HomeRubriekenGastblogsBericht
voetnoot
Goed nieuws: De NT1’er is wel te bereiken!
Eline de Visser
16-12-2019
Hoe pakt het Taalhuis een actieve rol in het bestrijden van laaggeletterdheid? Het antwoord ligt niet in afwachten totdat laaggeletterden de bibliotheek binnen wandelen. Ook al staat er een fantastisch programma met taalcoaches, taalcafés en leeskringen voor laaggeletterden klaar om mee aan de slag te gaan. Het bereiken van NT1’ers vraagt een out of the box denkwijze. Het is maatwerk en net als je denkt ze in het vizier te hebben, blijkt dat een doorsnee NT1’er niet bestaat. 
Goed nieuws: De NT1’er is wel te bereiken!
Toch hebben we met Bibliotheek Bollenstreek een manier gevonden om taaltrajecten voor en vooral mét NT1’ers op te starten. Een jaar geleden zaten we aan tafel met de MareGroep, een re-integratiebedrijf en tevens een van de grootste werkgevers in de Bollenstreek. De organisatie wilde de laaggeletterdheid onder de medewerkers aanpakken. Maar hoe zorg je ervoor dat deze medewerkers ook meewerken in een scholingsprogramma? Dat vergt inderdaad veel maatwerk. En om de kans te vergroten deelnemers te kunnen werven, moest het programma zeker onder werktijd worden uitgevoerd. Oeps, hoe gaan we dat verantwoorden?

Bovendien moesten we rekening houden met het feit dat de ene medewerker leerbaar is en de andere wellicht niet. Toch wilden we niemand uitsluiten en hebben we aangestuurd op verschillende niveaugroepen. Onder het motto ‘iedereen doet mee’ gaan zelfs leidinggevenden binnenkort de schoolbanken weer in. 
 
We zijn gestart met een bewustwordingsbijeenkomst onder de teamleiders. Wat is laaggeletterdheid nou precies en hoe kun je dit herkennen bij je medewerkers? Daarna zijn we met taalambassadeur Marco Zeeman de verschillende afdelingen langsgegaan. Marco is zelf ex-laaggeletterd en spreekt de taal van de werkvloer. Nuchter, met humor en toch ook gevoelig. Door zijn eerlijke verhaal met de medewerkers te delen en ze daarmee het belang van taalscholing mee te geven werd de groep langzaam warm voor het programma. Maar ook toen was het voor veel medewerkers nog een hele stap om uit hun comfortzone te stappen en zich op te geven. Totdat een van hen, Ruud, uit zijn schulp kroop. ‘Dit is mijn kans,' zei hij letterlijk. Zijn vrouw blijkt ernstig ziek en zijn dochter naar eigen zeggen te oud om thuis te blijven wonen. ‘Die moet haar vleugels uit gaan slaan.’ Ruud vreest er binnenkort alleen voor te staan en wil daarop voorbereid zijn. Tot die tijd is zijn grootste drijfveer zijn vrouw lieve berichtjes te kunnen sturen via zijn telefoon wanneer hij aan het werk is. 

Na de aanmelding van Ruud bleven de aanmeldingen binnenstromen. Je hebt vaak maar één schaap nodig dat over de dam gaat. Inmiddels zijn we met vier groepen en maar liefst veertig NT1-deelnemers aan de slag. De ene groep is taalonderhoudend bezig, bij de andere groep is taalophoging het doel. In januari starten leidinggevenden met een cursus ‘Eenvoudig communiceren’. Et voilá: we zijn begonnen! Ineens staat er een succesvol programma op maat. 

Het vergt tijd en inspanning, maar goed nieuws: de NT1’er is echt wel te bereiken!

Marco en Ruud doen hun verhaal in dit filmpje.
 
Eline de Visser, Projectleider Taalhuis, Bibliotheek Bollenstreek


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie