HomeRubriekenGastblogsBericht
voetnoot
Agenda Stad als kans voor de bibliotheek – samenwerken 3.0 (1)
Jellie Tiemersma
21-04-2016
Oké, het is een dooddoener: de wereld om ons heen verandert steeds sneller. Ook voor bibliotheken. Nog geen tien jaar geleden deden bibliotheken vooral zaken met de wethouder Cultuur in hun gemeente. Leesbevordering was al wel een hot item maar vanuit de gemeente zat de wethouder Onderwijs nog maar zelden mee aan tafel. In 2016 spreken we inmiddels in veel plaatsen over de maatschappelijke bibliotheek en wil iedere zichzelf respecterende bibliotheekdirecteur om tafel met de wethouders die welzijn, werk, participatie, economische zaken of preventie in zijn portefeuille hebben. Best wel lastig! Want we willen ook graag de neuzen dezelfde kant op krijgen. De diverse politieke kleuren van de dames en heren zijn echter nog weleens de oorzaak van onverwachte standpunten.  
Agenda Stad als kans voor de bibliotheek – samenwerken 3.0 (1)
Deze ontwikkeling duidt er wel op dat de bibliotheek steeds meer gezien kan worden als een spin in het maatschappelijke web. Maar dat niet alleen. Als een bibliotheek het goed doet, is zij wat mij betreft ook een vooruitgeschoven post die zicht heeft op actuele ontwikkelingen in de samenleving. Immers, iedereen van hoog tot laag weet de weg te vinden naar de bibliotheek. 

Daarom wil ik hier een pleidooi houden voor het aanhaken van bibliotheken bij Agenda Stad en de City Deals. Agenda Stad is een samenwerkingsverband van Rijk, steden en stakeholders, gericht op het versterken van groei, innovatie en de leefbaarheid van Nederlandse steden. Daar waar steden tegen grenzen aanlopen en vernieuwing en doorbraken nodig zijn om kansen te verzilveren en problemen aan te pakken, komt Agenda Stad in beeld. Voor opgaven die niet in het stramien passen moeten betrokkenen de handen ineenslaan. Ik vergeet daarmee het platteland zeker niet. Veel van de (beleidsmatige) inzet is momenteel nu eenmaal gericht op steden. Maak daar gebruik van en bepaal samen hoe je de resultaten kunt toepassen op wat de minder bevolkte gebieden nodig hebben. 

In City Deals worden concrete samenwerkingsafspraken tussen steden, Rijk, andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties verankerd. City Deals vormen het instrument om de doelen van Agenda Stad te realiseren. Ook al zijn veel City Deals formeel al ingediend en worden ze nu uitgewerkt, de inhoud is vaak nog zo breed dat het heel goed mogelijk is om als bibliotheek aan te haken of je betrokkenheid en interesse te tonen zodat men niet meer om je heen kan. Bibliotheken zetten zichzelf daarmee als strategische gesprekspartners voor de stad op de kaart. 

Er zijn City Deals ontwikkeld rond zo’n tien thema’s. De voor de bibliotheken meest interessante zijn:
  • Data-infrastructuur: goede digitale verbindingen, open data, privacy, veiligheid, diensteninnovatie.
  • Stedelijke bereikbaarheid: centrumontwikkeling.
  • Topcampussen: innovatie op verschillende niveaus.
  • Next economy: onderwijs- en arbeidsmarkt(regio’s), maakindustrie, startups.
  • Sociale arrangementen: efficiënt sociaal vangnet, maatschappelijk verantwoord ondernemen, andere financieringsvormen, sociaal domein.
  • Gezonde stad: interactie leefomgeving, preventie, nieuwe zorgconcepten.
  • Stedelijke transformatie: leegstand, energie-neutrale gebouwen, voorzieningenniveau. 
Op de website van Agenda Stad is meer informatie te vinden over de deals per stad of regio. Volop aanknopingspunten voor waar de bibliotheken van vandaag mee bezig zijn. Wellicht lijkt de inhoud van veel deals op het eerste gezicht erg abstract maar beleidsmatig zullen ze de komende jaren veel invloed kunnen hebben. Ze bieden tegelijkertijd aan bibliotheken een ingang om op een nieuwe manier met opdrachtgevers in gesprek te gaan. Het is een kans om jezelf als bibliotheek eens van een andere kant te laten zien.

Om elkaar te inspireren en stimuleren ben ik benieuwd naar voorbeelden van bibliotheken die al meedoen met City Deals. Agenda Stad. Op de website van Agenda Stad gaven eerder Francine Houben en Francien van Bohemen al een eerste voorzet. 

Er is ook een Europese Agenda Stad. Daarover meer in een volgende blog.

Jellie Tiemersma (jellie@personal-too.com)


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie