dat kamp in Nijmegen.
Nanno Nanninga
17-9-2015 09:04
 Uit mijn hart gegrepen (maar ik doe zelf ook niks)
Wim Keizer
17-9-2015 13:10
Dag Joyce en Rob,

Zoals wel vaker is gebleken, mis ik jullie bevlogenheid (ik schreef de laatste tijd veel over e-booksabonnementen, e-readerabonnementen en malle digital-only-moties;-), maar snap ik die bevlogenheid wel.
Hoe verder na “Help!”?

Als Nederlandse openbare bibliotheken iets willen betekenen voor een bijdrage aan de oplossing van wereldproblemen als de opvang van grote vluchtelingenstromen moeten ze er wel zijn en blijven.

De Nederlandse politiek heeft met het maken van de Stelselwet beoogd lokale/regionale bibliotheken en POI’en (v/h/ PSO’s) te koppelen aan het “fysieke domein” en de KB aan het “digitale domein”. Door geld te onttrekken aan gemeenten en te praten over “een substitutiebeleid” is het “fysieke domein” verzwakt, het “digitale domein” versterkt en het “sociale domein” uit het oog verloren. Maar ik snap waarom fysieke bibliotheken zich druk maken over die verzwakking.

Het hele onderscheid “fysiek domein” en “digitaal domein” is mijns inziens in een tijd waarin vluchtelingen zich per smart phone over routes laten informeren een beetje wereldvreemde onzin, wat “het stelsel” danig heeft afgeleid van de problemen in “het sociale domein”, waar “het stelsel” een - weliswaar bescheiden - rol in kan spelen.
Er zijn vast wel individuele bibliotheken en/of bibliothecarissen die hier al daadwerkelijk mee bezig (willen) zijn, ook als het gaat om vluchtelingen (zie bijvoorbeeld hier: http://www.markdeckers.net/2015/09/geef-elk-azc-een-noodbibliotheek-en.html; tips over concrete activiteiten zijn welkom bij Bibliotheekblad.nl), maar de grote uitdaging is natuurlijk ook die “landelijke digitale bibliotheek” - samen met maatschappelijk actieve lokale/regionale bibliotheken - tot een succes voor de samenleving-anno-2015 te maken, wat iets anders is dan blijven juichen over de groei-uitleencijfers van het e-bookplatform en de Vakantiebieb.
Leo Willemse
23-9-2015 09:57
 Natuurlijk goed om eens door te denken over de fundamentele vragen van Rob en Joyce.Concreet: in de OBA was tussen 12-17 sept in samenwerking met Radio AmsterdamFm veel aandacht voor de vluchtelingen, zonder dat de OBA nu iets praktisch heeft gedaan.Dat besef leefde inderdaad niet ook niet bij mij.www.amsterdamfm.nl/vluchtweek  Mijn probleem  bij de wezensvraag wa zoude gij dan doen? is natuurlkijk: dat kan ik/de bibliotheek me wel bij ieder maatschappelijk probleem afvragen. Dat is niet om het probleem van me af te schuiven. Het meeste moeite heb ik met Vught en WO 2 erbij te halen.Dat is zo beladen, dat wil ik gewoon niet dragen.Maar zo gauw iemand van een azc vraagt naar hulp voor de daar verblijvenden, is de oplossing eenvoudig: er op af als bibliotheek, net zoals we inburgeraars helpen,of iedereen die ons nodig heeft. En dat kan heel wat actiever dat ben ik met Rob,Joyce,Dick,Joost en Wim eens!
Joyce en Rob
23-9-2015 18:06
@Allen: uit jullie gewaardeerde reacties maken wij op dat onze bedoeling niet helemaal goed is overgekomen. Natuurlijk juichen wij het toe als bibliotheken actie ondernemen om de in ons land ondergebrachte vluchtelingen te helpen met een of andere vorm van dienstverlening. Vooral doen!
De kern van ons betoog is echter dat wij ons verbazen over het feit dat bibliotheken hun maatschappelijke rol niet oppakken, maar in instrumentele vragen blijven hangen. Volgens ons is het de taak van de bibliotheek om mensen te helpen bij het verkrijgen van kennis en inzicht als het gaat om relevante maatschappelijke thema’s, zodat ze niet achter de zoveelste mening aanlopen, maar hun eigen standpunt kunnen bepalen. Een bibliotheek beschikt daartoe over een collectie die meer diepgang en inzicht kan verschaffen.
Wat er nu gebeurt – of liever gezegd niet gebeurt – rond de vluchtelingencrisis vinden wij illustratief voor de lakse houding van de bibliotheek. Het is iets wat ons allemaal raakt en bezighoudt en daardoor oneindig veel vragen oproept. Over oorzaken en achtergronden, over solidariteit en de grenzen daaraan, over de invloed op de samenleving en op onze eigen leefomgeving etc. Er is veel kennis, inzicht en wijsheid nodig om met deze vragen om te gaan en wij vinden dat de bibliotheek mensen daarbij moet ondersteunen. Door bronnen aan te bieden en meerdere verhalen en gezichtspunten te presenteren, maar ook door gesprekken te organiseren.
Het stellen van een prikkelende vraag kan helpen de dialoog op gang te brengen. De vraag die Kamp Vught stelt bijvoorbeeld. @Leo: wij noemen dit voorbeeld niet om een vergelijking te maken met WO2; het gaat ons om de kracht van die vraag, om het vermogen er reactie mee uit te lokken. Je probeert als het ware ‘wijsheid’ rond zo’n vraag te organiseren, samen met je gebruikers en met je collectie als informatie- en inspiratiebron. Juist in een tijd waarin iedereen wel een mening heeft, zijn argumenten en diepgang immers schaars geworden.
Kort gezegd: wij vinden dat de bibliotheek dergelijke maatschappelijke ontwikkelingen zou moeten agenderen, zodat mensen in de lokale gemeenschap gestimuleerd worden hun eigen ideeën en opvattingen hierover te onderzoeken en te toetsen aan die van anderen. De bibliotheek kan geen grote maatschappelijke vraagstukken oplossen, maar wel in belangrijke mate bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe kennis, argumenten en inzichten in de lokale gemeenschap. @Wim: als je dat als bibliotheek laat zien, heb je ook meer kans dat je mag blijven, toch?

Patrick Heemstra
24-9-2015 18:09
Beste allen,

hierbij de informatie over wat Bibliotheek Rotterdam aankomende zondag organiseert:

------------------
Bieb010jong vormt hart voor vluchtelingen

De samenwerkende partners van Bieb010jong organiseren in Bibliotheek Rotterdam “Hart van Rotterdam”. Bibliotheek Rotterdam staat in het hart van de stad en de samenleving. Daarom vormen we op zondag 27 september een hart voor vluchtelingen op de Binnenrotte. Van alle rangen en standen, van alle origine, één hart voor de vluchtelingen. De gehele opbrengst van deze dag wordt gedoneerd aan Vluchtelingenwerk Nederland.

Met een liefdevol programma in de bibliotheek willen Bieb010Jong, de jongerenafdeling van Bibliotheek Rotterdam en de partners, de vluchtelingen helpen. Het programma, dat van 13:00 tot 17:00 uur duurt, vindt plaats in het Bibliotheektheater en de foyer. Iedereen is welkom!

Om 17:00 uur vormen we met alle aanwezigen letterlijk een hart voor de vluchtelingen op de Binnenrotte. Kom ook en vorm samen met ons het hart.

Wat is er te doen in het theater?
Je betaalt €5,- entree en kunt genieten van een gevarieerd programma in het theater met spoken word optredens, live muziek, sprekers en een dansoptreden. Geniet van de Rotterdamse spoken word-artiesten Derek Otte en YMP. Luister naar het verhaal van George Arakel, Hasmik Matevosyan en Malique Mohamud, alle drie ooit zelf vluchteling. Kevin de Randamie, beter bekend onder zijn artiestennaam Blaxtar, vertelt over Braenworks. Live muziek is er van Rass Motivated, Graziella Hunsel en Vocalsz. En laat je inspireren door Joany Muskiet (H.E.L.D.E.R.D.H.E.I.D). Dalton Jansen sluit met zijn moderne dans de middag in het theater af.

Wat is er te doen in de foyer?
Doe komende zondag mee met één of meerdere activiteiten waarvan de opbrengst naar het goede doel gaat. Laat voor een kleine bijdrage bijvoorbeeld je CV checken of volg een sollicitatieworkshop van Project014. Doe mee met de rapworkshop van MC Excellent (13.45 uur – 14.45 uur), game mee met R3C Gaming of koop lekkere homemade mediterrane hapjes van Feelgoodfood by Mamalina & Kalliopi. Tot slot kun je zelfs gemasseerd worden of je nagels laten lakken. Kortom: genoeg te doen!

Music Matters schenkt de opbrengst van de kaartverkoop van een eerder georganiseerd event ook op deze dag aan Vluchtelingenwerk Nederland. Om 16.00 uur zal de totale opbrengst van de dag bekend worden gemaakt.

Kijk voor meer informatie op www.facebook.com/project014<http://www.facebook.com/project014>.

Dit evenement is tot stand gekomen door samenwerking van o.a. de volgende partijen: Bieb010jong, Project014, R3C Gaming, YMP, Frecklesmedia, Muziekweb, Music Matters.
Patrick Heemstra
24-9-2015 19:56
Overigens is de KB nu wel bezig met dit vraagstuk. Echter is het pas in oktober: https://www.kb.nl/ob/nieuws/2015/brainstorm-vluchtelingenproblematiek-op-8-oktober  
Leo Willemse
24-9-2015 20:57
Kijk-nu zitten we weer veel meer op dezelfde lijn-als ik dat al niet dacht, natuurlijk.Zeker waar het de zin over "de kern van ons betoog.." betreft. zeer mee eens. En ook Kamp Vught snap ik nu veel beter. Het instrumentele denken houdt bibliotheken tegen om de maatschappelijke functie uit te dragen, ook als dat "gewoon"eens letterlijk aanpakken betekent. 

Ach, als je al ziet hoe moeilijk het is om medewerkers het besef aan te brengen dat ze verder moeten denken dan hun bureautaken...dat denk ik ook wel ns in moedeloze buien. Maar gelukkig hebben we ook mensen die me scherp blijven houden!
Debbie Heijne
5-10-2015 09:24
Als relatieve nieuweling in de wereld van bibliotheken (maar al wel heel lang fan) komen bij het lezen van al het voorgaande twee reacties naar boven:
1. Soms is er eerst actie nodig en nieuwe ervaringen om je standpunt in te kunnen nemen. Bijvoorbeeld in ons werkveld, het sociale domein werk en inkomen. Je kunt pas iets van activiteiten voor werkzoekenden vinden als je er zelf ervaring mee hebt opgedaan. Als je deze nieuwe doelgroep hebt leren kennen, weet wat hun behoeftes zijn en waar jouw unique selling points liggen voor hen en de bijbehorende stakeholders (UWV, gemeente). Pas dan kun je ook jouw (financiele) meerwaarde goed inschatten en die meenemen in je onderhandelingen met je gemeente.
2. Ik ben het eens met de constatering dat er te veel naar binnen gekeken wordt. Te veel in de betekenis dat al die tijd en energie niet kan worden besteed aan het ontdekken van kansen, het concreet ondernemen van actie en vervolgens (zie punt 1) kunnen ontdekken hoe je die kansen op welke manier kunt verzilveren. De rest van de wereld verandert een stuk sneller dan die van de bibliotheken en daar zit het echte gevaar. Als ondernemer word ik gedreven door urgentie; ik moet nu actie ondernemen. Als ik het nu niet doe, doet de concurrent het en is mijn kans verdwenen. Voor elke kans geldt dat ik van tevoren niet weet wat het me kan brengen. Maar dat het met iets brengt weet ik zeker op het moment dat ik besluit er iets mee te doen. Meer heb ik niet nodig. 

Een flinke dosis ondernemerschap, dat wens ik alle bibliotheken toe en vooral de inwoners van de gemeenschap waar zij deel van uit maken.

 
Frank Huysmans
5-10-2015 23:27
@Rob en @Joyce:
helemaal met jullie eens dat de openbare bibliotheken hun maatschappelijke rol niet voldoende oppakken en vastlopen in instrumentele vragen. Ik zat met dezelfde gevolens in mijn maag en schreef er in Informatieprofessional (tegenwoordig Vakblad IP) deze column over waarin ik een poging doe tot verklaring:
http://warekennis.nl/wordpress/keukentrap/
Wat nu gaande is rond de digitale bibliotheek en bij wie gebruikers zich dienen te registreren als 'alleen digitaal lid' heeft natuurlijk niets met openbaar bibliotheekwerk te maken. Het is wel te begrijpen dat KB/OCW en OB's/VOB als organisaties met een eigenbelang het nodig vinden om op het nieuwe WSOB-speelveld hun territorium te markeren. Maar het zuigt zoveel energie en aandacht weg van de vragen waar het eigenlijk om zou moeten gaan in het vormgeven van de openbare bibliotheek van nu en morgen. (Terzijde: het door de verkenners Brandenbarg en Cohen voorgestelde netwerkconsortium lost mogelijk wel de bestuurlijke impasse op, maar vermindert de bestuurlijke drukte in de sector bepaald niet. Burgers die goed openbaar bibliotheekwerk mogen verlangen, ondervinden daar alleen maar nadeel van - want nogmaals: die weglekkende bestuurlijke energie zou beter aan de kerntaken besteed worden.)

@Wim:
ik snap niet helemaal waarom het onttrekken van geld aan het gemeentefonds de fysieke bibliotheek per definitie zou verzwakken. Kun je dat uitleggen?
Wim Keizer
9-10-2015 13:08
Frank,
Ook ik had 30 september geconstateerd dat een consortium voor ledenregistratie en -gegevens de bestuurlijke drukte vergroot, terwijl die net kleiner was geworden: http://www.bibliotheekblad.nl/rubrieken/gastblogs/bericht/1000006792.
Ik zag ook dat de KB nog onderzocht wil hebben of dit "de juiste bestuurlijk/juridische constructie is om vorm te geven aan de 'derde weg' die de verkenners hebben voorgesteld":   http://www.bibliotheekblad.nl/nieuws/uitgelicht/bericht/1000006822.
 
Je vraag over de verzwakking van de fysieke bibliotheek door de onttrekking van geld aan het gemeentefonds, vind ik een beetje vragen naar de bekende weg, gezien alles wat ik hierover al publiceerde. Ik zou zeggen: lees ook wat de verkenners hier in de inleiding van hun rapport over zeggen (rapport staat hierin: http://www.bibliotheekblad.nl/nieuws/uitgelicht/bericht/1000006786).

En dat de discussie over "digital-only"-lidmaatschappen" nergens over zou gaan (althans niet over iets essentieels) wordt tegengesproken door de brief die het Brabantse bibliothekennetwerk 6 oktober naar de VOB stuurde (brief staat hierin: http://www.bibliotheekblad.nl/nieuws/uitgelicht/bericht/1000006822).
Die brief plaatst e.e.a. in een brede context: het voortbestaan van de openbare bibliotheek.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie