HomeRubriekenGastblogsBericht
voetnoot
Vervolg op gastblogs: OCW wil streefwaarden bij KB-indicatoren
Wim Keizer
22-05-2019
Minister Van Engelshoven van OCW zal een reactie op het Beleidsplan 2019-2022 Werken met woorden van de Koninklijke Bibliotheek (KB) naar de KB sturen. Daarin gaat OCW in op de prestatie-indicatoren: de keus van de indicatoren en de gehanteerde streefwaarden. De door de KB in een apart bij het Beleidsplan gepubliceerde tekst met indicatoren is door de KB zelf geformuleerd. De reactie van OCW op het plan en de indicatoren gaat ook naar de Tweede Kamer en zal daarmee openbaar zijn.  
Vervolg op gastblogs: OCW wil streefwaarden bij KB-indicatoren
Dit antwoordde Aad van Tongeren, senior beleidsambtenaar bij OCW, op mijn enige tijd geleden, bij het maken van het gastblog ‘Het KB-beleidsplan en de twinkeling’, gestelde vraag of de door de KB gepubliceerde Indicatoren Beleidsplan 2019-2022 (pdf) bij het Beleidsplan 2019-2022 (pdf) ook dit keer tussen de KB en OCW zijn overeengekomen. Ik stelde die vraag omdat, zoals ik constateerde in mijn gastblog, in bijlage A (pagina 73 e.v.) van het KB-jaarverslag 2017 (pdf) door de KB en OCW overeengekomen prestatie-indicatoren staan voor de periode 2015-2018. De indicatoren in het stuk bij het Beleidsplan 2019-2022 zien er anders uit dan in bijlage A van het Jaarverslag 2017 en bovendien staan er, afgezien van een apart deel over de ‘landelijke digitale bibliotheek’, in dat stuk bijna nergens streefcijfers. (Overigens staan inmiddels in een bijlage A bij het KB-jaarverslag 2018 (pdf) op pagina 77 e.v. dezelfde prestatie-indicatoren 2015-2018 als in het jaarverslag 2017, met cijfers van 2018 erbij).

Op mijn vraag waarom de indicatoren voor 2019-2022 afwijken van de items voor 2015-2018 antwoordde Van Tongeren: ‘Kennelijk ziet de KB aanleiding tot wijzigingen in de indicatoren.’
Op mijn vraag waarom er voor 2019-2022 vrijwel overal alleen maar 0-metingen vermeld staan en geen streefcijfers voor volgende jaren antwoordde hij: ‘Naar het oordeel van OCW horen bij indicatoren ook streefwaarden.’
 
Ontbrekende passage
Iets anders wat ik Van Tongeren indertijd voorlegde, naar aanleiding van het gastblog over de aanschaf van e-books, is dat ik in het convenant e-lending onder ‘specifiek’ in ‘overwegen het volgende’ bij het negende bullet de zin zag staan: ‘partijen zoeken voor het doorontwikkelen van het “one copy, multiple user”-model een route buiten het in artikel 15c-g Auteurswet geregelde leenrecht en zodanig dat de levertijd;’
Ik meldde Van Tongeren de stellige indruk te hebben dat er na ‘zodanig dat de levertijd’ nog iets had moeten komen en vroeg wat er ontbreekt.
Het antwoord van Van Tongeren was: ‘Hier is inderdaad een passage weggevallen. Deze is: “[…] en beschikbaarheid van de e-boektitels voor de openbare bibliotheken niet verminderen”. Het convenant spreekt met uitgevers af dat nieuwe titels binnen 6 tot 12 maanden beschikbaar komen voor uitlening door de openbare bibliotheken. Er waren altijd al titels die direct na publicatie beschikbaar kwamen. Sommige deelnemers aan het convenant vreesden dat de genoemde termijn van “binnen 6 tot 12 maanden” tot gevolg zou kunnen hebben dat de direct leverbare titels later beschikbaar zouden komen. Dat is met deze passage ondervangen.’

Hogere Wsob-bijdrage
Op mijn vraag, naar aanleiding van het laatste onderdeel in dat gastblog (Wsob-bijdragen aan de KB), hoe het kan dat de subsidie voor stelseltaken omhoog is gegaan van € 21.400.000 (beleidsplan KB 2015-2018) naar € 23.534.000 (OCW-begroting), antwoordde Van Tongeren: ‘De enige serieuze toevoeging van OCW aan het budget van de KB betreft de kosten verbonden aan het convenant e-lending. OCW draagt daar vanuit het Regeerakkoord de volgende bedragen aan bij: € 1,75 miljoen (2020), € 2 miljoen (2021), € 2 miljoen (2022 e.v.). Additioneel uit het eigen OCW budget vanaf 2019 jaarlijks € 1 miljoen. Dit bedrag is eerder deels ingezet voor BTW op de inkoop van e-books.’

Wim Keizer


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie