HomeRubriekenGastblogsBericht
voetnoot
Maak vuile handen
Mischa van Vlaardingen
10-04-2018
Participerende medezeggenschap. Wat direct opvalt, is het ronkende pleonasme. Bestaat er ook zoiets als een niet-participerende medezeggenschap? Toch gaat het hier om meer dan alleen een stijlbloempje. Sinds de Wet op ondernemingsraden zijn bibliotheken gewend voorgenomen besluiten van bestuurders te toetsen aan een aantal criteria. Daaruit rolt het advies om die, al dan niet of in gewijzigde vorm, uit te voeren. Het is een beetje alsof je, aan het einde van de rit, de bestuurder vraagt zijn autogordel om te doen en te tanken. Maar heeft de bestuurder dan het beste advies gekregen en het grootste draagvlak geworven? Besluiten hebben immers al een tastbare gestalte gekregen. Medezeggenschap echt benutten, vereist een zekere durf.  
Maak vuile handen
In Rotterdam zeggen we: ‘Een ondernemingsraad moet af van de angst "vuile handen" te maken.’ Hij moet het aandurven op tijd met de bestuurder aan tafel te willen zitten, zoals voor een reorganisatie. Maakt een OR ‘vuile handen’ door alternatieven voor personele krimp voor te stellen, door te vragen of sluiting van een filiaal soms dezelfde efficiency oplevert? Misschien zijn handen wel vuiler als de OR pas aan het eind van het reorganisatietraject, conform de wet, volstaat met het advies aan het bestuur om ‘rekening te houden met de gevolgen voor het personeel’.

Chronos, een figuur uit de Griekse mythologie en personificatie van de voortschrijdende tijd, is niet meer. Het is zijn kleinzoon Kairos die in de Griekse mythologie model staat voor de juiste tijd en voor de momenten die je moet grijpen. Zowel bestuurders als ondernemingsraden kunnen zich beter loswrikken van ‘oude vormen en gedachten’ door op tijd belangrijke thema’s samen te agenderen. Dat is goed voor de organisatie en voor de medewerkers. Onlangs zei een raadslid in een krant: ‘Bibliotheken en boeken zijn tegenwoordig niet meer nodig; alles staat op internet.’ Stel nou dat dit raadslid bibliotheekbestuurder wordt. Vraagt de OR dan puur ‘rekening te houden met de collectie’? Een OR kan meer dan dat. De wet geeft daar veel mooie mogelijkheden voor. En bestuurders vragen zelf ook om een krachtige medezeggenschap, blijkt uit een enquête van Stichting BibliotheekWerk.

Ik moet toegeven dat op het eerste gezicht de Wet op ondernemingsraden niet uitdaagt tot improvisatie en/of frivoliteiten. Niet dat ik voor dat laatste pleit, maar het mag allemaal een tikje minder Chronos en wat meer Kairos. Gelukkig gebeurt het steeds vaker dat OR en bestuur tijdig samen aan tafel zitten. Stichting Bibliotheekwerk stimuleert deze ‘participerende medezeggenschap’. Het heilige doel is beide partijen ervan te overtuigen dat dit voor iedereen noodzakelijk is. Kom daarom samen naar een van de masterclasses van Stichting BibliotheekWerk. Vuile handen maken is een schone zaak.
 
Mischa van Vlaardingen.
Adviseur Bibliotheek Rotterdam, lid OR en bestuurslid Stichting BibliotheekWerk voor FNV en CNV
 


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (1)

Hielke Boersma
7-6-2018 16:38
Mischa,
Een boodschap waar ik mij volledig bij aansluit.
Kom als OR in beweging,Vorm je eigen Mening,  Laat weten wat je wil en Ga in gesprek over jullie mening!

Deze werkwijze train ik met veel succes bij vele organisaties. Ik deel graag mijn resultaten!
Dus bel of mail voor een vrijblijvend gesprek!
Hielke@HBUOR.nl
0615189257


 

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie