HomeRubriekenPeilingItem
voetnoot

Peiling

Centrale bibliotheek vervangen door digitale bibliotheek is goed idee
Kees Hamann, directeur van de Bibliotheek Vlissingen, wil de centrale vestiging sluiten en vervangen door de digitale bibliotheek.

Als voordelen daarvan ziet hij: altijd toegankelijk; alle titels altijd te zien; toename uitleningen aan 18- tot 50-jarigen; ontmoetingsfunctie daar vormgeven waar de mensen zijn; ontmoetingsfunctie ook digitaal vormgeven; personaliseren diensten; besparing kosten.
Deze voordelen wegen volgens hem ruimschoots op tegen de nadelen: persoonlijk contact vervalt; internettoegang en internetvaardigheden vereist; risico van daling uitleningen aan 50-plus; herkenbaarheid bibliotheek moet anders worden ingevuld; klanten moeten wennen aan andere presentatie van diensten.

De fysieke bibliotheek blijft wel bestaan in Vlissingen, maar in de vorm van wijkcentra.

Biedt vervanging van de centrale bibliotheek door de digitale bibliotheek inderdaad meer voordelen dan nadelen?
Geef uw stem en licht het toe in het reactieveld.

Zie verder in Bibliotheekblad 5, 2011 en dit bericht.


 

Centrale bibliotheek vervangen door digitale bibliotheek is goed idee
Eens (1836 stemmen)
94%
Oneens (107 stemmen)
6%

Reacties op dit artikel (8)

Rob Vellinga
29-4-2011 23:45
Het schiet niet erg op met reacties op deze dwaze stelling. Een aftrap wil ik dan wel geven met een reactie die ik plaatste op de site van José Hennekam, voorstander van behoud van de centrale bibliotheek te Vlissingen:

Met belangstelling volg ik de discussie in Vlissingen over de aangekondigde sluiting van de centrale bibliotheek. Volgens deze site moet er 25% van de begroting bezuinigd worden, een bedrag van 5 ton. Dit betekent dat de totale begroting 2 miljoen bedraagt in een gemeente met 45.000 inwoners. Ik ben zelf directeur van een bibliotheekorganisatie die 2 bibliotheken exploiteert met een werkgebied van 50.000 inwoners en een begroting van 1,3 miljoen (tamelijk gemiddeld in Nederland). Voor 2012 krijg ik te maken met een bezuiniging van 5% en dat gaat lukken.
Dit betekent dat men thans in Vlissingen een zeer dure bibliotheekvoorziening heeft, met waarschijnlijk extreem hoge huisvestings- en/of personele lasten.
Als ik een advies mag geven: vraag openheid van de gemeente over de huidige financiën, bewerk desnoods raadsleden. Laat de gemeente eens onderzoeken wat andere, vergelijkbare bibliotheken kosten. Financieel deugt er iets niet of Vlissingen heeft een bibliotheekvoorziening met enkele waterhoofden.
De centrale sluiten betekent op termijn zelfmoord voor de lokale bibliotheek, en welke gemeente subsidieert nu tonnen in vage, plaatsvervangende digitale diensten waar er al genoeg van zijn? Tevens vind ik, met anderen, dat scholen hun eigen mediatheek maar moeten betalen, daar is bibliotheeksubsidie toch niet voor bedoeld?
Met een begroting van 1,5 miljoen moet een moderne en levendige fysieke bibliotheek uitstekend in stand te houden zijn in Vlissingen. Op 2 a-4tjes reken ik dat zo uit. Laten jullie je niet inpakken door de bibliotheekdirectie en/of wethouder. Sterkte!
Voorlopig verhuis ik niet naar Vlissingen.
Wim Keizer
30-4-2011 12:36
Al eerder schreef ik (maar in dit digitale tijdperk, waarin de informatie neerdwarrelt als smeltende twittersneeuw waarvan 98% niet gelezen en gezien wordt, moet je blijven herhalen):

"Onlangs hoorde ik dat de Noord-Brabantse bibliotheken als gedachte-experiment bekeken hebben of er een openbare bibliotheek zonder gebouwen en zonder boeken mogelijk is, een echte digitale bibliotheek. Het idee daarbij is, vermoed ik, dat gebruikers met behulp van hun smart phone, tablet computer, laptop, pc of touch type duo naast wat er op internet allemaal raadpleegbaar en verkrijgbaar is ook digitale content van www.bibliotheeknederland.nl (al door een onbekend iemand geclaimd) of www.openbarebibliotheek.nl (al geclaimd door Biblionet Groningen) raadplegen en/of downloaden.
Daar zou dan ook digitale content bij kunnen zitten die a. bibliotheekgebruikers graag willen hebben (vraaggericht), b. erg interessant is voor gebruikers (aanbodgericht) en c. niet elders al ergens op internet aanwezig en vindbaar is. Wie niet zelf wil downloaden kan, als het om grote bestanden gaat, ook kiezen voor supersnel laten printen op een plek waar de Espresso Book Machine van Jason Epstein staat en het on demand geprinte boek of tijdschrift daar komen afhalen of thuis laten bezorgen. Wie op informatiegebied nog iets direct-fysieks wil, kan het aanvragen en dan zorgt het Centraal Bibliotheekhuis aan de Gutenbergweg in Vianen-Zuid ervoor dat het binnen twee dagen bij de gebruiker is (“gemaksdiensten”).
De proef met nachtdistributie van via het interbibliothecair leenverkeer aangevraagde boeken is de allereerste stap op weg naar het CB. Het CB is, zolang zij nog nodig is, de enige vaste vestiging van Bibliotheek Nederland.
Wat is ondertussen nog de rol van de bibliothecaris? Die is, zoals Bart Drenth in 2006 zei: mensen enthousiast maken voor kunst en cultuur. Onderzocht wordt nog hoeveel van deze professionals er nodig zijn en of communiceren met en enthousiasmeren van gebruikers via de social media wel voldoende culturele zoden aan de dijk zet. "
Tot zover dit gedachte-experiment. Wie nog een beetje nuchter nadenkt, zoals Rob Vellinga, laat het zover niet komen.
Nan van Schendel
1-5-2011 16:28
Het dwingt tot nadenken als je een ferme uitspraak doet zoals Kees Hamann.  Dat kan ik waarderen.  Kiezen voor een bibliotheekgebouw of een digitale bibliotheek is echter 'not the issue". Ze blijven de komende jaren heus naast elkaar bestaan. De vraag is wat je doet in een bibliotheek in tijden waarin overvloed bepalend is, netwerken de maat zijn en consumeren, produceren door elkaar heen lopen. Michel Wesseling (NVB) heeft gezegd dat "niet het vak aan het veranderen is maar dat het een ander vak geworden is". [Ik hoop dat ik hem goed citeer] Dat vond ik een helder beeld.  Inspireren, stimuleren, delen en uitwisselen zijn de begrippen die er voor ons toe doen in een fysieke en een digitale media-omgeving. We moeten kritsich nadenken (en dat doen ze in Vlissingen) over wat onze toegevoegde waarde de komende jaren kan zijn. Hoe we van lenen naar delen kunnen komen en hoe we mensen betekenisvol kunnen ondersteunen bij hun leren en lezen.
Dick Scheepstra
5-5-2011 15:28
Het is nooit goed en kan zelfs gevaarlijk zijn, vanwege de voorbeeldfunctie die het gewild of ongewild kan krijgen, om ‘door te slaan’. Het is zonder twijfel een feit dat onder meer de informatieve functie van de bibliotheek sterk zal veranderen. Meer en zwaarder inzetten op digitale dienstverlening kan een goede zaak zijn en is zeker deels een must. Hoever je daar –nu – in kunt of moet gaan is een experiment á la Vlissingen waardig.
Maar de invulling van de ontmoetingsfunctie, de bibliotheek als tegenwicht in een sterk individualiserende wereld, mag niet worden opgegeven.  Dat is heel wat anders dan vooral het organiseren van bijeenkomsten op locatie. Ik ben van mening dat er in elke plaats van een behoorlijke omvang in ieder geval één vaste vestiging moet zijn, die als centrale fungeert met een ook qua gebouw en inrichting goed ontwikkelde ontmoetingsfunctie. De centrale vestigingen in Almere, Amsterdam, Lelystad, Velsen om maar enkele van de ‘topdwarsstraten’ te noemen, zijn toch voor de gehele gemeenschap een rijk bezit?
Als je dit loslaat ben je als bibliotheek vrij gemakkelijk inwisselbaar en dus kwetsbaarder dan nodig.
.
jan de waal
6-5-2011 17:44
Ik hoef niet veel aan te vullen aan bovenstaande betogen. Geen verstandige zet om de centrale plek in een stad te sluiten. Wil je de positie van "postbus 51" achterna? Dit voorlichtingsmedium verdween uit de bibliotheken om digitaal te worden. En waar is www.postbus51.nl nu, ergens heel diep verstopt bij http://www.rijksoverheid.nl. Onvindbaar en totaal wegbezuinigd omdat het geen eigen gezicht meer had.
We hebben onze gebouwen nodig voor ontmoeting, het bijeenbrengen van mensen in een niet commerciële omgeving. De samenleving verandert en "Het nieuwe werken" vereist nieuwe werkplekken. Deze ZZP-ers kunnen naast scholieren, studenten een veilige en rustige werkplek vinden in onze bibliotheken.
En om eerlijk te zijn de digitale bibliotheek is nog lang niet klaar, e-books zijn nog niet beschikbaar voor bibliotheekleden. En als de e-books, databanken en alle andere digitale middelen beschikbaar zijn voor “thuisgebruik”blijven mensen behoefte hebben om elkaar te ontmoeten in een gebouw waar ze trots op zijn en het gevoel hebben ” deze plek is van ons allemaal”

Sjaak Driessen
10-5-2011 21:31
De bibliotheek als dienstverlening, voorziening, ….. of instituut?

Hirsch Ballin hield op 5 mei in Wageningen op uitnodiging van het NCHC een toespraak over vrijheid en democratie. Citaat: ‘Democratie vereist instituties die niet afhankelijk zijn van tijdelijke meerderheden.’

Over het vermeende ontmantelen heb ik onlangs wat mogen zeggen, in een dispuut met ambtenaren, wethouders en collega's. Ik vat het hieronder samen.

Bibliotheken zijn al jaren en jaren instituties waarvan de inhoud nimmer is en wordt bepaald door tijdelijke meerderheden. Daar is verandering in aan het komen. Veranderingen die, zo lijkt het, niet alleen door de burgers en overheid worden geëntameerd, maar ook door de bibliotheken zelf. Zij gehoorzamen meer en meer aan die tijdelijke meerderheden of nemen zelf initiatief om het instituut te ontmantelen in brokstukken. Het geheel wordt als nutteloos beschouwd, terwijl voor de fraaie brokstukken elders asiel worden gezocht.

De discussie over de bibliotheek als voorziening is zeer actueel. Wat bedoel je daar dan mee? Een dienstverlening, gebouw, …? Wanneer je het hebt over lezen, leren en informeren is het in een tijd van bezuinigingen makkelijker om die tot diensten sec te bombarderen waardoor ze minder plaatsonafhankelijk kunnen worden verleend. Niet per se in een bibliotheekvestiging of in een bibliotheek die fysiek deel uit maakt van een cultuurhuis, maar ook in een algemene ruimte zoals een buurthuis die niet snel meer een associatie met een bibliotheek oproept, of op de basisscholen, al dan niet deeluitmakend van een brede wijkschool.

Je zou dit alles kunnen samenvatten: de bibliotheek als een facilitaire voorziening voor het onderwijs, de buurtwinkel, de sportkantine, het restauratieve gedeelte van het zwembad, enzovoort. Wat is immers nog het verschil tussen een bibliotheek en een school, …? Dat verschil is er wel degelijk. De bibliotheek biedt een aanmoedigende omgeving waarin vrij kan worden geëxploreerd in een rijkdom aan informatie en media. Hier is geen druk om leerdoelen te halen wel om zich vrijelijk te verdiepen in wat door anderen is - of ter plekke wordt - verwoord en verbeeld. Het gaat dan ook om lezen, leren en informeren via exploratie. In feite is dat ook de essentie van lezen, leren en informeren, dat wordt geschraagd door ‘Een leven lang leren’ (het Unesco-manifest openbare bibliotheken). Dat vraagt om een omgeving die anders is dan bijvoorbeeld het onderwijs. In een school gaat het om leren, het curriculum en het pedagogisch klimaat. In de bibliotheek gaat het om vrijelijk oriënteren, ontdekken, deelnemen, …. dank zij een ambiance waar niets moet, met informatierijk aanbod, dat bestaat uit fysieke media, digitale werelden en kennisdeling van mens tot mens. Emancipatie en burgerschap.

Het voorgaande indachtig – en ik spreek hier niet alleen vanuit de Wageningse situatie : In een vrije, niet schoolse omgeving, zoals een bibliotheek die uit de kern van haar bestaan biedt, is het rendement van de inspanningen om laaggeletterdheid te verminderen meestal hoger dan op school sec. Laaggeletterden en school, dat zijn vaak pijnlijke confrontaties. Eenzelfde ervaring laat zich zien bij inburgering. Veel inburgeraars vinden het prettiger en ’wereldser’ om in een bibliotheek hun traject zoveel mogelijk te vervolgen dan bijvoorbeeld op een ROC of in een wijkhuis. Ook omdat ze daarna daar, in de bibliotheek, verder bij kunnen blijven. Waarom studeren er steeds meer kinderen, leerlingen én studenten ín een openbare bibliotheek? Omdat ze de bibliotheek als een vrije ruimte ervaren die uitnodigt ….
In dorp of stad: de bibliotheek is van alle instellingen de grootste ‘Frequenzbringer’, brengt de meeste burgers op de been, die daar doelbewust en doelgericht naartoe gaan. Van de bibliotheek moeten zij niets, zij kunnen …. Vanuit het perspectief van de burgers is de bibliotheek dan ook een instelling in het publieke domein waar ont-moeten van grote waarde en betekenis is.

Wat dit laatste betreft is het opmerkelijk om te lezen, te horen en te zien dat de protesten van burgers in dorpen en steden, waar men voornemens is vestigingen te sluiten, dat die protesten bijna altijd verwijzen naar het grote goed dat verdwijnt, het goed dat je elke week of maand kunt ont-moeten in zo’n rijke omgeving met media etc. Het is feitelijk een belangrijke drager (kritische massa) van de lokale sociale infrastructuur. Sociale cohesie. Of om in WMO-termen te spreken: meedoen. Vrij vertaald: Zonder net geen vangnet. Zonder hoofdwegen geen bijwegen. Zonder infrastructuur geen laad- en losplaatsen.

Nog even terug naar ‘Frequenzbringer’ in relatie tot de bibliotheek als plaats voor
ont-moeten (in context). Als ik een vlucht maak over de Kultuurhusen dan valt mij op dat wanneer de bibliotheek daarin wordt gepositioneerd als dé Frequenzbringer, en vanuit dat ont-moeten, ideeën van en met andere partners, én eigen ideeën, weet om te zetten in activiteiten, dan vallen ontmoeten en ont-moeten geruisloos samen. En …… voor meer burgers dan ooit tevoren.

‘Een waarachtige bibliotheek staat in dienst van verschillende waarheden’.

Rob Vellinga
11-5-2011 17:22
Goh, komisch. Opeens een grote toename van geïnteresseerden voor een baantje als boekenkoerier.
Bart Janssen
25-5-2011 18:57
 Helaas klopt de uitslag van de poll inderdaad niet meer. Oorzaak is dat aan de 'achterkant' crawlers (spambots) bezig waren die zeer waarschijnlijk niet echt interesse hebben in een baantje als boekenkoerier, maar klaarblijkelijk wel invloed hadden op de poll. (Dat zij daarbij een voorkeur hadden voor de digitale optie, lijkt me gezien hun aard dan weer niet zo verwonderlijk.)
We hopen dit 'gat' nu 'gedicht' te hebben.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie