HomeRubriekenGastblogsBericht
voetnoot
Raad voor Cultuur doet niet aan informatie op papier
Wim Keizer
19-07-2018
Ik besef heel klassiek te zijn, maar om voor mijn werk als medewerker van Bibliotheekblad dikke rapporten, jaarverslagen en brochures horizontaal, verticaal en diagonaal goed te kunnen lezen, heb ik een papieren versie nodig. Nu worden die tegenwoordig niet altijd meer gemaakt en krijg je sowieso vrijwel altijd eerst een digitale versie onder ogen. Die zou ik natuurlijk zelf kunnen printen, maar ik zit niet meer op een kantoor met grote, snelle kantoorprinters en ik vind het erg vervelend om op een thuisprintertje tientallen pagina’s te moeten printen. Ik moet zeggen van instanties als het ministerie van OCW en de Koninklijke Bibliotheek alle medewerking te krijgen als ik in voorkomende gevallen vraag een papieren versie per post toe te sturen. Als zo’n papieren versie niet gedrukt was, sturen ze mij een op een kantoorprinter vervaardigde versie. Daar weet men nog wat echte openbaarheid is. 
Raad voor Cultuur doet niet aan informatie op papier
Zo wilde ik ook graag het in april 2018 verschenen rapport De daad bij het woord van de Raad voor Cultuur hebben, waarin staat dat het met lezen van teksten in Nederland hard achteruit gaat. De Raad toont zich bezorgd over het afnemende aantal fysieke bibliotheken en boekhandels. Van zo’n Raad verwacht je dan alle hulp en steun als je om een papieren versie van één van zijn rapporten vraagt.

Ik heb het eerst een paar maal geprobeerd via een venstertje op zijn site, waar je vragen kunt stellen of opmerkingen kunt maken. Maar blijkbaar leest niemand dat daar, want er kwam geen enkele respons. Toen heb ik maar eens gebeld en kreeg ik mevrouw Jolanda Kopie [gefingeerde naam – wk] aan de lijn. Duidelijk uitgelegd waarom ik graag een papieren versie wil hebben. Zij wilde wel kijken en vroeg of ik haar mijn adresgegevens wilde mailen, dat vond ze makkelijker dan deze zelf even op te schrijven. 

Eerste mail
Ik mailde op 16 mei 2018 het volgende:

Geachte mevrouw Kopie,

In vervolg op ons telefoongesprekje van zojuist, mail ik hierbij mijn gegevens:

Wim Keizer
[m’n adresgegevens]

Ik ben medewerker van Bibliotheekblad en zie graag toezending van het papieren adviesrapport (sectoradvies Letteren en Bibliotheken) ‘De daad bij het woord’ tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Wim Keizer

Eerste antwoord
Dezelfde dag kwam als antwoord via secretariaat@cultuur.nl:

Geachte heer Keizer,

Mijn collega heeft mij zojuist laten weten dat wij momenteel geen papieren exemplaren hebben van het advies. Deze worden ook niet verwacht.

Op de site www.cultuur.nl kunt u het advies vinden en per hoofdstuk afdrukken.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Jolanda Kopie
 
Mijn reactie, dezelfde dag:
Geachte mw. Kopie,

Van een Raad voor Cultuur die de daad bij het woord gevoegd wil hebben verwacht ik dat er van woorden-zinnen-teksten-rapporten ook papieren versies beschikbaar worden gesteld.
Zou u het rapport voor me willen (laten) printen en het per post (laten) sturen?

Reactie per mail 18 mei 2018:
Geachte heer Keizer,

Bij deze stuur ik u een PDF-bestand van het sectoradvies Letteren ‘De daad bij het woord’.

Met vriendelijke groet,
Jolanda Kopie

Mijn antwoord van 18 juni 2018:
Geachte mevrouw Kopie,

Ik had vakantie en zie nu uw mail.
Hier heb ik niets aan, want dat pdf-bestand had ik natuurlijk al lang gezien.

Gaarne toezending van een geprinte versie aan:
Wim Keizer
[adresgegevens]
medewerker van Bibliotheekblad.

En daarmee hield deze correspondentie met het secretariaat van de Raad voor Cultuur op. Wie zo weigerachtig is als de Raad voor Cultuur en alleen inzet op digitaal lezen, moet niet verbaasd zijn als de leesvaardigheid en de geletterdheid nog veel harder achteruit hollen dan hij zelf al vreest.
Ik neem aan dat deze Raad wordt gesubsidieerd door OCW.
Geacht ministerie, kan er bij de Raad voor Cultuur niet een klein beetje geld af voor een kantoorprinter, postzegels en een postje personeelskosten voor een actieve secretaresse ten behoeve van bediening en verzending?

Wim Keizer


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (2)

Aad van Tongeren
19-7-2018 18:06
Beste Wim, 

We printen morgen bij OCW een exemplaar voor je en sturen dat naar het bekende adres. 

 
Wim Keizer
20-7-2018 09:03
 
Hartelijk dank, Aad, fijn dat het ministerie van OCW ook hier extra inspanningen doet voor de leesbevordering!
De analoge tijd is afgelopen, tijden veranderen, maar het is goed dat er instanties zijn die het definitieve einde van het lezen van fysieke publicaties nog een beetje weten uit te stellen.
 

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie