HomeRubriekenGastblogsBericht
voetnoot
'Beter worden': een gezamenlijke opgave
Peter van Eijk
19-03-2019
Een paar maanden geleden nam ik, samen met een paar goede relaties, deel aan het jaarlijkse World Business Forum in Milaan. Een spreker die veel indruk op ons maakte, was Todd Davis. Hij sprak over zijn nieuwe boek Get Better. Daarin staan vijftien praktijkoefeningen om effectievere relaties in je werkomgeving op te bouwen. 
'Beter worden': een gezamenlijke opgave
Davis bouwt voort op het werk van de bekende managementauteur wijlen Steven Covey. Essentieel uitgangspunt in het werk van beiden: positieve veranderingen kunnen niet plaatsvinden zonder veranderingen in je eigen, individuele gedrag. 
 
Mogelijk denkt u nu: maar dat weten we toch allang? Zeker, maar leven we naar dit inzicht? Mijn kennismaking met de Get Better-toolbox was in ieder geval leerzaam, want confronterend. Wat is er toch veel ruimte voor verbetering in mijn eigen gedrag!
Neem alleen al de eerste praktijkoefening: 'Wear glasses that work'. Heb je in het geval van een lastige kwestie een goed beeld van het betrokken belang, en van de relevante feiten en meningen? Beschikken de netwerkpartners of collega’s met wie je hierover in gesprek wilt gaan, over ditzelfde beeld of kijken zij heel anders naar de uitgangssituatie? De oefening maakte me ervan bewust dat ik hier meer aandacht aan moet besteden. Om maar eens te beginnen in ons eigen managementteam.

Strategisch belang
Kijkend naar recente gebeurtenissen in de branche, gaat bibliotheekinnovatie gepaard met de nodige lastige kwesties. Neem bijvoorbeeld de tekortkomingen in ons door derden gefinancierde bedrijfsmodel, waarover ik in de januari-column schreef. Overheden vragen ons steeds vaker om ondersteuning aan verschillende, vaak kwetsbare groepen inwoners te bieden. Maar passende bekostiging daarvan blijft vooralsnog achterwege. Over deze kwestie lopen de meningen uiteen. Als er geld moet worden bijgelegd voor de nieuwe dienstverlening, zoals digitale inclusie en de Belastingdienst, wie betaalt dat dan? Het Rijk, de gemeente, de bibliotheek zelf? Een combinatie hiervan?

De verschillen van inzicht hierover zijn bekend. Maar wat horen we over het strategisch belang dat in het geding is? Te weinig. En daarmee doen we onszelf tekort. Want gelet op de wettelijke doelstellingen - kortweg: persoonlijke ontwikkeling en participatie - is het voor ons als publieke ondernemers gezamenlijk nastrevenswaardig om richting de overheden bij alle gelegenheden de betekenis van maatschappelijke bibliotheekfuncties te benadrukken.

'Beter worden', zowel in het promoten van onze rol in de maatschappelijke ondersteuning als in de vernieuwing van die rol, is onze opgave. Miljoenen afnemers van bibliotheekdiensten verwachten dat namelijk anno 2019. 

Peter van Eijk, directeur-bestuurder BiSC Utrecht

Deze column verscheen ook in
Bibliotheekblad nummer 2, 2019 in een serie verkenningen waarin Peter van Eijk dit jaar reflecteert op maatschappelijke, technologische en andere ontwikkelingen die voor bibliotheken de vraag oproepen: moeten we hier niks mee?


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie